Mer effektivt logistikksystem:

Infinitum reduserer CO2-utslippene

Nå skal Infinitum redusere CO2-utslippene fra transport av tomme flasker og bokser. Løsningen er et nytt system som gir mer informasjon om når det er ideelt å hente panten hos transportørene.

Pantede bokser og flasker sendes til ett av Infinitums tre anlegg på Heia i Fetsund, Trondheim eller Bjerkvik ved Narvik der de telles, presses og klargjøres for gjenvinning. Foto: Infinitum
Pantede bokser og flasker sendes til ett av Infinitums tre anlegg på Heia i Fetsund, Trondheim eller Bjerkvik ved Narvik der de telles, presses og klargjøres for gjenvinning. Foto: Infinitum
Sist oppdatert
– Vi har laget et system basert på statistikk som skaper forutsigbarhet og bedre rutiner, fastslår Sten Nerland. Foto: Infinitum
– Vi har laget et system basert på statistikk som skaper forutsigbarhet og bedre rutiner, fastslår Sten Nerland. Foto: Infinitum

Det er verken miljøvennlig eller økonomisk lønnsomt å kjøre en tom container til Bergen for å tomgodset der.

– Jo mindre drivstoff vi kan bruke jo mer miljøvennlig er det. Derfor utnytter vi ledig kapasitet i transporten ved å fylle biler som ellers ville kjørt tomme tilbake, sier Sten Nerland, direktør for logistikk og drift i Infinitum som inntil i fjor høst var kjent som Norsk Resirk.

Siden september har Nerland jobbet med et system hvor alle enheter med tomgods som kommer inn til Infinitums tre sorteringsanlegg blir registrert med tid og vekt. Resultatet er en enorm mengde pantedata som Infinitum bruker til å forbedre og effektivisere sitt logistikksystem.

– Om alle drakk opp og pantet med en gang hadde flyten i vår verdikjede vært mye enklere og jevnere. Da hadde det vært lett å forutse når vi må hente fulle kasser hos transportør, og ut fra det beregnet hvor mye kapasitet vi må ha på anleggene. Men siden pantevaner ikke kan styres er systemet uforutsigbart. Derfor har vi nå laget et system basert på statistikk som skaper forutsigbarhet og bedre rutiner, sier Nerland.

 

Panten gjenvinnes i løpet av 24 timer

Etter at panten har passert hullet i pantemaskinen blir den lagret på bakrommet i butikken. Deretter henter transportør panten når de leverer nye varer inn til butikken. Panten plasseres så i egne transportbeholdere på transportørens lager, og Infinitum henter kassene med pant til faste tider. Tomgodset fraktes så til ett av Infinitums tre anlegg på Heia i Fetsund, Trondheim eller Bjerkvik ved Narvik. Før det har gått 24 timer blir panten sortert og sendt til gjenvinning.

 

Henter tomgodset til faste tider

I stedet for at transportørene bestiller henting selv har Infinitum begynt å hente tomgodset til faste tider. Målet er å unngå å hente tomme eller halvfulle kasser, samtidig som det ikke går utover butikkenes lagerkapasitet.

Nå som det nye systemet er på plass, vil Infinitum etter hvert ha et bedre statistisk grunnlag for når det vil være ideelt å hente panten.

– Systemet er bygd på enkle forutsetninger. Vi skal hente når pantebeholderne er fulle og transportere mest mulig rasjonelt med størst mulig forutsigbarhet. Ved å få inn informasjon over tid, vil vi kunne ta bedre beslutninger om når det er ideelt å hente panten hos transportør, avslutter Nerland.

Denne saken ble første gang publisert 18/05 2015, og sist oppdatert 06/04 2017