Software Innovation:

Løfter offentlige virksomheter opp i skyen

Software Innovation har lansert sak- og arkivløsningen Public 360° i skyen. IT-selskapet ønsker å gjøre det enklere for den offentlige forvaltning å ta i bruk nye og moderne tjenester. – Vi skal være en sterk pådriver til innovasjon i offentlig sektor, sier adm. direktør Torstein Harildstad.

Fra venstre: Jørgen Fidjeland, daglig leder i Tønsberg Rense, Michael Jacobs, administrerende direktør i Microsoft Norge og Knut-Erik Gudim, produktsjef 360° i Software Innovation.
Fra venstre: Jørgen Fidjeland, daglig leder i Tønsberg Rense, Michael Jacobs, administrerende direktør i Microsoft Norge og Knut-Erik Gudim, produktsjef 360° i Software Innovation.
Publisert Oppdatert
Det norske programvareselskapet har lansert en online-versjon av Public 360° og blir dermed den første leverandøren på det norske markedet med en komplett NOARK 5-godkjent sak- og arkivløsning i skyen. Den nye løsningen, som har fått navnet Public 360°Online, vil spille en sentral rolle i Software Innovations videre produktsatsning og markedsutvikling.

Cloud som driver for offentlig innovasjon

Software Innovation er en sentral leverandør og samarbeidspartner i flere offentlige digitaliseringsprosjekter hos kunder både i Norge, Danmark og Sverige med sin løsning Public 360°. Selskapet mener skytjenester som Public 360° Online blir en viktig driver for innovasjon i offentlig sektor fremover.

- Ved å ta i bruk skyløsninger vil kundene alltid ha tilgang til siste versjon av programvaren. Det gjør at nasjonal infrastruktur og nye tjenester kan tas i bruk mye raskere, og bidrar dermed til en økt innovasjonsgrad hos offentlige virksomheter, sier Torstein Harildstad, adm. direktør i Software Innovation.

- At ansatte i disse virksomhetene får tilgang til nye, digitale løsninger for saksbehandling og arkivering, gjør at arbeidsprosesser effektiviseres og at den service som ytes innbyggere og næringsliv blir raskere og bedre, understreker han.

Digitalt demokrati

Public 360°Online er først og fremst et tilbud til offentlige virksomheter som ønsker en enklere, mer fleksibel, kostnadseffektiv og driftssikker løsning. Software Innovation peker samtidig på at den skybaserte løsningen skaper store fordeler gjennom demokratisering av tilgangen til moderne teknologi.

- Enten virksomheten er stor eller liten, får den rask og enkel tilgang til samme type løsning. En organisasjons struktur og størrelse har minimal betydning for anskaffelse og implementering, ettersom det verken kreves investeringer i infrastruktur eller kostnader knyttet til implementering og oppgradering, sier Harildstad og fortsetter:

- Da blir det for eksempel enklere for små kommunale virksomheter å ta i bruk nye digitale tjenester, som sikre digitale postkasser og andre nye fellesløsninger, og leve opp til forventningene skissert i regjeringens digitaliseringsprogram, påpeker Harildstad.

En sikker løsning

Det er lagt stor vekt på at løsningen skal tilfredsstille strenge krav til sikkerhet. Software Innovation forteller at dokumenter i Public 360° Online er trygt lagret og at persondata håndteres korrekt.

- Vi har ved utvikling av Public 360° Online vært i dialog med Datatilsynet og benyttet oss av ekstern hjelp for å vurdere våre tekniske og prosedyremessige tiltak, forteller Harildstad. - Vi mener at en skyløsninger er minst like god som en lokal løsning når det kommer til sikkerhet.

Et nytt tankesett

Software Innovation har hatt et tett samarbeid med Microsoft i arbeidet med det nye tilbudet. Programvaren kjøres på Microsoft Azure i Microsofts europeiske datasentre.

- Overgangen til skytjenester stiller høyere krav til leverandørene. De må levere gode løsninger og holde innovasjon oppe for å tiltrekke og beholde kunder. Det er en ny måte å tenke på. I tillegg må løsningene være tilpasset de forskjellige plattformene som brukerne forholder seg til i hverdagen, sier Michael Jacobs, administrerende direktør i Microsoft Norge.

Et vendepunkt for offentlige skyløsninger

Harildstad mener det er et godt tidspunkt for lansering av den nye skyløsningen.

- Det kan virke som at markedet har nådd et vendepunkt. For det første er teknologien klar. Produktet er der og virker. For det andre er markedet klart, vi opplever at kundene våre etterspør skyløsninger og at IT-analyseselskapet Gartner stiller seg svært positive til utviklingen. I tillegg ser myndighetene ut til å være klare, forteller han.

I første omgang er det de mindre kommunale foretakene de retter oss mot. Etterhvert vil løsningen også favne en bredere offentlig målgruppe.

- Produktet og etterspørselen er der, nå er fokuset å skalere opp denne delen av virksomheten, sier Harildstad.

www.logistikk-ledelse.no © 2014