Messerapport fra CeMAT 2014:

Klar trend mot økt automatisering

I forrige måned ble CeMAT – verdens største intralogistikkutstilling – avholdt i Hannover. Den underbygget det mange har ment lenge; trenden går mot en stadig høyere automatiseringsgrad av både lagerløsninger og trucker. Samtidig vokser utvalget av enkle og rimelige automatiseringsløsninger som bidrar til at terskelen til å automatisere mindre lagre blir lavere og lavere.

Automatiseringsløsningene iGo Easy og iGo Remote stod sentral hos Still. Foto: Deutsche Messe
Automatiseringsløsningene iGo Easy og iGo Remote stod sentral hos Still. Foto: Deutsche Messe
Publisert Oppdatert
Jungheinrichs nye skyvemasttrucker ETV/ETM 320. Foto: Henning Ivarson
Jungheinrichs nye skyvemasttrucker ETV/ETM 320. Foto: Henning Ivarson
Stills nye skyvemasttruck FM-X. Foto: Henning Ivarson
Stills nye skyvemasttruck FM-X. Foto: Henning Ivarson
Produktsjef Kjell Einar Totsås i Toyota Material Handling Norway på den nye skyvemasttrucken BT Reflex B-serie. Foto: Henning Ivarson
Produktsjef Kjell Einar Totsås i Toyota Material Handling Norway på den nye skyvemasttrucken BT Reflex B-serie. Foto: Henning Ivarson
Hyundai har fornyet hele motvektsprogrammet fra ett til fem tonn. Her en 2,5-tonns diesel. Foto: Henning Ivarson
Hyundai har fornyet hele motvektsprogrammet fra ett til fem tonn. Her en 2,5-tonns diesel. Foto: Henning Ivarson
80-volteren EDiA EX fra Mitsubishi er den første motvektstrucken som er produsert av finske Rocla. Foto: Henning Ivarson
80-volteren EDiA EX fra Mitsubishi er den første motvektstrucken som er produsert av finske Rocla. Foto: Henning Ivarson
Kalmars nye eltrucker fra fem til ni tonn er svært energieffektive. Den oppgraderte utgaven av EGO-førerkabinen kjennetegnes med svært god sikt. Foto: Henning Ivarson
Kalmars nye eltrucker fra fem til ni tonn er svært energieffektive. Den oppgraderte utgaven av EGO-førerkabinen kjennetegnes med svært god sikt. Foto: Henning Ivarson
Salgssjef Thormod Johansen i Brubakken er godt fornøyd med dne nye førerkabinen til Konecranes som blant annet byr på svært god sikt, ergonomi og komfort. Foto: Henning Ivarson
Salgssjef Thormod Johansen i Brubakken er godt fornøyd med dne nye førerkabinen til Konecranes som blant annet byr på svært god sikt, ergonomi og komfort. Foto: Henning Ivarson
Hubtex har lansert en ny elektrisk firevei sidelaster med løftekapasitet på 4,5 tonn. Foto: Henning Ivarson
Hubtex har lansert en ny elektrisk firevei sidelaster med løftekapasitet på 4,5 tonn. Foto: Henning Ivarson

Med rundt 1.000 utstillere, 120.000 kvm utstillingsareal og 53.000 besøkende ble årets CeMAT (akronym for Centrum für Materialflusstechnik) omtrent på samme nivå som for tre år siden. Over 80 prosent av de besøkende var i følge arrangøren Deutsche Messe beslutningstakere med innkjøpsmyndighet som hadde besøkt messen med konkrete prosjekter og investeringsplaner. Det internasjonale innslaget var også i år høyt: 58 prosent av utstillerne og 33 prosent av de besøkende kom fra andre land enn Tyskland.

Selv om CeMAT har en ubestridt posisjon som verdens største og viktigste intralogistikkutstilling, er likevel mange spente på hvorledes messen vil utvikle seg. Ikke minst etter at flere store og toneangivende produsenter ikke var representert i år. På lagersiden var eksempelvis både Swisslog og Vanderlande fraværende. På trucksiden har Linde alltid vært blant de største utstillerne på tidligere CeMAT, men valgte i stedet i år å arrangere et eget stort kundearrangement i Mainz. Og det etter sigende med så stort hell at Linde neppe vil delta på CeMAT i uoverskuelig fremtid.

