LOGMA-etterlysning: Utfordring – løsning – resultat

Utfordring – løsning – resultatVi etterlyser utfordringer innen det norske logistikkmiljøet. Vi vet at utfordringer finnes, at et stort og særdeles faglig kvalifisert miljø har løsninger, og at det gi...

Publisert Oppdatert

Utfordring - løsning - resultat

Vi etterlyser utfordringer innen det norske logistikkmiljøet. Vi vet at utfordringer finnes, at et stort og særdeles faglig kvalifisert miljø har løsninger, og at det gir resultater. Men kan miljøet bli enda mer proaktivt i sin måte å fremstå på, skryte litt av resultater, bli enda mer synlig, enda mer ettertraktet og få enda større innflytelse innen egen forsyningskjede og den totale verdikjeden.

LOGMA startet i sin tid med ivrige representanter fra norsk produksjonsmiljø, den gang Eliyahu Moshe Goldratt - med sin teori om hvordan omgå beskrankninger innen produksjonskapasiteter - var det store forbildet. Kan Eli Goldratts konsepter fra 80-tallet være relevant for dagens dominerende verdikjeder? Illustrasjonsfoto: ScanStockPhoto

Øyvind Engen

Helt siden 1976 har LOGMA vært et instrument og en institusjon for å stimulere interessen for logistikk ved å bringe personer med ansvar og interesse for logistikk sammen i en meningsfylt setting. Samtidig skulle disse samlingene gjennomføres med et minimum av kostnader for den enkelte. Det har tidvis vært arrangert store seminarer, men mest av alt har det vært møter hos de enkelte av LOGMAs medlemsbedrifter.

Medlemsmøter har vært, og er, en enkel måte å samles på ved et faglig interessant og utbytterik vannhull. Der er noe for de aller fleste. På de siste LOGMA-møtene har det faktisk vært 15 - 25 engasjerte personer med. Noen bedrifter har tatt i mot besøk flere ganger. Men det betyr dessverre ikke at bedrifter står i kø for å dele sin kunnskap og resultater fra konkrete prosjekter med andre. Derfor etterlyser vi bedrifter som er villige til å ta utfordringen, og jobben, med å vise seg frem.

Beskjedenhet, - en flaskehals

Hvorfor er det ikke trangt i køen om å få anledning til å presentere logistiske godbiter fra egne bedrifter? Erfaringen frem til nå er at det er fordi ingen har noe å presentere. Personlig har vi mer det inntrykket at personer som har sitt fokus på kontinuerlige forbedringer av forsyningskjeden er notorisk beskjedne. De venter på det gjennombruddet, da først kan resultater bekjentgjøres for all verden. Det selvfølgelig helt feil å vente. Selv små ideer hos noen kan starte en kraftig kreativ prosess hos andre. Det er jo slik for mange av oss at vi ikke på forhånd vet hva vi er uvitende om.ikkestore

Er det behov for å møtes?

Det grunnleggende spørsmålet for LOGMA er om det er behov for, eller ønske, blant personer med store og mindre roller innen logistikk, om å komme sammen for å utveksle erfaring og berike sin kunnskapsbase. Om så er tilfellet, hvordan er da den beste måten å arrangere dette på? Tradisjonelt har medlemsmøtene funnet sted mellom kl. 15 og 18. Kanskje vil morgenmøter (med frokost) være et praktisk supplement for noen, eller hva med «vi-avslutter-dagen-sammen-møter»? Kanskje vi gjør et eksperiment neste år.

Fra produksjon til ren handel

For å vise til en forandring innen logistikkmiljøet kan vi nevne at LOGMA startet i sin tid med ivrige representanter fra norsk produksjonsmiljø, den gang Eliyahu Moshe Goldratt - med sin teori om hvordan omgå beskrankninger innen produksjonskapasiteter - var det store forbildet for 80-årenes produksjonssjefer. Men mangfoldet av produksjonsvirksomhet i Norge er ikke som den var, outsourcing og global konkurranse har (dessverre) satt sine spor. Det er fire år siden det var LOGMA-møte ved en produksjonsbedrift. Nå er det handelskjedene som dominerer det nasjonale logistikkmiljøet, og flere av disse har vist stor interesse for å presentere sine spennende utfordringer. Andre utfordringer, ja visst, men likefult synes de klassiske logistiske konsepter, modeller og metoder å gjelde. Handelskjedene har sine beskrankninger, og utnyttelse av lager er på agendaen hos mange. Mange LOGMA-besøk hos bedrifter hvor nytt sentrallager har vært tema, store automatiserte sentrallagre og færre og ingen regionale lager. Sentrale lager som vokser frem er like viktig i forsyningskjeden som en sentral fabrikk var i sin tid.

