Helse-Norges største flytteoperasjon

Det er ikke hver dag et helt sykehus flyttes. Og for første gang i norgeshistorien skjer det mens normal sykehusdrift pågår.

…og her er målet: Det nye Sykehuset Østfold på Kalnes nord for Sarpsborg.
…og her er målet: Det nye Sykehuset Østfold på Kalnes nord for Sarpsborg. Foto: Foto: Mads Opsahl/SØ
Sist oppdatert
Alle avdelinger er involvert. Her er Stine Skår (t.v.) og Marianne Bøhm på karkirurgi og urologi.
Alle avdelinger er involvert. Her er Stine Skår (t.v.) og Marianne Bøhm på karkirurgi og urologi. Foto: Geir Hasle

Litt fakta:

  • Ingen i Nord-Europa har flyttet et akuttsykehus så langt som østfoldingene nå gjør.
  • Fylkesvei 109 brukes for å flytte pasientene.
  • Fylkesvei 111 brukes til inventar og utstyr.
  • 20.000 pappesker og 330 senger skal flyttes.
  • Ca. åtte lastebiler i omløp.
  • Ca. 200 lass totalt (ekskl. senger)
  • Det blir 50 turer med lastebil og semitrailer for å flytte 329 senger.
  • Totalkostnaden for flyttingen er budsjettert til 15 millioner.

Vi vil tro det ikke bare handler om helse-Norges, men hele Norges største flyttesjau. Dermed ikke så merkelig at Hanne Smehaug, prosjektleder for Sykehuset Østfolds flytteprosjekt, tørker svetten og rister løs sammen med 100 sykehusansatte og folk fra det innleide flyttebyrået Totalreform AS og andre leverandører.

Enorme mengder med smått og stort er bokstavelig talt på vei fra den gamle sykehuskroppen i Fredrikstad til det nye sykehusanlegget ved E6 nord for Sarpsborg, en strekning på to mil.

Nærmeste sammenlignbare prosjekter er Ahus og St.Olav, men de var enklere på grunn av kortere flytteavstand og flytting i flere intervaller.

Blod og morsmelk

Flyttesjauen i Østfold tar to uker, og omfatter 329 senger, medisiner, forskningsmateriell, medisinskteknisk utstyr, kunst, bøker, og en mengde annet gods. Flytting av blod og morsmelk skjer i spesialtransporter. Maken til logistisk prosjekt har nok de færreste vært borte i, og Smehaug er enig.

Hun opplyser at 27 prosent av innholdet i det gamle sykehuset flyttes og tas i bruk i det nye. Verdien er beregnet til 160 millioner kroner. Resten er nyanskaffelser.

«Tight» logistikk

– Parallelt med nybyggingen på Kalnes har vi forberedt flyttingen i et og et halvt år, sier Smehaug.

– Nå har vi til enhver tid tre til fem biler ved nytt og gammelt sykehus og noen på veien. Det er «tight» logistikk.

Det hele skjer på dag- og kveldstid, mens pasientbehandling og sykehusdrift pågår, også operasjoner og akuttberedskap.

I en toukers periode går åtte lastebiler og semitrailere i skytteltrafikk mellom Fredrikstad og Sarpsborg. 250 billass regner sykehuset med til sammen. Mest utfordrende objekt er en blytung MR-maskin, som det må lages hull i veggen for å få fraktet ut og inn.

Pasientflyttingen

Den 2. november på slaget 08.00 åpner akuttmottaket på Kalnes for pasienter. Det skjer samtidig som det gamle akuttmottaket i Fredrikstad setter strek.

I løpet av 2. og 3. november skal alle inneliggende pasienter i Fredrikstad overflyttes til Kalnes i et antall på ca 180. Det er estimert at rundt 40 prosent av pasientene trenger båretransport, og til dette er det leid inn ambulanser med personell dedikert til oppgaven. Gående pasienter fraktes med helsebuss.

Flere sykehusansatte jobber som «flyttepoliti» om dagen.
Flere sykehusansatte jobber som «flyttepoliti» om dagen. Foto: Geir Hasle

Denne saken ble første gang publisert 27/10 2015, og sist oppdatert 06/04 2017