Samtidig blir logistikkutstillingen LogiMAT stadig større. Den arrangeres hvert år i Stuttgart, og hadde i år 33.000 besøkende og 75.000 kvm utstillingsareal. Selv om det internasjonale innslaget på LogiMAT er jevnt stigende anses den imidlertid fortsatt å være en messe primært for det tyske og dels det sentraleuropeiske markedet.

CeMAT var i mange år en del av den store paraplyutstillingen Hannovermesse, men ble for første gang arrangert som en frittstående messe i 2005. Frem til nå har den blitt arrangert hvert tredje år, men vil heretter bli arrangert annet hvert år. Samtidig har arrangøren besluttet at messen skal gå over fire dager i stedet for fem.

Neste CeMAT vil bli arrangert fra tirsdag 31. mai til fredag 3. juni 2016.

Mange trucknyheter

Nye forbrenningsmotorer som følge av nye utslippsnormer, flåtestyring og økt fokus på automatiserte trucker gikk igjen hos mange av truckprodusentene. Et annet fellestrekk var imidlertid at svært mange av nyhetene for lengst var publisert før messen åpnet. Særlig gjaldt dette de store produsentene.

Jungheinrich

Et godt eksempel på det er Jungheinrichs nye serie av diesel- og gassdrevne motvektstrucker med konvensjonell hydrodynamisk drivlinje og produsentens nye mastkonstruksjon som fikk bred omtale allerede i februarutgaven av Logistikk & Ledelse. Rett før messen valgte Jungheinrich også å publisere nyheten de nye skyvemastruckene ETV/ETM 320-325 som hadde en svært sentral plassering i produsentens store paviljong.

Salgs- og markedssjef Arne Husborn liker de nye skyvemasttruckene svært godt og fremhever at dette er kraftige og helprofesjonelle maskiner hvor man "får alt". Sammenlignet med dagens skyvemasttrucker i denne størrelsen har de nye 10 prosent lavere energiforbruk og 10 prosent høyere kapasitet.

Husborn mener imidlertid at få norske brukere har så høye kapasitetsbehov i høyden og at mange derfor fint vil klare seg med eksempelvis ETV 318 som kom på markedet i fjor.

- Det er faktisk den som burde ha vært volummodellen i Norge. Også den bruker lite energi og er effektiv gjennom en hel arbeidsdag, sier Husborn, som også viser til en ny utgave av lillebroren ETV 110/112. Den settes snart i ordinær produksjon og kan også være et fornuftig alternativ for mange norske brukere.

Generelt for alle skyvemasttruckene fremhever han Jungheinrichs mastkonstruksjon som eliminerer nær sagt enhver svai. Også motvektstruckene har fått en ny mastkonstruksjon som øker siktbildet opp til 85 prosent samtidig med at restkapasiteten er beholdt.

Blant Jungheinrichs øvrige nyheter trekker Husborn frem en face lift av produsentens 4-veistrucker. De leveres med løftekapasitet på 2.000 og 2.500 kilo og har blant annet fått en langt enklere betjening.

Produsenten lanserte også et komplett trekkvognsystem som er et svært effektivt verktøy til blant annet å frakte med seg mange paller over lengre avstander i eksempelvis en produksjonsbedrift. Nå utvides trekkvognene i 5-serien med EZS 580/590 som har trekkraft opp til 9 tonn. De er utstyrt med en 48-volts AC-motor og har topphastighet på 18 km/t.

Flåtestyringssystemet ISM Online ble vist første gang på CeMAT for tre år siden. Senere er det blitt kontinuerlig forbedret, og nå er det blitt lansert med en ny produktivitetsmodul.

- Men til tross for alle produktnyhetene er likevel det viktigste budskapet at Jungheinrich er en totalleverandør av både trucker, system, reoler og WMS. Norske kunder skal vite at de kan få alt fra én leverandør, sier Arne Husborn avslutningsvis.

