Brannforebyggende tiltak – del 2

Hvordan kan sprinkleranlegg dokumenteres og forskriftskrav ivaretas?

I del 1 av denne artikkelen ble det presentert hva eier skal kunne dokumentere når det gjelder brannsikkerhet i bygg. Denne gang blir det fokus på hva som skal dokumenteres i forbindelse med sprinkleranlegget.

Anleggsleder Pär Nordahl og Prosjektleder Peter Kokk i Fire-Tech AS med systemtegningen til ASKO, foran nybygget. Foto: strobefoto.no
Anleggsleder Pär Nordahl og Prosjektleder Peter Kokk i Fire-Tech AS med systemtegningen til ASKO, foran nybygget. Foto: strobefoto.no
Sist oppdatert

Om artikkelforfatteren

Artikkelforfatter Anders Sandmæl er daglig leder i Dokumentert AS i Oslo og har arbeidet med prosjektering og montasje av sprinkleranlegg og andre stasjonære brannslukningsanlegg i over 20 år. Han har hatt ansvaret for brannsikring av bygg med samlet areal på over én million kvadratmeter, i hovedsak i Norge men også i Sverige. Det inkluderer også alle typer av logistikkbygg. Det største prosjektet er Ikea sitt sentrallager i Jönköping på over 60.000 kvm og takhøyder på over 30 meter.

Anders Sandmæl er aktiv i fagmiljøet og skriver artikler i forskjellige fagtidsskrifter. Denne kompetansen kommer eier til gode når det utføres kontroll av eksisterende sprinkleranlegg, opplæring av driftspersonell, uavhengig kontroll slik at sprinkleranlegg og tilhørende dokumentasjon er forskriftsmessig når bygget tas i bruk eller tekniske vurderinger i forskjellige sammenhenger.

Dokumentert AS arbeider ikke med prosjektering og montasje og er derfor en uavhengig rådgiver for eier og leietager med en unik spisskompetanse og erfaring. Mer informasjon finnes på www.dokumentertas.no.

Takhøyden er 27 meter. Det gir utfordringer både i forhold til montasje, men også i forhold til brannsikkerhet. Foto: strobefoto.no
Takhøyden er 27 meter. Det gir utfordringer både i forhold til montasje, men også i forhold til brannsikkerhet. Foto: strobefoto.no

Hvordan kan dette presenteres på en måte som også er forståelig for de som skal bruke bygget, men som ikke har sprinklerkompetanse? Dette må være klart før prosjekteringen er ferdig og før montasjen starter. Alle bekrefter til myndighetene at det er utført når de sender inn samsvarserklæringen. Hvorfor har da så få bygg dette i orden, selv etter at byggeprosjektet er ferdig?

Peter Kokk (prosjektleder) og Petter Hummel (salg) i Fire-Tech AS har sagt seg villig til å vise hvordan de dokumentere dette i sine prosjekter. Alle de punktene som presenteres under fremgår av selskapets egenutviklede systemtegning som også er benyttet i forbindelse med ASKOs nye kjølelager som er under bygging i Vestby på 21.000 kvm og ombygging av 7.000 kvm i eksisterende bygg.

– Vi skal i dette bygget installere i underkant av 20.000 sprinklerhoder og 37 km med rør. Hadde du lagt rørene etter hverandre hadde du kommet fra bygget og inn til Oslo sentrum, sier Petter Hummel for å illustrere hvor omfattende oppgaven er.

– Systemtegningen vår inneholder mye teknisk informasjon, men all informasjon om sprinkleranlegget i hele prosjektet er oversiktlig og forståelig presentert, på en enkelt tegning sier Peter Kokk.

 

Brannstrategi

Brannstrategi sikrer at alle forhold som skal ivareta brannsikkerheten er ivaretatt. Sprinkleranlegget er en meget viktig del av denne siden det skal holde brannen under kontroll eller slukke den. Brannvesenet er helt avhengig av at sprinkleranlegget holder et branntilløp under kontroll slik at de kan gjøre en slukkeinnsats når de kommer til bygget. Hvis ikke blir reolene utsatt for mye varme som gjør de ustabile, og det er da farlig for brannmenn å gå inn i bygget.

