Helsearkiv i lagerautomater

Kardex Remstar har blitt valgt som leverandør av en automatisert lagerløsning til Norsk helsearkiv.

Norsk helsearkiv etableres på Tynset og det nye bygget skal stå ferdig til neste år. Foto: HENT
Norsk helsearkiv etableres på Tynset og det nye bygget skal stå ferdig til neste år. Foto: HENT
Sist oppdatert

Bygget til Norsk helsearkiv er under oppføring på Tynset og skal ferdigstilles i løpet av første halvår 2019. I dette skal Kardex Remstar installere en komplett løsning basert på lagerautomatene Shuttle XP og styringssoftware.

Ved å automatisere lagringen av det fysiske arkivmaterialet, opprettes både mer effektive arbeidsprosesser og et komfortabelt og ergonomisk arbeidsmiljø. Heisautomatene vil samle alt materiale på et minimalt gulvareal og hente frem dokumenter direkte til de ansatte i en ergonomisk arbeidshøyde. De trenger derfor ikke å bevege seg lange avstander, bruke tid på å lete eller belaste kroppen med unødvendige bevegelser.

Shuttle XP kan både brukes som en enkeltstående automat, eller ved behov settes sammen og kombineres i ett effektivt system. Foto: Kardex Remstar
Shuttle XP kan både brukes som en enkeltstående automat, eller ved behov settes sammen og kombineres i ett effektivt system. Foto: Kardex Remstar

Krav om automatisert lagersystem

Norsk helsearkiv er opprettet for å ta vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene, og forvalte disse for bruk til forskning og andre dokumentasjonsformål. Det ble også besluttet at helsearkivet skulle organiseres i Arkivverket og lokaliseres på Tynset.

I kravspesifikasjonen heter det blant annet at bygget skal ha effektive produksjonslinjer for digitalisering av fysisk arkivmateriale, at arkivmaterialet skal mellomlagres i et effektivt og automatisert lagersystem, og at det skal etableres et betydelig datasenter for langtidslagring av både digitalt skapte og digitaliserte pasientjournaler, samt forvaltning av Helsearkivregisteret.

Helsearkivregisteret vil etterhvert inneholde en betydelig informasjonsmengde, selv i europeisk sammenheng. Norsk helsearkiv blir et landsdekkende arkiv for sykehussektoren. Både offentlige og private virksomheter får avleveringsplikt til Norsk helsearkiv.