Nedgang i norsk PMI:

Dystre industriutsikter

Nedbemanning og kostnadskutt i olje- og gassektoren har preget nyhetsbildene de siste ukene. Nå bekrefter også ferske tall fra den norske innkjøpssjefsindeksen fallende aktivitet i norsk industri.

Ikke siden våren 2013 har utsiktene vært dårligere i industrien. En god del av dette er nok begrunnet i nedbemanning og utviklingen innen olje og gassektoren, noe som også har ringvirkninger til annen industri. Illustrasjonsfoto: Henning Ivarson
Ikke siden våren 2013 har utsiktene vært dårligere i industrien. En god del av dette er nok begrunnet i nedbemanning og utviklingen innen olje og gassektoren, noe som også har ringvirkninger til annen industri. Illustrasjonsfoto: Henning Ivarson
Publisert Oppdatert
- Utviklingen i september kom overraskende i forhold til de signaler vi har sett i de siste par månedene. Hvorvidt dette er en sesongmessig tilbakegang, så er den veldig sterk da samtlige delindekser er lavere enn forrige måned, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Foto: Hege Høpfner
- Utviklingen i september kom overraskende i forhold til de signaler vi har sett i de siste par månedene. Hvorvidt dette er en sesongmessig tilbakegang, så er den veldig sterk da samtlige delindekser er lavere enn forrige måned, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Foto: Hege Høpfner Foto: Foto: Hege Høpfner
Norsk PMI, sesongjusterte tall. PMI står for Purchasing Managers Index. Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene. Tallene kan påvirke valutakurser og rentemarkeder. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang. Norsk PMI utarbeides av NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank Norge.
Norsk PMI, sesongjusterte tall. PMI står for Purchasing Managers Index. Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene. Tallene kan påvirke valutakurser og rentemarkeder. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang. Norsk PMI utarbeides av NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank Norge. Foto: B49260

Med et fall fra 51,8i august, til 49,4 i september er norsk PMI nå på sitt laveste siden sommeren 2013. Dermed er optimismen etter forrige måneds PMI-publisering historie.

- Utviklingen i september kom overraskende i forhold til de signaler vi har sett i de siste par månedene. Hvorvidt dette er en sesongmessig tilbakegang, så er den veldig sterk da samtlige delindekser er lavere enn forrige måned, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA-Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk.

NIMA og Danske Bank utarbeider sammen den månedlige innkjøpssjefsindeksen, norsk PMI som er en viktig temperaturmåler i norsk industri.

Olje og gass påvirker

Det var særlig fall i produksjons- og sysselsettingsindeksene som bidro til nedgangen denne måneden. Mens produksjonsindeksen falt fra 54,4 til 51,1 den siste måneden, falt sysselsettingsindeksen fra 51,9 til 47,3.

- Dette tyder på at veksten i produksjonen avtok i september. De ikke-sesongjusterte tallene tyder på at svekkelsen skyldes at flere bedrifter nå melder om uendret produksjon, samtidig som færre venter økt produksjon. Andelen som melder om lavere produksjon er lite endret, utaler sjefsøkonom i Danske Bank, Frank Jullum.

Ikke siden våren 2013 har utsiktene vært dårligere i industrien. En god del av dette er nok begrunnet i nedbemanning og utviklingen innen olje og gassektoren, noe som også har ringvirkninger til annen industri, uttaler Hoberg.

Støy i sysselsettingen

Hoberg mener de store nedbemanningsrundene også har påvirket fallet i ordreindeksen denne måneden. som denne måneden falt fra 50,7 til 49,1.

- Ordreindeksen falt fra 50,7 til 49,1. Situasjonen inne olje- og gass kan også være grunnlaget for nedgangen i ordremengden på hjemmemarkedet, uttaler Hoberg.

Fallet i sysselsettingsindeksen er den laveste indeksverdien siden mai, og kommer etter tre måneder med tiltagende vekst. Det har så langt ikke kommet signaler om lavere vekst i industrisysselsettingen.

- Det kan enten bety at fallet i september er støy, men det kan også tenkes at vi nå begynner å se resultatet av nedbemanningene i oljerelaterte sektorer, forklarer Jullum.