Eramet Norway

High tech inntar smelteverkene

En unik kombinasjon av dataløsninger er tatt i bruk ved Eramets anlegg i Porsgrunn, Kvinesdal og Sauda. Hensikten er å sikre rask, korrekt og sikker veiing av råmaterialer og produkter.

Terje Gåthaug er ansvarlig for sjåførene i Tipp som har oppdraget med all hjullastertransport hos Eramet.
Terje Gåthaug er ansvarlig for sjåførene i Tipp som har oppdraget med all hjullastertransport hos Eramet. Foto: Ragnhild Johansen
Sist oppdatert

Eramet

Eramet er et fransk gruve- og metallurgikonsern med røtter tilbake til 1880. Selskapet er inndelt i tre forretningsområder: spesialstål, mangan og nikkel. Konsernet er verdens nest største produsent av manganmalm og manganlegeringer, med ca. 15.000 ansatte i 20 land.

Eramet Norway er en del av Eramets manganvirksomhet, med prosessanlegg i Sauda, i Porsgrunn og i Kvinesdal samt en FoU-avdeling i Trondheim. Selskapet sysselsetter rundt 530 medarbeidere og hadde i 2015 en omsetning på drøye 4,8 milliarder norske kroner.

Snorre Smith, IT-direktør i Eramet Norway AS, fremholder at presis, rask veiing og effektiv kommunikasjon er viktig for dem. – Det er snakk om svært store verdier, og mange millioner tonn materialer som håndteres årlig, sier han.

Den spesialtilpassede programvaren Online Scale er hjertet i det nye produktet, og knytter sammen kommunikasjonen mellom SAP og programvaren i den enkelte hjullasteren. Det SAP-baserte systemet hos Eramet behandler to slags kjøreordre: én for intern flytting av masse og én for salg. Når en kjøreordre kommer inn, blir den distribuert ut til noen av de 28 hjullasterne. Er det kun en intern forflytting av masse, holder det med en gangs veiing på hjullasterens interne vekt. Hvis det derimot er salg av Ferrolegeringer, må massen veies også over sertifisert bilbrovekt. Først veies produktet på en brovekt som er koblet mot hjullasteren via dedikert Wi-Fi. Brovekten styres av hjullaster-sjåføren, og man trenger dermed ikke lenger egen bemanning på vekten. Deretter veies produktet også av en føler som sitter i skuffen på hjullasteren og begge vektene sendes via GSM til Online Scale serveren og videre derfra til SAP.

 

Alltid oppdatert

I hjullasterne er det montert en Windows-basert enhet som hele tiden står i toveis kontakt med serveren. På den måten er alle sjåførene hele tiden oppdatert på hvor mye masse som er flyttet både av dem selv og kolleger som jobber på samme kjøreordre, og når jobben er ferdig. Da WLCOM sin løsning inneholdt en ferdig oppsatt sikker løsning for kommunikasjon over GSM unngikk Eramet en større investering med full Wi-Fi-dekning på alle områdene hjullastere beveger seg på sine tre anlegg i Norge. Dette var en betydelig besparelse med denne løsningen i forhold til alternativer som ble vurdert.

– Dette er norsk innovasjon på full fart inn i det internasjonale metallurg- og gruvemiljøet, sier viseadministrerende direktør Geir Dølvik, WLCOM AS.

Den spesialtilpassede programvaren Online Scale er hjertet i det nye produktet, og knytter sammen kommunikasjonen mellom SAP og programvaren i den enkelte hjullasteren. Roald Jenssen (på trappa) og Terje Gåthaug arbeider i transportselskapet Tipp.
Den spesialtilpassede programvaren Online Scale er hjertet i det nye produktet, og knytter sammen kommunikasjonen mellom SAP og programvaren i den enkelte hjullasteren. Roald Jenssen (på trappa) og Terje Gåthaug arbeider i transportselskapet Tipp.

 

Snorre Smith legger til at Eramet undersøkte på markedet etter løsningen, men fant ikke noe som var ferdigsydd. Derfor fikk WLCOM i oppdrag å kombinere deres løsninger for å kunne bli godt tilpasset til metallurg-industrien.

Avtalen ble inngått etter at produktene i en periode var testet og godkjent. –Vi hadde en innkjøringsperiode, og etter den perioden har dette gått veldig bra, sier Smith.

– For WLCOM er dette veldig gledelig. Det synliggjør at vi blir tatt seriøst også blant internasjonale giganter, sier Geir Dølvik.

Strenge miljøkrav

Eramet Norway stiller strenge miljøkrav til egen drift og jobber tett med norske myndigheter for å sikre at alle forskrifter følges, og at det kontinuerlig etableres nye forbedringsmål. Selskapet er sertifisert i henhold til ISO 14001-standarden for miljøstyringssystemer. Produksjonsanleggene i Kvinesdal, Sauda og Porsgrunn er også sertifisert etter ISO 50001-standarden for energiledelse. Når selskapet stiller så strenge kvalitetskrav, legger de også listen høyt for en dataleverandør som ønsker å komme inn.

– For oss har det vært engasjerende å jobbe med Eramet. Når de stiller så høye krav, synes vi det er spennende og utfordrende, sier Dølvik.

Deler av Eramets konsernledelse har vært på besøk i Norge for å se løsningen på nært hold, og WLCOM håper på en spinn-off av dette.

Fra venstre: Bjørn Andre Sjøboden fra Eramet, Geir Dølvik fra WLCOM, Roald Jenssen fra Tipp og Terje Gåthaug fra Tipp.
Fra venstre: Bjørn Andre Sjøboden fra Eramet, Geir Dølvik fra WLCOM, Roald Jenssen fra Tipp og Terje Gåthaug fra Tipp. Foto: Ragnhild Johansen

WLCOM

WLCOM as er totalleverandør av IT-løsninger med 36 ansatte og en årsomsetning på 48 millioner kroner. Selskapet ble etablert i 2013 etter en fusjon mellom de veletablerte IT-selskapene Online Technology AS og Bowe Data AS som begge har historie mer enn 20 år tilbake. Selskapet utvikler unike forretningsløsninger til utvalgte bransjer, og er en totalleverandør innen ERP, IT-drift, infrastruktur og implementering med egen konsulentavdeling.

Denne saken ble første gang publisert 04/10 2016, og sist oppdatert 06/04 2017