Mobile dekkreoler og lagerautomater: Ekstrem plassbesparelse og stor effektiviseringsgevinst

Ekstrem plassbesparelse og stor effektiviseringsgevinstUtbyggingen av T-banenettet i Oslo resulterte i at Bilia Personbil AS på Økern mistet tilgangen til kjelleren hvor de blant annet hadde sitt stor...

Publisert Oppdatert

Ekstrem plassbesparelse og stor effektiviseringsgevinst

Utbyggingen av T-banenettet i Oslo resulterte i at Bilia Personbil AS på Økern mistet tilgangen til kjelleren hvor de blant annet hadde sitt store dekkhotell. Ved å legge store deler av delelageret inn i tre lagerautomater oppnådde bilforhandleren en betydelig effektiviseringsgevinst i tillegg til at dette friga så mye areal at det ble plass til nær 17.000 dekk i mobile dekkreoler i de samme lokalene.

I tillegg til plassgevinstene har de tre Logimat lagerautomatene gitt Bilia Økern betydelige effektivitetsgevinster på plukksiden. Foto: Henning Ivarson

Henning Ivarson

Bilia er Nordens største bilkjede og her i landet har Bilia Personbil AS ca 850 ansatte og omsetter for ca. fire milliarder kroner. Selskapet har med årene fått et vesentlig bredere modellprogram enn det forløperen Isberg´s hadde. I tillegg til Volvo representerer Bilia også BMW og Ford, og er representert i Oslo, Akershus, Buskerud, Hedmark, Vestfold og i Rogaland. I noen år solgte de også Renault og Land Rover, men det er nå historie. Selskapet tilbyr imidlertid fortsatt service på Renault, i tillegg til Mini.

Bilia Økern er en av hovedstadens største bilforhandlere og den klart største i det norske Biliasystemet. Virksomheten her er konsentrert om salg og ettermarkedstjenester på Volvo og Ford.

Siden det er Logistikk & Ledelse som er på besøk, fremhever servicemarkedssjef Ronny Tolg at de også arbeider hardt og grundig med Fords nyttekjøretøyer som både har dedikerte verkstedbukker og et eget utstillingsområde.

- Det er tøft å ta seg inn på varebilmarkedet, men den nye Transit Custom er blitt svært godt mottatt av kundene våre og det er jo dessuten flere spennende modeller på gang, sier Tolg.

Lørenbanen ga støtet til ny lagerstruktur

Det var utbyggingen av Lørenbanen som var den direkte foranledningen til at Bilia måte se på lagerstrukturen. Den nye T-banestrekningen skal gi en direkteforbindelse mellom Groruddalen og Nydalen og vil i all hovedsak gå i tunnel mellom dagens stasjoner på Økern og Sinsen.

Reservedelssjef Jan Vigo Poots forteller at de relativt tidlig fikk vite at tunnelen skulle gå rett under bygget til Bilia Økern og at de derfor ikke ville kunne bruke kjelleren fullt ut lenger og som blant annet rommet deres store dekkhotell.

Løsningen lå bokstavelig talt opp i dagen, rettere sagt i arealet som ble benyttet til delelager i etasjen over. Det var den gang på 800 kvm med en like stor mesanin, men hadde en temmelig lav utnyttelsesgrad.

- Den var faktisk på bare ca. 20 prosent, og årsaken til det var dels at vi hadde kuttet ut Land Rover og Renault og dessuten hadde kuttet ned på antall Volvodeler. Det var da jeg begynte å tenke på lagerautomater, sier Poots, som legger til at han tok kontakt med flere leverandører av slike.

En av dem av Lager & Industrisystemer (LIS) som da allerede var i dialog med Bilias eiendomssjef Helge Håskjold i forbindelse med et prosjekt på Hamar.

- Han inviterte meg til Økern for å finne frem til en løsning som kunne komprimere lageret så mye at de også ville få plass til dekkhotellet på det samme arealet, forteller Hartmut Dammeyer, seniorkonsulent og eier av LIS.

- Da vi satte oss ned med Jan Vigo, hadde han allerede gjort en formidabel innsats med å kartlegge hva som var der. Ved hjelp av disse dataene kunne vi relativt enkelt konstatere at det ville bli plass til både delelager og dekkhotell dersom man rev mesaninen, bygget litt om, installerte tre lagerautomater og satset på mobile dekkreoler, fortsetter Dammeyer.

