Indeks: Stabilt i industrien

Innkjøpssjefindeksen DNB PMI for oktober ble 56,0 – opp 0,2 poeng fra september.

Etter store svingninger gjennom sommeren har indeksen vært mer stabil de siste par månedene. Den er nå på nivå med en beregnet trend det siste halve året og indikerer solid aktivitet i industrien.
Etter store svingninger gjennom sommeren har indeksen vært mer stabil de siste par månedene. Den er nå på nivå med en beregnet trend det siste halve året og indikerer solid aktivitet i industrien. Foto: Colourbox
Publisert

Det var store svingninger i PMI gjennom sommeren, men indeksen har vært mer stabil de siste par månedene, melder NIMA og DNB som utarbeider den norske innkjøpssjefindeksen.

DNB PMI

PMI (Purchasing Managers Index) måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Innkjøpssjefindeksen utarbeides hver måned i mer enn 40 land og Norsk PMI kom ut første gang i 2004. Etter lenge å ha blitt utarbeidet av NIMA og Danske Bank Norge utarbeides den nå av NIMA og DNB Markets og skiftet tidligere i år navn til DNB PMI.

Fortsatt solid aktivitet

Indeksen er nå på nivå med en beregnet trend det siste halve året og indikerer solid aktivitet i industrien. Sammenlignet med september steg indeksen for produksjon og nye ordre, mens indeksen for sysselsetting og leverandørenes leveringstid trakk ned. Alle underindeksene er fortsatt høyere enn 50 og indikerer dermed økt aktivitet, opplyser NIMA og DNB.

Produksjonsindeksen steg med 0,7 poeng til 54,6 i oktober. Nivået var 3,6 poeng lavere enn gjennomsnittet det siste året.

Indeksen for nye ordre steg med 1,5 poeng til 57,7 i oktober og var 1,1 poeng høyere enn gjennomsnittet det siste året. Det var hjemmemarkedsordrene som trakk opp i oktober, mens eksportordrene avtok.

Sysselsettingsindeksen avtok med 0,5 poeng til 54,8 i oktober. Indeksen er 0,5 poeng lavere enn gjennomsnittet det siste året.

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 1,6 poeng til 62,2 poeng i oktober. En høy indeks betyr lang leveringstid og er assosiert med høy aktivitet.

Lagrene av innkjøpsvarer steg med 0,9 poeng til 52,5 i september. Økte lagre assosieres med lavere aktivitet og trekker ned, skriver NIMA og DNB.

Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med oktober 2018. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst.
Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med oktober 2018. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Foto: Kilde: NIMA / DNB