Still

Også en av Stills viktigste nyheter, siste versjon av skyvemastruckene i FM-X-serien fra 1.000 til 2.500 kilo, er allerede omtalt her i bladet. Men blant produsentens mange øvrige nyheter kan også nevnes en ny versjon av plukktrucken EK-X med løftekapasitet opp til 1.200 i drøye 10 meters høyde. Den er både utstyrt med Stills energispareprogram Blue-Q som gir en energibesparing på 10 prosent og Optispeed styringskonsept som på sin side skal sikre god balanse mellom hastighet, yteevne og sikkerhet. EK-X har en maks kjørehastighet på 13 km/t.

- Denne har du vel også fått med deg fra før?, spør Roar Andersen, daglig leder hos den norske truckimportøren Andersen Truck, når han peker på den relativt nye dieseldrevne RX 70-80. For ikke så lenge siden tok Uniteam Vest en slik 8-tonner og ble første brukeren av en slik maskin her i landet.

Andersen er også godt fornøyd med de elektriske RX 60-80 med mye ny teknologi. De har løftekapasitet fra 6 til 8 tonn med lastsenter 600 mm, men leveres også i en egen 8-tonns versjon med lastsenter 900 mm. Også han merker stigende etterspørsel av tyngre eltrucker og forteller at en 8-tonner er på vei til Norgips som etter å ha inngått en ny rammeavtale nå bytter ut alle truckene med nye fra Still.

Også Still lanserte en ny elektrisk tauetraktor. LTX 70/80 kan leveres med kapasitet opp til 8 tonn og har en maks kjørehastighet på 20 km/t.

Men tross nye trucker og maskiner er Roar Andersen mer interessert å rette oppmerksomheten mot både Stills flåtestyringsløsning Fleet Manager og automatiseringsløsningene iGo Easy og iGo Remote.

- Jeg har følelsen av at hele Norge tenker automatisering i disse dager, sier Andersen når vi står og ser på demonstrasjonen av iGo Easy på en EGV-S. Ved hjelp av dette systemet kan brukerne selv på en svært enkel måte programmere trucken til automatisk å utføre enkle, gjentakende operasjoner.

- Du synes kanskje den opererer sakte? Den kjører bare 2,5 meter i sekundet i automatmodus, men til gjengjeld jobber den hele tiden og er således supereffektiv. Fordelen er at du når som helst kan hoppe på den og kjøre den manuelt og da går den også vesentlig raskere. I går hadde jeg en stor norsk potensiell kunde her som sa at "Kanskje dette er produktet du kan komme deg inn hos oss med". For dette ser man ikke hos andre, fastslår Andersen.

På podiet hvor iGo Easy ble demonstrert stod forøvrig også Stills konsepttruck CubeXX som kan transformere seg om til flere ulike trucktyper. I sannhet en publikumsmagnet, men Andersen synes likevel ikke den er verd videre omtale.

- Skriv heller litt om Fleet Manager. Det er mer interessant og som dessuten stadig flere norske brukere får øynene opp for. Med dette har brukerne full kontroll over hvorledes truckene blir brukt samtidig med at det er til stor hjelp for våre egne servicemekanikere. Det er tatt i bruk av blant annet Macks Ølbryggeri og oppdrettsselskapet Salmar og er nå under installasjon hos Nordlaks. Også Posten Norge etterspør nå Fleet Manager, forteller Andersen, som forteller om en klar trend mot at begrepet Total Cost of Ownership når står mer sentralt hos kundene enn noen gang før.

Toyota

På CeMAT er det alltid tre produsenter som skiller seg markant ut fra den gemene hop ved hjelp av sine egne, store paviljonger. I tillegg til Jungheinrich og Still har det tradisjonelt alltid vært Linde, men da denne produsenten valgte å trekke seg fra messen var ikke Toyota Material Handling sene om å erverve denne kremplassen.