16.800 dekk i mobile reoler

Jan Vigo Poots anslår at de tre Logimat lagerautomatene så langt har erstattet rundt 12.000 hyllemeter småvarereoler. Siden det rett og slett ikke er hensiktsmessig å legge inn alt i automater, ligger det også deler både i Bilias tidligere pallereoler og i nye småvarereoler som LIS har levert.

I det samme lokalet installerte LIS også tre mobile dekkreolanlegg, to som står etter hverandre og ett for seg selv, med en samlet kapasitet på 16.800 dekk. Her lagres både nye dekk som Bilia Økern selger og komplette hjul til de stadig flere bileierne som velger å bruke dekkhotell fremfor selv å slite med hjulskift og oppbevaring i egen garasje eller i kjellerboden. I tillegg til Bilia Økerns egne kunder, benyttes anlegget også av Bilias forhandlere på Skøyen, Fornebu og Lillestrøm. Til og fra disse transporteres hjulene på dekktraller som LIS utviklet i samarbeid med Poots. De har plass til to sett med hjul og kan både trilles enkelt av en person eller håndteres med truck. De er også utstyrt med stablehjørner slik at to traller kan settes oppå hverandre. Foreløpig har LIS levert 50 slike, men Bilia ønsker nå flere.

Når dekkene eller de komplette hjulene skal inn eller ut av reolene benyttes en Lindetruck der gaflene er blitt erstattet med en plattform. Fra denne rulles/løftes de over i reolene. Hver reolvogn er elektrisk drevet og åpnes ved hjelp av et RFID-kort som den enkelte medarbeider er utstyrt med. På den måten kan man også spore hvem som har vært hvor.

Tolg forteller at de benytter det svenskutviklede styringssystemet Dekkdata og alle dekk og komplette hjul som lagres er påført en strekkodeetikett.

Dekkhotellet til Bilia på Økern er på langt nær fullt, men i følge Ronny Tolg har dette markedet formelig eksplodert de siste årene og de står nå godt rustet til å ta en større bit av denne kaken. Foruten å gjøre det enkelt for kunden, er dekkhotell også et strategisk viktig verktøy for at bilforhandleren skal kunne tiltrekke seg kundene hyppigere enn til de ordinære servicene på bilen annet hvert år.

Mer effektivt plukk med Shark

I tillegg til plassgevinstene har de tre lagerautomatene gitt Bilia Økern betydelige effektivitetsgevinster på plukksiden.

- For å få full utnyttelse av én eller flere lagerautomater er det fornuftig å kunne styre dem, sier seniorkonsulent Eirik Toft i LIS. Han forteller at Bilia Økern derfor har fått installert lagerstyringssystemet Shark som også benyttes til styring av de mobile reolene i forbindelse med salg av nye dekk, samt delene som ligger i pall og småvarene utenfor automatene.

Fra tidligere å ha håndtert enkeltordre, legges det nå både inn og plukkes i batch. På den måten kan man gå fra maskin til maskin og slippe å stå å vente de 32 sekundene det tar å skifte brett hvis det bare hadde vært én automat det skulle plukkes fra, forteller Toft. Han opplyser at Bilia Økern i mange tilfeller har hatt opp til 25 plukklinjer på bare seks minutter, noe som vil gi 250 linjer i timen. Men det er opp mot en praktisk makshastighet og det kan naturligvis ikke holdes over lang tid.

Shark håndterer også smidig hasteordre underveis.

- Da får plukkeren opp et flagg på skjermen og ved å trykke på dette hopper man ut av batchplukket og er inne på hasteordren. Når den er gjort ferdig går man like enkelt tilbake til batchen og fortsetter å jobbe, forklarer Eirik Toft.

Bilia har hele 1,2 millioner artikler i databasen og han forteller at serveren som styrer automatene og Shark ligger i Göteborg. Automatene er blitt programmert slik at man kan plukke fra alle tre så lenge som mulig i en batch. Automatene henter de høyeste hyllene først i batchen og når operatøren står igjen med én eller to automater i batchen, så blir det minst mulig ventetid på automatene fordi de kjører kort.

Andre viktige ting han fremhever er at de 80 cm dype brettene tiltes mot brukeren slik at ergonomien blir bedre samt gode skjermer som grafisk fremstiller hva som skal plukkes.

