Norsk PMI for oktober:

Industriveksten tok seg opp

Etter en dropp i både august og september viser Norsk PMI at veksten i industrien tok seg opp igjen i oktober.

Norsk PMI består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. I oktober var det produksjonsindeksen som hadde størst vekst. Foto: Colourbox
Norsk PMI består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. I oktober var det produksjonsindeksen som hadde størst vekst. Foto: Colourbox
Publisert

PMI (Purchasing Managers Index) måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

PMI utarbeides hver måned i mer enn 40 land og den norske innkjøpssjefindeksen har med ett lite unntak i november i fjor ligget på over 50 siden mai 2016.

Norsk PMI steg fra 52,3 i september til 54,5 i oktober.

Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med oktober 2017. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Kilde: NIMA / Danske Bank
Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med oktober 2017. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Kilde: NIMA / Danske Bank

Produksjonsindeksen steg fra 50,1 i september til 56,4 i oktober. Vekstraten i oktober er nå på linje med den sterke veksten i andre kvartal, og noe høyere enn forrige kvartal, melder NIMA og Danske Bank som utarbeides av NIMA og Danske Bank.

Ordreindeksen steg fra 52,7 i september til 55,1 i oktober. Dermed økte ordreinngangen raskere enn den gjorde i september, men veksttakten er fortsatt noe lavere enn i andre og tredje kvartal. Detaljene viser at dette i sin helhet skyldes en avmatning i ordreinngangen for hjemmemarkedet.

Sysselsettingsindeksen falt moderat fra 52,1 i september til 52,0 i oktober. Dermed har sysselsettingsindeksen vært mer eller mindre uendret de siste tre månedene, på et nivå som indikerer en moderat vekst i industrisysselsettingen.

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt fra 57,8 i september til 55,0 i oktober. Indeksen trender imidlertid fortsatt oppover etter å ha falt mot slutten av fjoråret. Lengre leveringstid henger historisk godt sammen med høyere kapasitetsutnyttelse, opplyser NIMA og Danske Bank.

Bestill abonnement på Logistikk & Ledelse