Mobilt ordresystem og elektronisk kjørebok:

Reduserer kostnader og bidrar til vekst

– Så langt har både vårt mobile ordresystem og elektroniske kjørebok fungert meget bra. Tilbakemeldingene fra våre energimontører er at systemene forenkler deres hverdag, sier nettdirektør Tom Knutsen i VOKKS Nett AS.

- SpeedyCraft har forbedret arbeidsflyten og redusert behovet for manuelle arbeidsoperasjoner. Rapportering, materiellhåndtering og fakturering skjer nå elektronisk, sier nettdirektør Tom Knutsen (til venstre). Her sammen med prosjektmedarbeider Øyvind Slethei i VOKKS Nett AS.
- SpeedyCraft har forbedret arbeidsflyten og redusert behovet for manuelle arbeidsoperasjoner. Rapportering, materiellhåndtering og fakturering skjer nå elektronisk, sier nettdirektør Tom Knutsen (til venstre). Her sammen med prosjektmedarbeider Øyvind Slethei i VOKKS Nett AS.
Publisert Oppdatert
VOKKS AS (Vestoppland kommunale kraftselskap) er eid kommunene Nordre Land og Etnedal med hovedkontor på Dokka. Det er morselskap for et konsern med datterselskapene VOKKS Nett AS som står for distribusjon av elektrisk kraft selskapets konsesjonsområde, VOKKS Kraft AS som driver med produksjon av elektrisk kraft i lokale småkraftverk samt kraftomsetning og VOKKS Installasjon AS som driver er en av Opplands største elektroinstallatører.

Tom Knutsen forteller at VOKKS Nett AS er en mellomstort norsk nettaktør.

- Ut fra NVEs inntektsrammer er vi det 35. største selskapet her til lands. Nettselskapet omsetter for nærmere 100 millioner og konsernet for 200 millioner, sier Knutsen, som forteller at virksomheten er en hjørnesteinsbedrift i lokalområdet.

- Vi er netteier i Nordre Land, Søndre Land, Etnedal og deler av Gjøvik kommune. Nyverdi på våre anlegg er på en milliard kroner, og i et normalt driftsår produserer vi 75GWh som blir forbrukt i området til VOKKS.

I forbindelse med overgangen til et nytt økonomisystem fra Unit4 Agresso tok VOKKS Nett i bruk ordresystemet SpeedyCraft og den automatiske elektroniske kjøreboken ViaTracks fra Devinco AS for ca. ett år siden.

- Tidligere benyttet vi to systemer som var gått ut på dato. Målet var å få på plass ett forretningssystem for konsernet og et mobilt ordresystem for datterselskapene. Det ble sendt ut forespørsel til fire leverandører der ERP-leverandøren og Devinco gikk av med seieren, forteller Knutsen.

Del av forretningssystem

VOKKS NETT brukte lang tid på å evaluere SpeedyCraft som mobilt ordresystem.

- Vi kontaktet flere brukere som var entydig positive til løsningen. Dette kombinert med produktets egenskaper og brukervennlighet, var avgjørende for vårt valg, sier Knutsen. Han kan fortelle at SpeedyCraft har forbedret arbeidsflyten og redusert behovet for manuelle arbeidsoperasjoner. Rapportering, materiellhåndtering og fakturering skjer nå elektronisk.

- Vi kunne valgt systemene fra Devinco alene, men konsernpolicyen var at løsningene skulle være en del av et forretningssystem. ERP-leverandøren var avtalepartner i løsningsvalg, sier Knutsen, som legger til at Nett og øvrige selskaper i VOKKS har hatt et meget godt forholdt til Devinco i hele prosjekt- og implementeringsfasen.

Integrerbart

Både SpeedyCraft og ViaTracks er integrerbart mot alle kjente forretningssystemer i markedet.

- Årsaken er at vi har et standard integrasjonsgrensesnitt, som brukes mot alle ERP-systemer. Dette er en hyllevareløsning som ikke krever utvikling ved installasjon. Funksjonaliteten slås av og på etter kundens ønsker, sier produktsjef Ole Jørgen Ørsnes i Devinco AS. Han legger til at selskapet lever av å tilby integrasjon mot alle typer forretningssystemer.

Felles prosjekt

Knutsen var prosjektleder både for Nett og Installasjon i forbindelse med innføring av forretningssystem og mobilt ordresystem.

- For konsernet var dette et felles prosjekt hvor målet var å få til en sømløs integrasjon. Vi har lagt ned betydelige egenressurser for å få løsningene til å spille på lag. VOKKS er i tet med bruk av mobilt ordresystem for registrering av time- og materiellforbruk. Vår prosjektmedarbeider Øyvind Slethei har bidratt med løsningstilpassinger for Nett og Installasjon.

Arbeidsordresystem

Alle arbeidsoperasjoner hos Installasjon og Nett administreres gjennom SpeedyCraft med jobbeskrivelse og teknisk underlag til hver montør. De følger opp arbeidsordren og skriver inn timeforbruket på sine nettbrett. Materiellhåndtering og varemottak skjer også gjennom systemet. Alt av materiell bestilles via nettbutikk eller telefon.

- Montørene håndterer også varemottak via SpeedyCraft. De kvitterer for mottatt materiell og administrerer ordren til den er ferdig utført. Det som ikke forbrukes av utstyr legges tilbake på lageret. All lagerhåndtering skjer gjennom systemet, sier Knutsen. Han legger til at systemet er spesialdesignet for feltbruk med bruk av nettbrett.

Elektronisk kjørebok

Før Nett og Installasjon tok i bruk den elektroniske kjøreboken ViaTracks benyttet selskapene et frittstående system som ikke hadde noen tilknytning mot ordresystemet.

- Fordelene med ViaTracks er at vi kan legge riktig kjøredistanse direkte inn på arbeidsordre og faktura. Dette vil på sikt spare oss for flere hundre tusen kroner årlig, sier Knutsen. Han forteller at bruken av systemet forenkler dokumentasjon av all kjøring mot skattemyndighetene. Hos Installasjon er ViaTracks direkte linket opp mot SpeedyCraft med koblinger inn i forretningssystemet.

Sømløs hverdag

Knutsen håper flere nettselskaper tar i bruk tilsvarende løsninger fra Devinco.

- Da får vi en felles løsning som forenkler arbeidet med å videreutvikle systemet. SpeedyCraft og ViaTracks har åpnet en ny verden for oss og bidratt til å effektivisere virksomheten og skapt større lønnsomhet. Vi har gått bort fra manuelle rutiner og over til elektroniske systemer som gjør hverdagen sømløs, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no © 2014