Verdikjeden i varehandelen: Fornyelse og innovasjon er nøkkelen til suksess

Fornyelse og innovasjon er nøkkelen til suksess– Vi står foran store endringer i varehandelsverdikjeden når det gjelder behov for kostnadseffektivisering, og krav til økt kvalitet og tempo. Verdikjede...

Publisert Oppdatert

Fornyelse og innovasjon er nøkkelen til suksess

- Vi står foran store endringer i varehandelsverdikjeden når det gjelder behov for kostnadseffektivisering, og krav til økt kvalitet og tempo. Verdikjeden må være strømlinjeformet og veltrimmet. Sentralt står struktur og helhet, optimalisering, samarbeid, utnyttelse av ny teknologi og kompetanse, sa Sigmund Berle Jensen, adm. direktør i GS1 Norway, da fokus ble satt på fremtidens verdikjede på Handelskonferansen 2013.

Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway presenterer rapporten "Supply Chain 2013" som innspill til panelet som tok for seg fremtidens verdikjede. Til høyre Øystein Ingdahl fra Virke som ledet presentasjonene på faktascenen. Foto: Amundsen Informasjon

Handelskonferansen samlet rundt 400 deltagere, og var i regi av Virke i samarbeid med EY, GS1 Norway og Varde Hartmark. Det er tredje gang konferansen arrangeres.

Digitalisering og netthandel

- Fremtidens vinnere i norsk varehandel er de som tar verdikjeden på alvor og prioritere arbeid knyttet til fornyelse og innovasjon. Gårsdagens oppskrifter holder ikke for å vinne i morgendagens marked. Mange aktører vil i årene som kommer ha behov for store endringer av sin verdikjede for å møte nye utfordringer og for å være konkurransedyktige, sa Sigmund Berle Svendsen.

Han viste til undersøkelsen "Supply Chain 2013" som GS1 Norway står bak, og som ble presentert på Handelskonferansen. Her er 29 logistikkledere i 25 varehandelsbedrifter intervjuet om utfordringer og muligheter i verdikjeden i varehandelen.

Trender som digitalisering og netthandel har stort fokus. Alle har netthandel på agendaen, men tilnærmingsstrategien er ulik. Konsekvensen for fremtidens verdikjede er spesielt tydelig for de etablerte aktørene som velger en multikanalstrategi. Digitalisering vil medføre store endringer i verdikjeden for denne gruppen.

De som ikke har plan for å tilpasse seg digitaliseringstrenden bør umiddelbart utarbeide en, lyder konklusjonen i undersøkelsen.

Effektivisering og service

- Mange opplever at kunsten er å balansere økt effektivitet og god service. De beste klarer kunststykket å øke både effektivitet og service. Klare trender innen effektiviserings er sentralisering og automatisering. Det dreier seg om økt bruk av maskiner fremfor manuelle prosesser og sentralisering av makt og funksjoner, sa Jensen, som mener nøkkelen til optimal verdikjede er samarbeid og deling av informasjon gjennom hele kjeden.

- Da må vi snakke samme språk! Deling av informasjon krever i første rekke vilje. Dernest krever det evne til å utnytte informasjonen i form av både kompetanse og systemer, sa Jensen.

Samarbeid og teknologi

Han fortsatte med å understreke betydningen av samarbeid.

- De som klarer å skape tillitsbaserte langsiktige forretningsrelasjoner med kunder, leverandører og andre strategiske samarbeidspartnere vil få en avgjørende konkurransefordel.

For å sørge for lave kostnader, kontroll og samtidig kunne møte kunders krav til fleksibilitet, er det avgjørende med god utnyttelse av teknologi. Dette gjelder innenfor styringssystemer, automatisert datafangst, utnyttelse av data og informasjon, integrasjon i verdikjeden og effektivisering.

Kompetansebehovet er under endring. Ved høyere utnyttelse av teknologi, økt krav til samarbeid og helhetstenking vil det sannsynligvis være behov for en annen type kompetanse i fremtidens varehandelsverdikjede enn i dag, sa Jensen.

Logistikeren - ballets dronning

Mens mange av de øvrige paneldeltagerne mente at hovedslaget om markedet står i butikk, mener logistikklederne at det er de som er ballets dronning!

Da fokus ble satt på fremtidens verdikjede, handlet det om hvilke trender som vil påvirke verdikjeden, og hvorfor man må tenke annerledes omkring logistikk.

- Vi har systemer som gir oss masse data og informasjon. Utfordringen er å nyttiggjøre oss av det langs hele verdikjeden, sa Tore Nygaardsmoen i Coop.

Implementere og bruke

- Ny teknologi gir muligheter, utfordringen er raskt og effektivt å kunne implementere - og virkelig bruke mulighetene som dukker opp, sa John Tørres Thuv i Ark.

- Vi må oppnå økt forutsigbarhet. Det krever tettere samarbeid med alle aktørene i verdikjeden når det gjelder deling av informasjon. Vi må kunne operere i sanntid for å kontrollere og forbedre, og dermed redusere kostnadene, sa Tarjei Bjørnhaug i Nortura.

- Nøkkelen er steinkontroll hele tiden. Derfor må vi automatisere, la Christian A. E. Andersen i Tine til.

-En ny utfordring for logistikken, er den økende integrering av produkter og tjenester som vil komme, mente Pål Vindegg i Komplett.

-------------

19. november: Effektiv supply chain - viktig før, viktigere nå!

GS1 Norway har fokus på supply chain og har spisskompetanse på hva som skjer innen både dagligvare og faghandel. 19. november arrangerer organisasjonen seminaret "Effektiv supply chain - viktig før, viktigere nå!" Seminaret vil gi deltakerne et dykk inn i resultatene som er presentert i rapporten "Supply Chain 2013".

Målgruppen for seminaret er alle som er opptatt av supply chain i norsk varehandel - fra leverandører, handelssiden, 3PL-aktører og konsulenter til bransjen.

Hovedinnholdet på seminaret er "Fornyelse og innovasjon er nøkkelen til suksess". Blant temaene som blir tatt opp kan nevnes

Se for påmelding og nærmere informasjonwww.gs1.no

www.logistikk-ledelse.no © 2013