 

Oversikt over krav for hvert eneste rom i bygget

Den tabellen man ser på tegningen identifiserer de forskjellige deler av bygget. Hvert eneste rom i bygget er skravert med en farge. Denne fargen finner man igjen i toppen av tabellen. På den måten er det mulig å identifisere hva som gjelder for sprinkleranlegget i alle arealer av bygget, helt ned på romnivå. Det er i dette prosjektet takhøyder fra tre til 27 meter og det er stiller selvfølgelig forskjellige krav til sprinkleranlegget.

 

Regelverk

Alle sprinkleranlegg skal prosjekteres og monteres i tråd med et regelverk. Det kan benyttes flere regelverk i samme bygg. Derfor er dette neste punkt i tabellen slik at disse forutsetninger er synlig.

 

Bygningskonstruksjon

De neste punktene identifiserer viktige bygningsmessige forhold. Hvordan er bygningskonstruksjon, er det himling eller hulrom og andre forhold som er viktig for riktig prosjektering. Vi må etterspørre den informasjon som vi mangler, for andre vet ikke alltid hva vi trenger.

 

Fareklasse

Den bruk som er i lokalet og dermed den brann som forventes å kunne oppstå, definerer fareklasse. Dette er et lager, men det skal ikke lagres i alle rom. Derfor er det viktig med riktig informasjon av de som skal bruke bygget for å kunne gjøre de riktige vurderingene.

 

Lagring – hva kan lagres?

Lagring betyr mer brennbart materiell i bygget. Kjøtt, frokostblanding og toalettpapir er tre eksempler på varer som vil gi helt forskjellige utfordringer for et sprinkleranlegg. Derfor må det være kjent hva som skal lagres. Emballasje er også av betydning. En eske med frokostblanding som er fuktet av vann fra utløst sprinkleranlegg, brenner dårlig når flammene når frem.

– Hvis eskene er pakket på pall og pakket i plast holdes eskene tørre inntil brannen brenner vekk plasten. All den informasjon som er nødvendig for å prosjektere et riktig sprinkleranlegg er det vårt ansvar å få tak i, sier Petter. – Det er vår konstruktør Rickard Tallkvist som har ivaretatt dette. ASKO bygger et bygg som skal være sikkert og funksjonelt i mange år, og alle disse forhold er ivaretatt og dokumentert.

 

Hvor høyt kan det lagres?

Lagringshøyde og lagringsmåte har stor betydning. Det er fordi en brann utvikler seg så raskt vertikalt. Når paller stables oppe på hverandre er det lite luft mellom som gir en treg utvikling. Når paller brenner opp vil hele stabelen kollapse og det brenner dårligere, akkurat som i en peis. Dette er en måte å lagre på i bygg med store mengder av få varetyper og lavere lagringshøyder. Når pallene står i en reol vil det oppstå en pipeeffekt (luft mellom paller) som gir raskt utvikling. Dette er ivaretatt i prosjekteringen slik at sprinklerhodene løser ut før brannen får spredd seg oppover i reolene. Det er i disse reolene mange av de kilometerne med rør skal monteres. Når det lagres i ca. tolv meters høyde er det ikke alltid behov for sprinklerhoder i reolene, men da skal hvert sprinklerhode i taket levere ca. 500 l/min (ca. 60 l/kvm). Mye vann, men det er nødvendig for å få den nødvendige funksjon.

 

Sprinklerhoder ved taket

Hvilke sprinklerhoder som skal monteres ved taket i de forskjellige deler av bygget fremgår av systemtegningen. Når det er montert reoler i ettertid er det nesten umulig å komme opp til taket i ettertid. Derfor må dettes gjøres riktig første gangen og alle skal vite sprinklerhoder som er montert.

 

Sprinklerhoder i reoler og i himling

Når det er en egen kolonne i tabellen for alle rom hvor det skal monteres reoler eller himling. Det er aldri det samme sprinklerhodet som i taket over. Det er viktig å passe på at riktig sprinkler blir montert begge steder for det finnes utrolig mange forskjellige varianter av sprinklerhoder.

 

Tekniske data

Sprinkleranlegget skal kunne levere en vannmengde pr/kvm i den tidlige fasen av brannen. Da vil brannen bli holdt under kontroll eller bli slukket. Det arealet som skal kunne levere denne vannmengden kalles for utløsningsareal. Størrelsen på utløsningsarealet og den nødvendige vannmengden avhenger av alle de forholdene som er nevnt over. Derfor er prosjektering av sprinkler i lagerbygg mest komplisert, siden det er mange variabler som må ivaretas. Dette er bedre presentert på www.fire-tech.no for de som vil lese mer om dette.

 

Vannmengde og trykk - hva må være tilgjengelig?