Og med stor fare for å gjenta oss selv til det kjedsommelige, må det også nevnes at de fleste Toyota-/BT-nyhetene for lengst har blitt publisert i Logistikk & Ledelse. Her fant vi både den nye hydrostaten Traigo HST, de nye forbrenningsmotordrevne Toneromodellene over 3,5 tonn, nye Traigo 80-modeller opp til 5 tonn, den nye plattformtrucken BT Levio - og ikke minst presentasjonen av de nye funksjonene til i Toyota I_Site, flåtestyringsprogrammet som har dannet basis for utviklingen av flere tilsvarende løsninger hos enkelte konkurrenter.

- Men denne har du garantert ikke sett før, sier Kjell Einar Totsås, produktsjef hos Toyota Material Handling Norway, når han peker på den nye skyvemasttrucken BT Reflex B-serie. Totsås viser til at BT lenge har hatt suksess med sin standard Reflex R-serie og E-serie (eller kongeserien som han kaller dem med tiltbar kabin), men at de i tillegg til disse høyproduktivitetsseriene lenge har etterlyst en serie av litt enklere skyvemasttrucker til litt mindre intensiv bruk.

Og det har de nå fått. B-serien består av de tre modellene 120B, 140B og 160B. De kan leveres med batterikapasitet opp til 650 Ah, har samme chassis som R/E-seriene, men er noe enklere utstyrt. Setevalget er det samme som på de øvrige, det finnes utstyrsfester for kommunikasjon og strømuttak og man kan blant annet også velge mellom tre forhåndsinnstilte høyder på gulvet. B-serien kan imidlertid ikke leveres med joystick og maks løftehøyde er 8,5 meter, sier Totsås. De kan leveres med integrert sideskift, men ingen andre aggregattilpassede løsninger med spreder eller lignende.

Selv om B-serien har en midtplassert sylinder i friløftsmasten er Totsås likevel godt fornøyd med sikten gjennom denne.

Toyota Material Handling hadde også lagt vekt på alternative energikilder. I tillegg til flere trucker med Li-Ion-batteri hadde de også stilt ut en liten Traigo 48 med Fuel Cell kraftpakke. Her har Toyota valgt å kjøpe teknologien til High Pulsion som også leverer tilsvarende løsninger til blant annet Linde, Still, Crown, Yale.

Etter Crowns suksess med sin QuickPick Remote-teknologi har også Toyota Material Handling nå utviklet en tilsvarende løsning til bruk på BT Optio L-serie. Teknologien er basert på en siktscanner og fjernstyringskontroll som gjør at plukkeren slipper å gå av og på trucken for å forflytte den fra en plukkplass til en annen.

Hyundai

Geir Bamrud, salgssjef i Fortuna Truckservice som importerer Hyundaitrucker, forteller at koreanere flest er litt overtroiske og bruker ikke partall. Når produsenten nå har fornyet hele modellutvalget av både elektriske og forbrenningsmotordrevne motvektstrucker fra 1 til 5 tonn, går Hyundai fra 7-serien til 9-serien.

Den nye serien har en spennende design som er hedret med Red Dot Design Award. Viktigere er likevel en langt bedre ergonomi med blant annet mulighet for fingertuppkontroller. Hyundai har også utviklet en ny førerkabin med blant annet langt bedre støyisolasjon og som fullt ut hevdes å imøtekomme skandinaviske krav. Vektindikator er standard og truckene er også utstyrt med automatisk tilt funksjon og anvisning.

I følge Bamrud er svært mye av det Hyundai nå har som standardutstyr å finne på konkurrentenes liste over ekstrautstyr.

Eltruckprogrammet består av motvektstrucker fra 1 til 5 tonn, fordelt på 24, 48 og 80 volt. Ytterligere en nyhet på disse er at de nå kan leveres med en sideåpning for batteriskift.

Dieselprogrammet strekker seg fra 1.5 til 25 tonn, hvorav den nye 9-serien stopper på 5 tonn. 7E-serien fra 5 til 16 tonn er også delvis ny, men har bare skiftet navn til 7A og ikke 9. Årsaken til det skyldes i følge Bamrud at chassiset er beholdt selv om motoren er blitt oppgradert. Han presiserer for øvrig at samtlige Hyundai dieseltrucker nå er utstyrt med motorer som imøtekommer de nye EU-reglene når det gjelder utslipp. Dieseltruckene har våte bremser, Kessler aksler og ZF girkasser.

