Godt trucksalg også i fjor

Tross dystre utsikter etter tredje kvartal, tok trucksalget seg så godt opp på slutten av året at 2015 ble ett av de beste på mange år.

Motvektstrucker representerer det desidert største segmentet. I fjor ble det solgt 1733 slike, en økning på nær 5 prosent sammenlignet med 2014.
Motvektstrucker representerer det desidert største segmentet. I fjor ble det solgt 1733 slike, en økning på nær 5 prosent sammenlignet med 2014. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert
Etter en jevn vekst siden 2009 flatet trucksalget i fjor noe ut, men endte likevel på et høyt nivå. Kilde: MGF
Etter en jevn vekst siden 2009 flatet trucksalget i fjor noe ut, men endte likevel på et høyt nivå. Kilde: MGF Foto: MGF
Direktør Anita Hall og fagsjef Njål Hagen i MGF kunne medlemmenes vegne glede seg over at den negative utviklingen i fjor høst snudde og som bidro til at totalsalget av gaffeltrucker i 2015 endte på nesten samme høye nivå som året før.
Direktør Anita Hall og fagsjef Njål Hagen i MGF kunne medlemmenes vegne glede seg over at den negative utviklingen i fjor høst snudde og som bidro til at totalsalget av gaffeltrucker i 2015 endte på nesten samme høye nivå som året før. Foto: Fredrik Saugstad

Ifølge statistikken til Maskingrossisternes Forening (MGF), som baserer seg på innrapportere tall fra medlemmene i MGFs truckgruppe, ble det solgt 4.469 trucker i Norge i fjor. Det er bare rundt 30 maskiner færre enn 2014 som var det beste på mange år.

 

Sterk avslutning

Salget av trucker har fulgt en jevn syklus gjennom de siste årene. Etter et godt første kvartal, faller salget gjennom både andre og tredje kvartal før det tar seg godt opp i fjerde kvartal.

Også fjoråret fulgte denne utviklingen, men skilte seg likevel ut ved at salget de to første kvartalene lå langt over snittet.

På grunn av sommerferien er det helt normalt med en nedgang i tredje kvartal, men i fjor fortsatte ordrenedgangen også i august. Den tok seg imidlertid godt opp i september.

– Av de maskiner som ble solgt fra Vest-Agder til Finnmark var det kun Rogaland som fikk en nedgang med 97 maskiner mens alle de andre fylkene hadde samme antall som i 2014 eller fler, opplyser Arne Husborn, formann i MGFs truckgruppe.

Han forteller at det var utviklingen av fjerde kvartal som overrasket dem mest i fjor. Etter en forholdsvis sterk september måned, falt oktober med 21 prosent og man begynte å se konturene av en nedadgående trend. Det viste seg ikke å stemme. Salget i november økte 52 prosent i forhold til oktober og desember ble 28 prosent høyere enn i oktober.

– Slike tall må vi tilbake til 2006/2007 for å finne, forteller Husborn.

 

Motvekt frem, palletrucker tilbake

Salget av de enkelte trucktypene utviklet seg svært forskjellig i fjor. Salget av motvektstrucker, som representerer det desidert største segmentet, økte med nær 5 prosent sammenlignet med 2014. Det nest største segmentet, støttebenstrucker gikk imidlertid tilbake med drøye syv prosent. Størst vekst hadde trekktrucker med hele 341 prosent, og størst nedgang var det på svinggaffeltrucker med nær 31 prosent. Dette er imidlertid et lite segment som påvirker totalsalget i liten skala.

Salget av fjorårets 4.469 trucker fordeler seg slik i de segmentene MGF har delt dem inn i (2014-tall i parentes):

  • Motvekt: 1.733 (1.652)
  • Støtteben: 1.059 (1.143)
  • Palle: 934  (993)
  • Plukk: 327 (318)
  • Skyvemast: 293 (331)
  • Trekk: 75 (17)
  • Teleskop: 37 (27)
  • Svinggaffel: 9 (13)
  • Sidelaster: 2 (2)
Salget av trucker har fulgt en jevn syklus gjennom de siste årene. Etter et godt første kvartal, faller salget gjennom både andre og tredje kvartal før det tar seg godt opp i fjerde kvartal. Kilde: MGF
Salget av trucker har fulgt en jevn syklus gjennom de siste årene. Etter et godt første kvartal, faller salget gjennom både andre og tredje kvartal før det tar seg godt opp i fjerde kvartal. Kilde: MGF

Denne saken ble første gang publisert 19/01 2016, og sist oppdatert 06/04 2017