Lean Lab på Raufoss: Effektiv læring på fullskala treningssenter

Kom raskt i gang med forbedringsarbeidet gjennom et effektivt kurs hos Lean Lab på Raufoss. Før du vet ordet av det har du store gevinster ved hjelp av profesjonelle kursledere.

Mer effektiv produksjon kan enkelt læres gjennom arbeid med Lean. Her fra workshop i fullskalasimulatoren hos Lean Lab Norge AS på Raufoss.
Mer effektiv produksjon kan enkelt læres gjennom arbeid med Lean. Her fra workshop i fullskalasimulatoren hos Lean Lab Norge AS på Raufoss.
Publisert Oppdatert
I forbindelse med SINTEFs IDESØK 9 ble det gjennomført en bedriftssamling med bredt faglig program. Vi fikk delta på samling 5 som ble gjennomført på Quality Hotel Strand Gjøvik (dag 1) og ved Raufoss Industripark på Raufoss (dag 2).

Samlingen på hotellet ble i stor grad lagt opp til prosjektarbeid hvor bedrift og fadder jobber sammen. Dette gjelder de løpende prosjektene, videreføringsprosjekter og også samarbeidsmuligheter. Bedriftsbesøk hos Takstolfabrikken AS ble det tid til, dessuten workshop hos Lean Lab Norge AS og omvisning hos SINTEF Raufoss Manufacturing AS (SRM).

Workshops og trening

Gunnar J. Hansen hos Lean Lab Norge innledet med historiefortelling om industrien på Raufoss før han og Tor Giæver ga IDESØK-deltakerne en innføring i Lean filosofi og Lean-verktøyene. Deretter fulgte en workshop med en kombinasjon av teori og praktisk øvelse i treningssimulator.

Lean Lab er Norges første fullskala treningssenter for Lean. Med utgangspunkt i Lean Management skal Lean Lab levere workshops og trening innen arbeidsmetodikk for effektivisering. Gjennom en fullskala produksjonssimulator og faglig ekspertise tilrettelegger Lean Lab opplegg til ulike bransjer og kundegrupper.

Filosofien og metodene som ligger til grunn for Lean Labs workshops er i første rekke utviklet for bilindustrien, men har vist seg å være nyttige for de fleste som ønsker effektiv verdiskaping både innen industri og tjenesteyting. Workshopene kan enkelt tilpasses ulike typer virksomheter og nivåer i en organisasjon.

- Jo flere fra samme bedrift som deltar i treningen, desto større blir evnen til å arbeide aktivt med forbedringer i det daglige, forteller Gunnar J. Hansen i Lean Lab Norge.

Teori og metode i kombinasjon med trening og veiledning i Lean Lab kan vekke nytt engasjement for forbedringsarbeid i din bedrift.

- Hva innebærer det å jobbe med Lean?

- Involvering av ansatte, og fokus på kvalitet og reduksjon av unødvendig arbeid. Effektiv flyt av varer og tjenester gjennom systematisk forbedring. Mer verdi med mindre arbeid, svarer Hansen.

- Hva kan dere tilby?

- I første rekke tilbyr vi en unik treningsmulighet med faglig ekspertise basert på lang erfaring. Arbeidet vi utfører er forskningstilknyttet og workshops tilpasses kundens virksomhet. Det vil si at vi skreddersyr hvert kurs for optimalt resultat, uttaler Hansen.

Produksjon av små hus

For IDESØK-deltakernes del ble man delt inn i fire grupper som hver fikk i oppgave å produsere små hus. Arbeidet foregikk i celler der hver deltaker skulle produsere etter enkle retningslinjer type; fest vindu, skorstein og dør, eller motsatt; demonter de samme komponentene. Hver celle var avhengig av hverandre for at produksjonen skulle gå problemfritt, noe den selvfølgelig ikke gjorde.

I tillegg til fire arbeidere i cellen hadde hver gruppe en materialforvalter som skulle passe på at alle gruppens medarbeidere til enhver tid hadde riktig mengde materialer å produsere med. Det ble det en god del variabler siden man startet opp produksjonen som best man kunne, noe som raskt skulle vise seg å gi flaskehalser.

Etter en arbeidsøkt stanset man opp produksjonen og kurslederne lot deltakerne selv sette ord på hva som var problemet. Hver gruppe fikk i oppgave å gå gjennom sin produksjon og lete etter forbedringsmuligheter. Dette ga umiddelbare resultater og produksjonskapasiteten gikk opp.

Men det varte ikke lenge før nye problemer oppstod, og etter en ny arbeidsøkt ble det igjen stans for å se på nye muligheter for forbedring. Nå snakket man sammen på tvers av gruppene, og det ble fort klart at ved å kommunisere bedre, samt sette seg inn i de andres situasjon, at det var nye muligheter for forbedring.

Tilbake til arbeid, og resultatene lot ikke vente på seg, det ble nye produksjonsrekord i en av cellene og de andre gruppene stanset opp for å se og lære hvordan denne gruppen utførte sitt arbeid. Etter en kort oppsummering fikk deltakerne et lite innblikk i de mange vekstmuligheter som arbeid med Lean kan gi.

Flere av IDESØK-deltakerne understreket at dette hadde de stor tro på og ville ta budskapet med seg til egen bedrift.

www.logistikk-ledelse.no © 2014