Det utføres en hydraulisk beregning som skal sikre at den nødvendige vannmengden blir transportert til det mest ugunstige delen av sprinkleranlegget. Utløsningsarealet markeres på tegningen men blir også dokumentert med beregninger og egne tegninger. Beregningene viser hvor mye vann som sprinkleranlegget behøver og hvilket trykk det må være i sprinklersentralen for å få vannet frem til dette arealet og ut av sprinklerhodene. Det skal utarbeides hydrauliske beregninger for alle deler av bygget.

 

Vannforsyningens kapasitet

Det er et absolutt krav at vannforsyningens kapasitet skal dokumenteres. Enten ved en kapasitetsprøve der nødvendig vannmengde tappes ut og resttrykket i det kommunale nettet registreres. Eller vi mottar en beregning utført av kommunen som er basert på en modell de har. Dette resultatet må ligge over hva som er krevet i de hydrauliske beregningene. I dette prosjektet leverer vi en vanntank som dekker den vannmengden som ikke er tilgjengelig i det kommunale nettet og to dieselmotordrevne pumper som sørger for nok trykk. Det sikrer at sprinkleranlegget alltid fungerer, selv om strømmen forsvinner.

Hvis ikke tekniske data, hydrauliske beregninger og vannforsyningens kapasitet er dokumentert og i orden, har heller ikke eier ting i orden i forhold til myndigheter og forsikring. ASKO har denne dokumentasjon allerede før byggingen starter og kan vise dette til sin sprinklerrådgiver, forsikringsselskap og brannvesenet. Alle ser at det kontroll og har mulighet til å forstå hva som er lagt til grunn i forhold til sprinkleranlegget.

– Systemtegningen har vi klar før montasjen starter, slik at vi har kontrollen gjennom hele prosjektet. Da er jeg trygg på at den kvalitet og trygghet som kundene kjøper blir ivaretatt av våre konstruktører, sier Petter Hummel.

– Vi utfører montasjen med egne ansatte og denne oversikten er en viktig del av vårt KS system. Vi er kjent for å overlever sprinkleranlegg uten avvik og denne systemtegningen er et viktig bidrag for å få til dette og gjøre ting riktig første gangen, sier Peter Kokk.

 

BAMA i Moss

PoB Entreprenør AS er totalentreprenør i forbindelse med utvidelsen og ombygningen av BAMA sitt produksjonsanlegg i Moss. Det innebærer også installasjon av sprinkleranlegg i nybygget men også i eksisterende deler av bygget mens det er drift.

– Vi har egne dyktige ansatte som produserer mye i våre prosjekter sier byggeleder Knut-Erik Albjerk hos PoB Entreprenør AS. – Vi knytter til oss seriøse underentreprenører og Fire-Tech AS er en av disse. De er veldig profesjonelle sammenlignet med andre rørleggere vi har samarbeidet med tidligere. Jeg tror at mye av dette dreier seg om kunnskap. Det er mange rørleggere som setter bort sprinklerarbeidet, men for vår del er det viktig at vi har fagpersoner som vet hva de skal levere, er profesjonelle og selvgående, fortsetter Albjerk.

Han legger til at de ikke har nok kunnskap om sprinkler, men vet at det har en meget viktig funksjon og at hvis det ikke er i orden når de er ferdig, blir det fanget opp når anlegget blir kontrollert i ettertid.

– Derfor er det viktig for oss å vite at både anlegget som er montert og dokumentasjonen er i orden, slik at det ikke blir reklamasjoner i ettertid. Vi skal levere kvalitet og det gjelder enten det gjøres av egne ansatte eller underentreprenører, avslutter Knut-Erik Albjerk fra PoB Entreprenør AS.

Knut-Erik Albjerk (byggeleder), Krzysztof Kulawiak (formann) fra PoB Entreprenør AS, Mats Bergqvist (anleggsleder) og Peter Kokk (prosjektleder) fra Fire-Tech AS i den nye delen av bygget til BAMA i Moss. Foto: strobefoto.no
Knut-Erik Albjerk (byggeleder), Krzysztof Kulawiak (formann) fra PoB Entreprenør AS, Mats Bergqvist (anleggsleder) og Peter Kokk (prosjektleder) fra Fire-Tech AS i den nye delen av bygget til BAMA i Moss. Foto: strobefoto.no

Denne saken ble første gang publisert 18/05 2015, og sist oppdatert 06/04 2017