Indeks: Svak oppgang i mars

Innkjøpssjefindeksen DNB PMI ble på 56,8 poeng i mars, opp 0,5 poeng fra februar.

Det var særlig delindeksen for produksjon som trakk DNB PMI opp i mars, men også ordreindeksen økte. Sysselsettingsindeksen var uendret på et høyt nivå.
Det var særlig delindeksen for produksjon som trakk DNB PMI opp i mars, men også ordreindeksen økte. Sysselsettingsindeksen var uendret på et høyt nivå. Foto: Henning Ivarson
Publisert Oppdatert

Marsindeksen var 0,9 poeng over gjennomsnittet for de foregående tolv månedene og tyder på at det fortsatt er en solid aktivitetsutvikling i industrien. Den underliggende trenden i DNB PMI har vært svakt stigende siden sommeren i fjor, melder NIMA og DNB Markets som utarbeider den norske innkjøpssjefindeksen. Til sammenlikning avtok PMI-indeksen for industrien i eurosonen markert gjennom fjoråret og inn i mars i år.

Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med mars 2019. Verdier over 50 (blå strek) uttrykker økt aktivitet eller vekst.
Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med mars 2019. Verdier over 50 (blå strek) uttrykker økt aktivitet eller vekst. Foto: / Kilde: NIMA / DNB

Produksjon trakk opp

Det var særlig delindeksen for produksjon som trakk DNB PMI opp i mars, men også ordreindeksen økte. Sysselsettingsindeksen var uendret på et høyt nivå.

Produksjonsindeksen steg med 2,3 poeng i mars til 59,4, etter et fall på 3,9 poeng i februar. Nivået er 1,6 poeng høyere enn gjennomsnittet for de foregående tolv måneder.

DNB PMI

PMI (Purchasing Managers Index) måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Innkjøpssjefindeksen utarbeides hver måned i mer enn 40 land og foruten Europa kommer den ut i USA og Asia. Norsk PMI kom ut første gang i 2004 og baserer seg på svarene fra ca. 300 norske innkjøpssjefer som månedlig mottar et spørreskjema. Indeksen utarbeides av NIMA (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk) og DNB Markets.

Indeksen for nye ordre steg med 0,8 poeng til 57,5 i mars og var 0,7 poeng høyere enn gjennomsnittet foregående tolv måneder.

Sysselsettingsindeksen var uendret i mars, og holdt seg dermed på det høyeste siden mars 2012, med unntak for den unormalt høye indeksen i august i fjor.

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 2,7 poeng til 55,5 i mars. En lavere indeks betyr kortere leveringstid og er assosiert med lavere aktivitet.

Lagrene av innkjøpsvarer falt med 1 poeng til 51,6 i mars. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet og trekker PMI opp.

Abonner på din egen utgave av Logistikk & Ledelse