LOGMAs generalforsamling 2000

LOGMAs generalforsamling 2000Etter avslutningen av første dag på Logistikktinget 2000 ble LOGMAs 24. ordinære generalforsamling holdt på Najaden på Bygdøy 9. mai 2000. LOGMAs president Oddvar Eikeri b...

Publisert Oppdatert

LOGMAs generalforsamling 2000

Etter avslutningen av første dag på Logistikktinget 2000 ble LOGMAs 24. ordinære generalforsamling holdt på Najaden på Bygdøy 9. mai 2000. LOGMAs president Oddvar Eikeri ble valgt til dirigent og ledet generalforsamlingen.

Saker som ble behandlet var:

Nytt styre

Valg av nytt styre og revisorer ble ledet av valgkomiteens formann, Frithjof Preus.

Etter generalforsamlingen består LOGMAs styre og revisorer av

President:

Oddvar Eikeri, ProPartners A/S

Visepresident:

Jarle Aaram, Pharos DA

Styremedlemmer:

Revisorer:

Valgkomite

Valg av ny valgkomite ble ledet av LOGMAs president Oddvar Eikeri. Ny valgkomite består av

Presidenten, Oddvar Eikeri, takket de uttredende styremedlemmer Finn Håkonsen og Tor Tennvassås, revisor Bjørn Helge Knutsen, og Elisabeth Berg i valgkomiteen for god og lang tjeneste for LOGMA. Han ønsket de nyinnvalgte personer velkommen og takket for tilliten som var vist ved gjenvalg på dem som hadde ønsket det. Videre informerte han om tre gjenstående arrangementer før ferien.