LOGMA: Her formuleres formler for fremtiden

Her formuleres formler for fremtidenI forrige utgave av denne spalten omtalte vi «Business Logistics in Perspective», et seminar i regi av BI og LOGMA. Seminaret samlet hele 160 deltagere som fikk en ...

Publisert Oppdatert

Her formuleres formler for fremtiden

I forrige utgave av denne spalten omtalte vi «Business Logistics in Perspective», et seminar i regi av BI og LOGMA. Seminaret samlet hele 160 deltagere som fikk en inspirerende opplevelse sammen med engasjerte og meget dyktige foredragsholdere. I etterkant kunne deltagerne gi uttrykk for en signifikant vekst i faglig klokskap. Det var igjen en bekreftelse på at det å kombinere egen kunnskap og erfaring med teorier og konsepter fra de mest profesjonelle fagmiljøene er en god investering i egen utvikling.

Lena Bygballe BI, Håkan Håkansson BI, Bente Flygansvær BI, Martin Christopher Cranfield School of Management, Göran Persson BI, Lauri Ojala Turku School of Economics, Marianne Jahre BI, Kajsa Hultén Chalmers University, Árni Halldórsson Chalmers University, Leif-Magnus Jensen Jönköping Business School og Nathalie Fabbe-Costes Aix-Marseille Université formulerer sine tanker om logistikk. Foto: Nicolas Tourrenc

Øyvind Engen

Den egentlige bakgrunn for seminaret var at professor Göran Persson avsluttet sin 40 år lange karriere ved BI. Men samtidig var deltagelse på seminaret et eksklusivt og gratis tilbud til LOGMAs medlemmer. Vanlige medlemsmøter innen LOGMA med ett tema samler fra 20 til 30 deltagere. Derfor var det spesielt gledelig at dette seminaret kunne favne og samle langt flere medlemmer på en og samme arena.

Et tilbud til LOGMA-medlemmer

Selv om seminarets målgruppe var LOGMA-medlemmer, spesielt inviterte interessenter og masterstudenter innen logistikk, kan vi glede alle logistikkentusiaster med at det er mulig å ta del i noe av opplevelsen. Det er ikke det samme som aktiv deltagelse, men alle foredragene ligger nå tilgjengelig på LOGMAs hjemmeside www.logma.no. For de som fortsatt ikke er medlemmer av LOGMA, så benytt anledningen på hjemmesiden til å se på medlemsfordelene og vurder bruk av innmeldingsskjemaet.

Med Christopher fra fortid til fremtid

I forrige utgave av denne spalten nevnte vi et utvalg av budskap fra Martin Christopher fra Cranfield School of Management, en nestor som har sittet nær utviklingen innen logistikk siden 1970-årene. Han demonstrerte, selvfølgelig, meget god innsikt i hva som har skjedd og ikke minst hadde han fine refleksjoner om utfordringer og muligheter som over tid har bidratt til utvikle nye og kreative løsninger. Det er vel verdt å ta en titt på både seminarets foredrag og andre publikasjoner fra Christopher.

Franske forventninger og løsninger

Her og nå vil vi trekke frem en annen av de spennende foredragsholdere, Nathalie Fabbe-Costes, professor ved Aix-Marseille Université i 20 år. Hun forsker og foreleser spesielt om design og ledelse av forsyningskjeder og forsyningsnettverk, samt hvordan bruk og utnyttelse av informasjonssystemer best kan understøtte dette arbeidet. Selv om hun presenterer utfordringer i det hun kaller et Søreuropeisk og fransk perspektiv er det meget relevant selv for logistikkledere med et nordisk ståsted. Hun tar utgangspunkt i at forventningene til neste generasjon forsyningssystemer kan knyttes opp mot tre grunnleggende elementer, nemlig: kundetilpasset, kostnadseffektivt, rask. Forventningene som hun trakk frem er ikke som sådan overraskende, men det blir like fullt krevende å realisere dem. Fabbe-Costes illustrerer imidlertid hvordan forventningene kan møtes ved en trinnvis tilnærming og eskalering. Hun begynner med forutsetninger til hvert individs kompetanse, går over til den enkelte delprosess i virksomheten, fortsetter med helheten innen virksomheten, for så videre betraktes hele forsyningskjeden og ender opp med forståelse for og styring av det totale forsyningsnettverket. En møysommelig reise, men på en pedagogisk måte viser hun vei ved å plassere grep som innovasjon, redesign, standardisering, integrasjon, risiko, fremføring, tilgjengelighet, multikulturell forståelse og ledelse på rett plass i denne tilnærmingen. Dermed kan riktig nivå på kundetilpasning, kostnadseffektivitet og raskhet understøtte virksomhetens forretningsmessige strategi og konkurransedyktighet på kort og lang sikt.

Hva med logistikkens fremtid?

Hvordan vil logistikkens form og rolle utvikle seg fremover? Professor Göran Persson ga noen interessante alternative svar, men mer sannhet om logistikkens fremtid må baseres på kunnskap som forutsetter forskning. En enkel ekstrapolering av logistikkens fortid og nåtid tilsier at forsyningsnettverk blir mer og mer kompliserte og at aktørene i nettverket blir mer og mer avhengig av hverandre. Men usikkerhet knyttes til eventuelle paradigmeskifter både i nye muligheter og begrensninger. Det gir plass for et mangfold av både relevante og viktige perspektiver på utviklingen. Her møtes forskning og utøvende praksis på en konstruktiv måte. Logistikkforskningens formål er å rendyrke hvert perspektiv og maksimere kunnskap innen det enkelte perspektiv. Utfordringen for de praktisk utøvende aktører innen logistikk vil være evnen til å forstå og kombinere ulike perspektiver som tjener eget forsyningsnettverk på beste måte.

Hva med seminarets fremtid?

Til slutt en liten trøst til dere som ikke fant anledning til å delta på seminaret. Ut fra den store interessen som seminaret skapte i år vil LOGMA i evalueringens lys vurdere om et tilsvarende seminar kan arrangeres igjen neste år. Et alternativ er at det fortsatt vil være et akademisk forskningsmessig tyngdepunkt i seminaret, dette da som grobunn og inspirasjon for ambisiøse utøvende logistikere. Men vi oppfordrer LOGMAs medlemmer til å komme med innspill om sine interesser og ønsker om faglig vinkling og innhold.

For logistikere sier som toppidrettsutøvere: citius, altius, fortius!

--------------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se.www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er.  Øyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2013