- Fortuna Truckservice solgt over 200 Hyundai maskiner og så langt har vi vært sterkest på store maskiner fra 6 til 25 tonn. Nå har vi også stor tro på de mindre truckene, sier Bamrud. - Hyundai har overrasket både oss og kundene våre på hvor solide disse maskinene er. Reklamasjoner er nesten et fremmedord hos oss. Med den nye serien mener vi å være fullt på høyde med våre konkurrenter og har stor tro på disse i fremtiden.

Mitsubishi

Etter at Mitsubishi la ned sin fabrikk i Almere i Nederland ble produksjonen av motvektstruckene med forbrenningsmotor flyttet til Kina, mens de elektriske nå blir produsert av Rocla i Finland.

Den helt nye 80-volts maskinen EDiA EX med løftekapasitet fra 2,5 tonn er den første motvektstrucken som er produsert av Rocla. Trucken byr på en rekke forbedringer på både ergonomi- og komfortsiden og er en svært viktig nyhet for den norske importøren Truckpartner Norge.

Mitsubishi har lenge vært tilbudt med en tiltkabin som i tillegg til å gi svært enkel tilgang for service og vedlikehold også har vært kjennetegnet av høy komfort og lavt støynivå. Også den ble produsert i Almere, men Mitsubishi tilbyr nå en ny tiltkabin fra en annen leverandør som oppgis å være enda bedre enn den tidligere, spesielt hva gjelder sikt og lydbilde.

SENSiA er benevnelsen på Mitsubishis kraftig oppdaterte reachtruck. Serien består av i alt elleve modeller med løftekapasitet fra 1,4 til 2,5 tonn og løftehøyder opp til 13 meter. I følge produsenten er det foretatt betydelige forbedringer på chassiset og på det elektriske anlegget. Adkomsten til den romslige førerplassen er blitt enklere og nye betjeningshendler forbedrer både komfort og ergonomi. Mitsubishi fremhever også svært god 360 graders sikt, inklusive gjennom masten.

Mitsubishis tyngste forbrenningsmotortrucker blir produsert av Caterpillar i Houston, Texas og har så langt hatt liten appell blant norske truckbrukere. På messen lanserte Mitsubishi en ny 7-tonner, den første modellen i den helt nye TREXiA-serien som går fra 6 til 16 tonn. "Downsizingen" til en 4-sylindret Perkinsmotor bidrar til et betydelig lavere forbruk enn den tidligere 6-sylindrede motoren som ble brukt. Forbruket kan ytterligere bli redusert med opp til 14 prosent ved hjelp av et spareprogram som senker akselerasjonskurven. Flere nye modeller i den nye serien vil bli lansert til neste år.

Foruten å produsere interntrucker til Mitsubishi og Cat, er Rocla også en ledende produsent av ulike autotrucker. På messen presenterte Mitsubishi deres nye AGV-konsept ACCURiA som er basert på en stabler.

Dieci

Ingen store produktnyheter hos Dieci i år, men i likhet med resten truckbransjen måtte naturligvis også denne italienske produsenten av teleskoptrucker forholde seg til nye utslippskrav. Lorenzo Parma i selskapets eksportavdeling opplyser at flere av modellene er nå er utstyrt med nye Ivecomotorer som erstatning for de tidligere fra Perkins.

Parma opplyser at deres norske importør Trucktech AS selger mange roterende maskiner, og til disse har Dieci nå utviklet et nytt automatisk lastberegningsprogram. I tillegg har Apollo, en av de mindre modellene i Diecis Construction-program, blitt utstyrt med en dør av komposittmateriale. Sammenlignet med de tidligere dørene er disse både vesentlig lettere og bedre lydisolert.

Kalmar

Kalmar lanserte sin nye eltruck med løftekapasitet på fem til ni tonn. ECG50-90 hevdes å ha funksjoner som reduserer eierkostnadene vesentlig. Trucken har flere energisparende kjøreprogram som sammen med endringene i el- og hydraulikksystemene skal bidra til hele 15 prosent lavere energiforbruk enn Kalmars foregående eltruckmodeller.

