Great Place to Work Norge: Microsoft til topps blant de største

Microsoft til topps blant de størsteGreat Place to Work Norge har kåret Microsoft, Webstep og Itema til landets beste arbeidsplasser 2013.Adm. direktør Hege Skryseth sammen med Trine Rønningen, Kristi...

Publisert Oppdatert

Microsoft til topps blant de største

Great Place to Work Norge har kåret Microsoft, Webstep og Itema til landets beste arbeidsplasser 2013.

Adm. direktør Hege Skryseth sammen med Trine Rønningen, Kristin Ruud, Christine Korme, Berit Tronslin, Anne Jensen, Elisabeth Fiane, Cecilie Skouge, Leif Christian Hanstad, Inger Eek og Linn Røgler.

Over 22.000 norske medarbeidere hadde sagt sin mening da Great Place to Work Norge kåret Norges beste arbeidsplasser 2013. Engasjementet viser hvordan stadig flere norske selskaper tenker på fornøyde medarbeidere som et konkurransefortrinn.

- Det siste årets undersøkelse bekrefter en tendens vi har sett de siste årene: Mange norske medarbeidere merker en holdningsendring hos lederne sine. Tradisjonelt har omtalen av «medarbeiderne som bedriftens viktigste ressurs» vært forbeholdt de spesielle anledningene og festtalene. Nå ser vi at dette fokuset er omsatt i handling - det innlemmes i stadig flere selskapers strategier, og følges opp med målrettet arbeid forankret hos toppledelsen. Ord har blitt handling; mennesker er i økende grad fast inventar i strategiarbeidet, sier Jannik Krohn Falck i kunnskapshuset Great Place to Work Norge.

Han leder Great Place to Work sin kåring av Norges beste arbeidsplasser, basert på en omfattende kulturanalyse i tillegg til medarbeiderundersøkelsen. Undersøkelsen kartlegger blant annet tillit mellom ledelse og ansatte, stolthet over egen arbeidsplass og fellesskapsfølelsen på jobb. Og resultatet er altså at tre bedrifter nå er kåret til Norges beste arbeidsplass, i kategoriene Store, Mellomstore og Små virksomheter. I tillegg er ni andre «topp ti»-selskaper anerkjent i hver kategori.

Medarbeiderne avgjørende for suksess

Microsoft er kåret til Norges beste arbeidsplass i kategorien «Store virksomheter», selskaper med over 250 medarbeidere.

- Microsoft jobber systematisk og strategisk med mennesker og kultur. De viser tro på at det er medarbeiderne som er avgjørende for deres suksess, og dette gir utslag når det nå er medarbeiderne som har sagt sin mening, kommenterer Krohn Falck.

- Vi er svært glade for at mange år med innsats for å skape stor grad av fleksibilitet, tillit og stolthet internt gir så gode resultater. Det gjør oss til en attraktiv arbeidsplass for nye talenter, og ikke minst; vi tror den daglige innsatsen for en god bedriftskultur gjør oss til tillitvekkende og gode kunnskapsmedarbeidere i møte med alle våre kunder. Det er et privilegium å få lov til å lede en så fantastisk gjeng hver dag, sier adm. direktør Hege Skryseth i Microsoft Norge.

Snudd hierarkiet på hodet

I kategorien «Mellomstore virksomheter» var det Webstep som gikk av med seieren som Norges beste arbeidsplass.

- Webstep har snudd det tradisjonelle hierarkiet på hodet, ved at lederne definerer seg som bakkemannskap for den enkelte konsulents karriere og trivsel. Dette kan nok være en inspirerende modell for mange. I tillegg arbeider de kontinuerlig med å håndheve et godt system for kompetanseheving og kunnskapsdeling. Dette er noe av det som har gjort at medarbeiderne opplever at de har en fremragende arbeidsplass. Undersøkelsen viser også at dette er noe som gir uttelling når det gjelder medarbeidernes tillit og fellesskapsfølelse, sier Krohn Falck.

 

Arbeidssituasjon tilpasset familielivet

Blant de små virksomhetene var det Itema som ble kåret til Norges beste arbeidsplass.

- Vi ser blant annet at Itema har et sterkt familiefokus, som gjør at medarbeiderne har gode ordninger for hvordan arbeidssituasjonen kan tilpasses familielivet. I tillegg har de en utstrakt og integrert bruk av sosiale medier i internkommunikasjonen, noe som styrker fellesskapsfølelsen, mener Jannik Krohn Falck.

-----------

Norges beste arbeidsplasser

Store virksomheter

Mellomstore virksomheter

Små virksomheter

www.logistikk-ledelse.no © 2013