Når logistikk er en vesentlig konkurransefaktor

Med global og/eller outsourcing av produksjon blir det nasjonale nærvær av logistikk å yte beste kundeservice ved raske, pålitelige og kostnadseffektive lagerprosesser og transport. LOGMA har heldigvis etablert dialog med bedrifter som det nærmeste halve året kan fortelle om sine utfordringer, løsninger og resultater. Men vi har, (dessverre), også virksomheter hvis policy er å ikke avsløre sine unike løsninger innen logistikk. Litt synd for enkeltpersoner som vil utvide forståelse og kunnskap. På den annen side ser vi dette som et godt tegn på at logistikk er en viktig konkurransefaktor som må beskyttes. Derfor, - det er grunn nok til at logistikkunnskap må søkes på alle mulige måter. Ingen tid å miste.

LOGMA kobles til kunnskapskilden

Det er vel riktig å hevde at BI har et meget godt grep om det å forvandle ivrige studenter til reflekterte logistikere. Det er også strukturert opp et samspill mellom BI og enkeltbedrifter ved at studenter får utprøvd sine tilegnede teorier i virkelighetens utfordringer, samtidig som bedriftene blir involvert i løsningsscenarier som kan gi lys i ellers mørke tunneler.

Logistikkmiljøet ved BI og LOGMA har ut fra helt forskjellige ståpunkt et felles formål, nemlig å stimulere interesse og kunnskap om logistikk. Derfor er det etablert et samarbeid i form av å arrangere felles seminar. Det første fant sted ved BI 28. februar i år med nær 200 deltagere som kostnadsfritt fikk nyte foredragsholdere fra akademia i inn- og utland, og ikke minst, et avslutningsforedrag fra professor Göran Persson etter 40 år i logistikkens tjeneste ved BI. I løpet av første halvår 2014 skal det neste seminar arrangeres. Men rammen er enda ikke låst på noen måte. Heller ikke hvilken bransje eller hvilke problemstillinger som skal legges til grunn. Men konseptet er at «beste demonstrerte praksis» skal møte «beste demonstrerte teori».

Folkens: Her det både tid og plass for innspill til LOGMA!

Logistikk innen nye produksjonsmiljø

Vi nevnte fraværet av produksjonsbedrifter i LOGMAs perspektiv. Men det kan endres, for et nytt produksjonsorientert fagmiljø er etablert. På aksen Oslo - Kongsberg med nabodistrikter er det skutt opp en rekke spennende og ambisiøse bedrifter. Aksen betegnes som Subsea Valley, og dalens visjon er å snart være verdens ledende subsea engineering- og teknologiklynge. Klyngen teller allerede nær 200 bedrifter med over 110 milliarder i omsetning. Bedriftene er med i et frivillig nettverk nyttig for erfaringsutveksling som fremmer kunnskap og innovasjon som understøtter forbedringer hos de enkelte. Fokusområder er naturlig nok, teknologibehov, kvalitetsstyring og HMS. Med LOGMAs briller på tillater vi oss å spørre: Når kommer et sterkere fokus på logistikk? Det kan være enkeltbedrifter som fokuserer eller det kan være en del av hele klyngen. Men interessen må være behovsdrevet, og vi venter i spenning.

Litt mer Goldratt?

Siden vi husket å nevne guruen Eli Goldratt, så er det verdt å se nærmere på hva AGI - Goldratt Institute er opptatt av i dag og kan tilby sine besøkende. Basiskompetansen ved instituttet er fortsatt forankret i TOC, (Theory of Constraints), altså beskrankninger. Men ikke bare innen produksjon. Det er like relevant innen forsyningskjeder totalt, innen lagerstyring isolert sett, innen prosjektstyring og innen finansoperasjoner. Konseptet er også koblet til andre effektiviseringsmetoder som «Lean Six Sigma» og ulike optimeringsmetoder.

Det er altså mange steder å bli inspirert til ny tenking, og når det skjer så fortell det gjerne til andre. Det gir mer enn det koster.

------------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se www.logma.no.

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er.  Øyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2013