Den nye truckserien er utstyrt med produsentens EGO-førerkabin som en stund har vært brukt på Kalmars maskiner i G-generasjon. Førerkabinen har nå gjennomgått en omfattende oppgradering både hva gjelder ergonomi og sikt.

Kalmar viste også frem deres nye DCG 140-6 Big Wheel. Og det er nettopp de svært store forhjulene som er spesielle på denne 14-tonneren som er utviklet for å imøtekomme brukerkrav til amerikanske sagbruk. Trucken har en markfrigang på hele 500 mm i tillegg til at motvekten er blitt senket for å gi økt stabilitet.

Konecranes

Salgs- og markedsdirektør Alf Runar Frydenlund i Brubakken AS er svært tilfreds med produktporteføljen selskapet har bygget opp og som gjør selskapet til en totalleverandør. Han fremhever at de har fått akkurat de maskintypene de vil ha og dessuten fått plukket det de anser som de beste produktene i hvert segment.

På spørsmål om selskapets satsing på tyngre maskiner og utstyr har gått på bekostning av de mindre maskinene, svarer han et bastant nei og viser til at salget av både Nissan by UniCarrier og TCM by UniCarrier er på samme stabile nivå som det har vært i mange år. Samtidig legger han ikke skjul at maskiner og utstyr til bruk på havner, baser og terminaler betyr stadig mer for Brubakken og som har gjort at selskapet får et stadig hardere grep på dette området.

Den største nyheten til Konecranes Lifttrucks er en helt ny førerkabin som kjennetegnes med både bedre sikt og ergonomi i tillegg til høyere komfort. Dette er oppnådd ved større vindusflater, mer avrundede vinduer og ikke minst at det tradisjonelle "dashbordet" foran føreren er borte. Nå er alt blitt flyttet til høyre for førerplassen der man også finner et større display.

Salgssjef Thormod Johansen i Brubakken fremhever at elservospaker nå er standard og ergonomien er blitt vesentlig bedre ved at hele manøverkonsollen nå følger setebevegelsen. Førerkabinen er også blitt 4 cm bredere og er utstyrt med blant annet et nytt defrosteranlegg og leveres standard med varmetråder i bakruten.

Den nye førerkabinen blir etter hvert bli tatt i bruk på hele rangen. I løpet av fjerde kvartal vil de bli lansert på motvektstrucker fra 10 til 33 tonn, og på nyåret også på truckene opp til 65 tonn og på reach stackers. Da vil det også være mulig å utstyre førerkabinen med en vendbar førerstol, som i følge Johansen vil være den på markedet med størst plass.

Mafi

Brubakken representerer også Mafi som i tillegg til sine ordinære terminaltraktorer også hadde stilt ut en oppgradert versjon av sin "distribusjonstraktor" T225 D som er skreddersydd for håndtering av hovedsakelig semitrailere på distribusjonssentraler og logistikksentre. Produktsjef Gordon Lindseth i Brubakken forteller at den kan leveres med en akselavstand på 3,5 meter som gir føreren langt bedre arbeidsplass bak førerhuset ved tilkobling av strøm og luft, spesielt på termotraller der kjøleaggregatene tar mye plass.

Brubakken representerer også Seacom Trailer Systems som produserer skreddersydde produkter til hver eneste kunde. Her sitter produktsjef Gordon Lindseth på et 20 fots rulleflak med en kapasitet på hele 100 tonn. I bakgrunnen står en 130 tonn hydraulisk løftevogn i tillegg til industrihengere.

Hubtex

DQ 45 E er benevnelsen på en ny Hubtex 3-hjuls, fireveis sidelaster med elektrisk drift med løftekapasitet på 4,5 tonn. Fra før består serien av en 3-tonner og en 2,7-tonner med ståkabin.

Produsentens "High Performance Steering system (HPS) hevdes å være unikt ved at man ikke behøver å stanse trucken for å velge mellom å kjøre forover eller diagonalt. Serien kan leveres med drift på alle de store hjulene hvilket gjør den godt egnet til utendørs bruk.

