Indeks: God vekst i ordre og produksjon

Den norske innkjøpssjefindeksen DNB PMI understøtter det generelle bildet av en bred, men moderat oppgang for industrien.

Produksjonsindeksen steg med 4,2 poeng til 61,3 i april. Med unntak av to noteringer i juli 2017 og januar 2018, er dette det høyeste nivået på produksjonsindeksen siden sommeren 2011. Illustrasjonsfoto: Henning Ivarson
Produksjonsindeksen steg med 4,2 poeng til 61,3 i april. Med unntak av to noteringer i juli 2017 og januar 2018, er dette det høyeste nivået på produksjonsindeksen siden sommeren 2011. Illustrasjonsfoto: Henning Ivarson
Sist oppdatert

DNB PMI steg fra 55,1 poeng i mars til 56,2 poeng i april. Oppgangen i april kom etter en nedgang i både mars og februar. Alle delindeksene steg i april, med unntak av indeksen for leveringstid, opplyser NIMA og DNB som utarbeider den norske innkjøpssjefindeksen.

Produksjonsindeksen steg til et høyt nivå i historisk målestokk. Også ordreinngangen tok seg opp, og samlet sett fortsetter DNB PMI å understøtte det generelle bildet av en bred, men moderat oppgang for industrien.

Utviklingen av Norsk PMI fra januar 2014 til og med april 2018. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Kilde: NIMA / DNB
Utviklingen av Norsk PMI fra januar 2014 til og med april 2018. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Kilde: NIMA / DNB

Produksjon

Produksjonsindeksen, justert for sesongvariasjoner, steg med 4,2 poeng til 61,3 i april. Med unntak av to noteringer i juli 2017 og januar 2018, er dette det høyeste nivået på produksjonsindeksen siden sommeren 2011.

DNB PMI

PMI (Purchasing Managers Index) måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Innkjøpssjefindeksen utarbeides hver måned i mer enn 40 land og Norsk PMI kom ut første gang i 2004.

Etter lenge å ha blitt utarbeidet av NIMA og Danske Bank Norge utarbeides den nå av NIMA og DNB Markets og skiftet tidligere i år navn til DNB PMI.

Ordre

Indeksen for nye ordre steg med 3,0 poeng til 55,5 i april. Det var ordreinngangen for eksportmarkedet som tok seg opp, mens ordreinngangen for hjemmemarkedet avtok litt. Nivået på ordreinngangen er 1,6 poeng lavere enn gjennomsnittet for 2017, men indikerer fortsatt økt aktivitet.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen steg med 1,4 poeng til 55,2 i april. Indeksen er 2,6 poeng høyere enn gjennomsnittet for i fjor.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 3,3 poeng til 58,6 i april, hvilket indikerer en økning i leveringstiden.

Lagrene av innkjøpsvarer steg 6,0 poeng til 56,2 i april, opplyser NIMA og DNB

Denne saken ble første gang publisert 07/05 2018, og sist oppdatert 04/05 2018