Logmas medlemsmøte hos NSB Gods på Alnabru: Hemmeligheten bak «nye» NSB Gods skulle avsløres

Logmas medlemsmøte hos NSB Gods på Alnabru:Hemmeligheten bak «nye» NSB Gods skulle avsløres25 personer ble tatt vel i mot av godsdirektør Kjell Frøyslid, markedsdirektør Knut Brunstad og logistikk- og...

Publisert Oppdatert

Logmas medlemsmøte hos NSB Gods på Alnabru:

Hemmeligheten bak «nye» NSB Gods skulle avsløres

25 personer ble tatt vel i mot av godsdirektør Kjell Frøyslid, markedsdirektør Knut Brunstad og logistikk- og utviklingsleder Marianne Mengkrogen. Hemmeligheten bak det «nye NSB Gods» skulle avsløres. 

Av: Øyvind Engen 

Nytt er at NSB Gods for 1999 gikk i økonomisk balanse for første gang! Selskapet får anerkjennelse fra sine europeiske kollegaer for kreativ produktutvikling! Nye produkter utvikles og leveres som en frukt av ekstern kundefokus og intern holdningsbygging! 

Allsidig portefølje av produkter

NSB Gods har altså sortert markedet, definert sine målgrupper, utviklet produkter og utformet budskap til kundene. Det tradisjonelle NSB-markedet har vært preget av bulk og fullastede vogner. Men NSB Gods har til fulle oppdaget at verdiskapning innen transport er langt mer.

Vognlast tilbys bedrifter som har et stort og variert transportbehov og spesielt innenfor tradisjonell industri. Både volum, varetype og sendingssteder varierer. Derfor tilbys en rekke vogntyper og daglig dekkes Norge og resten av Europa med 250.000 km jernbane.

Systemtog er skreddersydde løsninger som tilpasses bedrifter med regelmessig transport av store volumer. Det er et lukket system hvor lokomotiv, vogner og personell knyttes til kundebedriften. Det er fokus på kostnadseffektiv løsninger hvor enkelhet og god utnyttelse av kapasitet er viktig. Råvarer som tømmer, malm og metaller er typiske laster.

Ekspressgods kjennetegnes av hyppige avganger og presis fremføring. Ekspress er rettet mot faste og sporadiske brukere med behov for dør-dør-løsninger og fremføring over natten eller i løpet av dagen. Reservedeler og dataprodukter er typisk godstyper.

CombiXpress er det største og sterkest voksende produktet som allerede utgjør over 50 % av transportarbeidet. Det er transport av alle typer gods i containere, vekselflak og semitrailere. Hovedmålgruppen for dette produktet er transportører, samlastere og ulike bedrifter innen næringsmiddelbransjen. CombiXpress har opptil tre tog som pendler i løpet av dag, kveld og natt mellom Oslo og Stavanger/Bergen/Åndalsnes/Trondheim/Bodø/Narvik/Göteborg. Til sammen blir det 110.000 km hver uke, (to ganger rundt jorda eller nær 700 km per time).

Volumer og markedsandeler

Årsproduksjonen for bane er ca. 7 mill. tonn. NSB Gods definerer seg å være prismessig konkurransedyktig med bil på distanser over ca. 400 km, og i enkelttilfeller på langt kortere distanser. I de tunge transportkorridorene mellom Oslo og Stavanger/Bergen/ Trondheim er markedsandelen 25 - 30 prosent, og til Nord-Norge nærmere 50 prosent av det landbaserte godset.

Tankekorset allerede her er hvorfor 3/4-deler av godset mellom de store byene i Norge må gå med lastebil? (Hvis noen lurer på hvor mye 3/4-deler er, så kjør en tur mellom Oslo og Trondheim en sen kveld og natt!).

Møter moderne logistikkrav

Legger vi alminnelige logistiske krav til grunn så skal transporten skape en verdiøkning i tid og sted ved at den utføres kostnadseffektivt, raskt, fleksibelt, hyppig og pålitelig. Kort oppsummert så er status for NSB Gods;

Kostnadseffektivt ved at toget er rimeligere enn bil på distanser over 300 km.

Raskt ved at togets gjennomsnittshastighet er 70 -75 km/timen.

Fleksibelt ved at semitrailere og vekselflak lastes og losses og kobles rett til bil ved terminalene.

Hyppig ved at det er 2 -6 avganger per distanse per døgn.

Pålitelig ved at det er forutsigbare rutetabeller og det er kapasitet til alt innmeldt gods.

Tidsmarginer er et kritisk tema i transport

Tidsmarginer har blitt en konkret utfordring for gods som transporteres i de store korridorene «over natten». Kunder ønsker å sende gods så sent som mulig om kvelden og samtidig ha det klart for utkjøring fra terminal så tidlig som mulig neste morgen. Derfor har NSB Gods innsett nødvendigheten av tett dialog med egne kunder, samarbeidsaktører og deres kunder for å utvikle og tilpasse de riktige produktene. NSB Gods vil utnytte sin kostnadseffektive transport på hovedstrekningene og samtidig ha smidig integrasjons med partnere i endepunktene for å oppfylle vareeiernes leveringsforpliktelser.

Terminal - ingen kostnadstung flaskehals

Samarbeidet med partnere og andre transportaktører utføres ved knutepunktene, ved terminalene. I dag er Alnabruterminalen bokstavelig talt dreieskiven i jernbanenettet. På den 1200 m lange terminalen betjenes 13-14 CombiXpresstog med ca 1000 løft per dag. I tillegg betjenes 20 Vognlasttog inn og ut av området hver dag. Men det er kapasitet for å håndtere mer hvis transportene kan spres mer over døgnet.

Styringssystemer - en forutsetning for å tilfredsstille kvalitetskravene

NSB Gods har sett viktigheten av å bli en mer integrert bit av verdikjeden og tenke kvalitet i alle ledd. Samarbeidspartnere og vareeierne stiller bare større og større krav. Gjennom arbeidet med etablering av gode styringssystemer skal de bli enda dyktigere og smidigere til å tilpasse seg fremtidige krav.

Står NSB Gods og banetransport foran en renessanse?

Det spørsmål vi som deltagere på dette møtet sitter igjen med er hvorfor ikke NSB Gods kan doble transportarbeidet i Norge. En rekke forhold ligger til rette for det. NSB Gods er i ferd med å overvinne de rasjonelle motargumentene. Men kanskje budskapet i enda sterkere grad må spisses og eksemplifiseres for å møte de emosjonelle motforestillingene og stimulere holdning til helhetstenking både internt og eksternt.

LOGMA takker for et møte med visjon og venter med spenning på fremtidens løsninger på jernbaneintegrerte verdikjeder.