Hamran slutter i Oslo Havn

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran slutter i Oslo Havn og går til stillingen som mobilitetssjef i avdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Anne Sigrid Hamranhar vært havnedirektør i Oslo Havn november 2002.
Anne Sigrid Hamranhar vært havnedirektør i Oslo Havn november 2002. Foto: Oslo Havn
Sist oppdatert

Oslo kommune gjennomfører nå det grønne skiftet, og transport og miljø er sentrale fagområder for å klare det. Mobilitetssjefen vil lede en seksjon som bl.a. har ansvar for oppfølging av Fornebubanen, Oslopakke 3, Ruter, Oslo Sporveier og Oslo Vognselskap.

 

Utdannet arkitekt

Anne Sigrid Hamran er utdannet arkitekt og har tidligere arbeidet med både jernbane- og veiinfrastruktur. Da hun ble ansatt som havnedirektør i Oslo Havn november 2002 kom hun fra stillingen som veisjef og konstituert veidirektør for Oslo.

– Jeg har hatt en veldig spennende tid i Oslo havn. Å bygge og utvikle havn er et arbeid som må gjøres fellesskap med havnas kunder, myndigheter, politikere og alle andre aktører i havna.

Hun påpeker at Oslo Havn er en tverrfaglig og høykompetent organisasjon med mye energi. 

– Oslos beliggenhet muliggjør miljøvennlig transport av gods og vi har en havn for fremtiden. Havna er hjertet i byen – både som transportknutepunkt og som urban rekreasjon, sier Anne Sigrid Hamran.

Styreleder Roger Schjerva forstår at hun har søkt seg til nye utfordringer etter stor innsats i mange år, og mener at hennes kompetanse kommer til nytte for Oslo kommune videre.

– Hamran forlater en topp moderne og arealintensiv havn og en sjøfront som er blitt viktig og populær i Oslo. Jeg var med å ansette Hamran for 15 år siden og mange stusset på at vi ansatte en arkitekt i denne stillingen, men vi ønsket en havn som var en del av Fjordbyen, og det har vi fått,  sier Schjerva.

Denne saken ble første gang publisert 19/01 2017, og sist oppdatert 06/04 2017