I tillegg til automatene og Shark WMS, har LIS også vært ansvarlig for leveranser av printere og PDAer som de får via deres faste samarbeidspartner BarCom Labelling.

- Vi leverer selvfølgelig det kunden vil ha, men hvis de ikke har sterke preferanser foretrekker vi å levere produktene til BarCom som vi anser som standardutstyr. Det gjør at kunden har få parter å forholde seg til, sier Eirik toft.

Fortsatt ikke helt papirløst

Foruten lagerautomatene, plukkes det også fra pallereolene, småvarereolene og dekkreolene. På de tre siste områdene benyttes PDAer, men siden alle artiklene fortsatt ikke er flyttet over til Shark, er ikke plukket blitt helt papirløst ennå slik målet er.

Rundt 60 prosent av delene som plukkes benyttes av Bilia på Økern. Det er for eksempel deler til planlagt service som plukkes allerede tre dager før kunden leverer bilen slik at man har en backup dersom noen av delene mot formodning ikke er på lager.

- I Biliasystemet er det lang tradisjon for at avdelingene hjelper hverandre med Volvodeler, og daglig går det forsendelser herfra til alle de øvrige Biliaforhandlere på Østlandet, og én gang pr uke til Vestlandet, forteller Poots.

Snart i mål

For å få inn lagerautomatene og dekkreolene måtte alt av sprinkling først tas ned og deretter bygges opp igjen. Det samme måtte deretter gjøres med all ventilasjon slik det i realiteten var snakk om en teknisk totalrenovering av lokalene.

- Det har vært mye flyttinger og interne rokeringer, men nå ser vi lyset i tunnelen og håper å være i mål i løpet av høsten, sier Jan Vigo Poots.

Han legger ikke skjul på at det siste trekvart året har vært tøft, men presiserer likevel at det har vært en morsom periode. Men når man har det morsomt kan man også fort bli utålmodig. Man forestiller seg hvor bra det vil bli, men så tar det lengre tid enn det man trodde. Poots legger eksempelvis ikke skjul på at integrasjonen mellom Bilias salgssystem og Shark er et eksempel på det.

Men alt i alt er både han og Ronny Tolg svært godt fornøyd med slik de har fått det. De har blant annet kunne redusere bemanningen som følge av de nye plukkrutinene, men er samtidig glade for å ha sluppet å si opp noen.

- Shark er dessuten veldig enkel. Jeg er superbrukeren her på huset og har stått for all intern opplæring, sier Poots.

- Hvordan har medarbeiderne tatt omstillingen?

- Det er nok veldig avhengig av alder. For noen har det vært kjempeskummelt, mens for andre er PDA og alt det andre tekniske bare blåbær.

Avslutningsvis fremhever Poots og Tolg også medarbeiderne i LIS som har vært imøtekommende og hørt på hva Bilia har ønsket seg, fulgt prosessen helt frem, vist et stort engasjement og ikke minst glødet for å finne løsninger på utfordringer som har dukket opp underveis. I tillegg til de nye dekktrallene utviklet LIS også en ny løsning for lagring og uttrekk av glassruter som er dårlig emballert fra produsent. Også denne var basert på en idé fra Jan Vigo.

- Det er svært viktig at kunden tar ansvar og eierskap i slike store prosjekter. Vi kan tross alt bare levere et verktøy. Enkelte bedrifter har dessverre ofte problemer med å få avsatt nok ressurser til dette, men Bilia er en svært oppegående kunde, fremhever Eirik Toft.

- Hvor viktig er bilbransjen for LIS?

- Den er svært viktig for oss, sier Hartmut Dammeyer. - Fra før har vi en landsdekkende avtale med Harald A. Møller, og for dem er vi engasjert på tre nye anlegg. Også for Bilia holder vi nå på med tre andre avdelinger som blant annet inkluderer et mobilt anlegg i Drammen. Vi har også avtaler med Dekkmann og har levert til MAN Truck & Bus Norge på flere avdelinger, avslutter han.

Hver reolvogn er elektrisk drevet og åpnes ved hjelp av et RFID-kort slik reservedelssjef Jan Vigo Poots her demonstrerer. Foto: Henning Ivarson

www.logistikk-ledelse.no © 2013