Hubtex lanserte også sin nye skyvemasttruck SQ 40 med en løftekapasitet på hele 4 tonn ved lastsenter 600 mm, men som har samme kompakte chassis som konkurrerende merker som stopper på 2,5 tonn.

Ny salgssjef i Materialhåndtering

På CeMAT hadde Jørund Woll, daglig leder i Materialhåndtering AS og landets fremste ekspert på å løse håndteringsoppgaver utenom det vanlige, med seg selskapets nye salgssjef. Jan Ove Ekerhaugen kommer senest fra ColliCare der han arbeidet med tredjepartslogistikk. Han har tidligere erfaring fra Gausdal Bruk og som Operation Manager i shipping og skal nå fotfølge Jørund Woll en periode for å lære seg alle produktene selskapet tilbyr og ta del i hans omfattende kompetanse.

- Det er viktig at vi som leverandør opprettholder og viderefører kompetansen. Ikke alle konsulenter som sitter mellom oss og sluttbruker har alltid tilstrekkelig av det, sier Woll.

Spesialtruckene til Combilift er de klart viktigste produktene til Materialhåndtering AS. Nytt fra den irske produsenten i år er Combi-WR, en 4-veis skyvemasttruck for gående fører. Den krever en gangbredde på bare 210 cm og har en løftekapasitet på ett tonn og løftehøyde på 12 meter. Blant andre nyheter kan nevnes av produsentens 3-hjuls Straddle Carrier nå er blitt utstyrt med twist locks slik at man ikke lenger behøver å feste containeren med kjettinger. Det er likevel Combilifts allhjulsdrevne 4-veistrucker som er klart mest utbredt og i denne serien har blant annet 14-tonneren fått en ny og bedre utrustet førerkabin. Den er også blitt utrustet med en ny, stillegående motor fra John Deere.

Materialhåndtering representerer også Baumann og selger en del sidelastere fra dem. Riktignok langt mindre enn 25-tonneren som de hadde valgt å stille ut på CeMAT. En tredje viktig leverandør for Materialhåndtering er Sichelschmidt som produserer ulike trucker i EX-utførelse. De viste frem en ny serie 3-hjuls motvektstrucker fra 1.250 til 2.000 kilo som nå er utstyrt med tvillinghjul bak og som bidrar til å gi truckene høyere stabilitet. Produsenten har også justert styrtegeometrien slik at svinger hjulet 90 grader med bare en omdreining på rattet.

Logitrans

Høytløftende jekketraller er en av mange produktkategorier fra danske Logitrans som er svært populære og utbredt i Norge. Selskapet har nå lansert en ny serie med rustfrie høytløftere. De leveres i både manuelle og elektriske utgaver og i to korrosjonssikrede versjoner. De kan transportere og løfte 1.500 kilo opp til 470 mm. Herfra og opp til den maksimale løftehøyden på 800 mm er kapasiteten 1.000 kilo.

Logitrans har også lansert et nytt posisjoneringsutstyr som kan benyttes på både høytløfterne og stablerne. Det kan innstilles til enten å senke gaflene i takt med at gods legges på eller til å heve dem i takt med at gods fjernes. Ved hjelp av en fotocelle sørger systemet for at gaflene automatisk justeres til den innstilte arbeidshøyden.

Her i landet er Logitrans synonymt med Tore Kay Landbø som i mange år ledet Logitrans NUF i Larvik.

I mai år ble imidlertid Logitrans Norge AS etablert i Oslo, med Skåfonn Holding AS som eneaksjonær. Dette selskapet eier fra før J. O. Bretteville og Trallefabrikken og er deleier av Blickle Norge. Landbø arbeider nå som produkt- og salgssjef i det nyetablerte selskapet, men fortsatt ut fra hjembyen.

- Samtidig skal jeg fungere som en ressursperson for resten av gruppen som har et klart mål å bli en ledende leverandør av det vi driver med. Kort oppsummert er det trinser og hjul og ting som triller på hjul - opp til Logitrans´ største stabler. Det blir toppen av rangen.