Hallingplast kjører på

Hallingplast, en av Norges største og moderne plastrørprodusenter, har inngått avtale med Addovation om implementering av forretningssystemet IFS Applications.

Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne plastprodusenter. Spennvidden på produktene er stor, men hovedvekten ligger på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring.
Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne plastprodusenter. Spennvidden på produktene er stor, men hovedvekten ligger på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring. Foto: Hallingplast
Publisert Oppdatert

Hallingplast har vokst kraftig de siste årene og trenger en ny plattform for å støtte videre vekst.

– Det viktigste for oss var å velge en langsiktig partner som forstår våre arbeidsprosesser og et system som støtter alle våre fremtidige behov, sier Steinar Tragethon, gründer og daglig leder i Hallingplast.

– Med den sterke veksten vår, har vi et behov for å sikre at vi jobber mest mulig effektivt og at informasjonen flyter godt mellom avdelingene våre. Valget vårt falt på Addovation og IFS Applications. Med Addovations ekspertise innen fagfeltene og et ERP-system som er ledende på produksjon, logistikk, CRM, prosjekt og økonomi føler vi oss sikre på at vi har gjort et godt valg. Addovation og IFS har dessuten svært gode referanser innen produksjonssektoren noe som vi vektlegger høyt, fortsetter han.

– Det viktigste for oss var å velge en langsiktig partner som forstår våre arbeidsprosesser og et system som støtter alle våre fremtidige behov, sier Steinar Tragethon (t.v.), daglig leder i Hallingplast. Her sammen med Per Inge Sævareid, daglig leder i Addovation.
– Det viktigste for oss var å velge en langsiktig partner som forstår våre arbeidsprosesser og et system som støtter alle våre fremtidige behov, sier Steinar Tragethon (t.v.), daglig leder i Hallingplast. Her sammen med Per Inge Sævareid, daglig leder i Addovation.

Støtter alle forretningsprosesser

Løsningen vil støtte alle forretningsprosesser i Hallingplast, fra tilbud, ordre, innkjøp, produksjonsplanlegging og produksjon, lager og transport, i en og samme løsning.

– Dette gir oss full sporbarhet og gjennomsiktighet i hele verdikjeden på tvers av landegrensene, der automatiserte og integrerte prosesser sørger for effektive arbeidsflyter, sier Tragethon

Drammensbedriften Addovation har også vokst betydelig de siste årene, og nærmer seg 100 ansatte i Skandinavia. De jobber kun mot ERP-løsningen IFS Applications, og har en implementeringsmetode som passer godt for små og mellomstore bedrifter. Denne vil sørge for at Hallingplast kan opprettholde daglig drift samtidig som det nye systemet implementeres.

Prosjektet er allerede i gang, og skal være ferdigstilt før årsskiftet.

Abonner på din egen utgave av Logistikk & Ledelse