Hovedstadens første hybridlastebil

Oslo har fått sin første hybridlastebil. Den er et resultat av et samarbeid mellom TINE og Scania for å redusere miljøbelastningen fra veitransport.

<div>ASKO Midt-Norge tok i fjor i bruk landets første Scania hybridlastebil. Nå setter også TINE i drift denne biltypen i Oslo.</div>
ASKO Midt-Norge tok i fjor i bruk landets første Scania hybridlastebil. Nå setter også TINE i drift denne biltypen i Oslo.
Sist oppdatert
TINE og Scania vil sammen få frem hva en hybridlastebil kan bidra med når det gjelder reduksjon i drivstofforbruk, sjåførens arbeidssituasjon samt hvorledes muligheten til å kjøre helt elektrisk bidrar til mindre støybelastning i bymiljøet.
TINE og Scania vil sammen få frem hva en hybridlastebil kan bidra med når det gjelder reduksjon i drivstofforbruk, sjåførens arbeidssituasjon samt hvorledes muligheten til å kjøre helt elektrisk bidrar til mindre støybelastning i bymiljøet.

Scania har som mål å være ledende innen bærekraftige transporter, og hybridlastbiler er ett av de produktene produsenten i dag tilbyr i markedet for å kunne bidra mot en mindre miljøbelastende lastebiltransport.

– Dette har vært et samarbeidsprosjekt, fremfor ren anskaffelse av bil, opplyser Pär Landen, salg- og markedsdirektør i Norsk Scania. – Vi vil sammen få frem hva en hybridlastebil kan bidra med når det gjelder reduksjon i drivstofforbruk, sjåførens arbeidssituasjon samt hvorledes muligheten til å kjøre helt elektrisk bidrar til mindre støybelastning i bymiljøet, sier Landen.

Flere valgmuligheter

Bilen er en Scania P320 distribusjonsbil med dieselmotor som kan benytte fossil diesel, HVO eller biodiesel. Mellom motor og girkasse er det montert en elektrisk motor som kan produsere elektrisk kraft som lagres i batteri, eller fungerer som en elektromotor.

Den sinnrike styringen av kraften i elektromotoren gjør at sjåføren har flere valgmuligheter. Bilen kan kjøre med en aktiv hybridløsning når det er tilgjengelig energi på batteriene, og benytter elektrisk kraft ved start/igangsetting. Ved vekslinger i girkassen samt når kraftbehovet er veldig lavt, kan den velge å stoppe forbrenningsmotoren for å kjøre 100 prosent elektrisk. Det gjør at kraftbehovet fra dieselmotoren reduseres, som igjen gir redusert forbruk av drivstoff, og lavere støy. start/igangsetting av bilen vil foregå ved lavere effektuttak fra forbrenningsmotoren som også gir lavere motorstøy.

Føreren kan også aktivere en funksjon som gjør at forbrenningsmotoren stopper, og bilen kjøres helt elektrisk opp til 45 km i timen. Resultatet blir en støysvak bil som kan levere varer tilnærmet lydløst, om det skulle være behov.

Sjåføren kan også be systemet lade batteriene maksimalt, slik at han eller hun kan kjøre ønsket strekning helt elektrisk. El-maskinen vil da benytte både retardasjon, men også kraft fra forbrenningsmotoren, til å lade batteriet.

Avgjørende med riktig kjøreadferd

I de store byene i Europa er transportstøy et stort tema. I Norge er ikke dette et tema ennå, men denne bilmodellen tilfredsstiller disse strenge kravene til lydforurensing, og er godkjent for nattlevering.

– Vi håper prosjektet vil få frem reduksjonen i forbruket av drivstoff samt de positive egenskapene en stillere transport har for lokalmiljøet. Det er av avgjørende betydning å trene sjåføren i kjøreatferd og riktig bruk av kjøretøyet om man skal oppnå disse ønskede målene, så sjåføren vil derfor få god veiledning og oppfølging, forteller Landen.