National Oilwell Varco i Molde: Tunge løft på store dyp

Tunge løft på store dypI juli i år ble Norges til da tyngste kran, på anselige 587 tonn, skipet ut fra Hjelset verft i Molde. Avdelingen til National Oilwell Varco i Molde er en viktig leverandør av k...

Publisert Oppdatert

Tunge løft på store dyp

I juli i år ble Norges til da tyngste kran, på anselige 587 tonn, skipet ut fra Hjelset verft i Molde. Avdelingen til National Oilwell Varco i Molde er en viktig leverandør av kraner, vinsjer og slangestasjoner til offshoreindustrien rundt om i verden.

Roar Lervik (venstre) og Harald Hjelle er tidligere kollegaer fra Høgskolen i Molde. I dag jobber Roar Lervik som Manager Fabrication Procurement ved National Oilwell Varcos avdeling i Molde mens Harald Hjelle er førsteamanuensis ved Høgskolen.

Olav Hermansen

- Uten kranene våre ville det ikke ha skjedd mye på olje- og gassfeltene uti Nordsjøen, mener Roar Lervik, Manager Fabrication Procurement ved National Oilwell Varcos avdeling i Molde.

Og på dette området har bedriften en lang forhistorie, som skriver seg tilbake til 1946, da firmaet Stålprodukter ble startet opp. Den gang var kundene fiske- og handelsfartøyer. I dag er det offshoreleveranser for nesten "alle penga".

Puslespill-logistikk og flaskehalser

Som i mange deler av norsk næringsliv i dag foregår mye av delproduksjonen i utlandet. Bedrifter i Polen og Korea er store leverandører av alt fra stålstrukturer og krankabiner til vinsjer mens engineering, prosjektledelse, Supply Chain Management og sluttmontering styres fra National Oilwell Varco i Molde.

Kranene, og særlig de som skal ut i Nordsjøen, er i stor grad spesiallagde og fabrikkeres etter ordre. Ledetider på 18 måneder er ikke uvanlig fra et oljeselskap plasserer ordren til kranen er i operasjon ute i Nordsjøen.

- I mange forsyningskjeder med utenlandske underleverandører kan det være vanskelig å finne fram til produsenten bakenom produsenten bakenom produsenten av ulike deler. Hvordan er dette for deres produkter?

- Innen offshoreindustrien er vi nødt til å ha oversikt og kontroll over hele forsyningskjeden. Kvalitetskravene i denne sektoren er strenge og derfor er framskaffelse av kvalitetssertifikater og fabrikkinspeksjoner sentralt. Det gjelder alle ledd i forsyningskjeden, understreker Lervik.

Transporten mellom de ulike produksjonsleddene, og da særlig til og fra Molde, skjer gjerne med innleide skip. Og det skal ikke mange liggedager for skipet til før fraktregningen her øker med én million kroner - eller mer. Lervik og hans kollegaer planlegger derfor detaljert ledetider gjennom hele verdikjeden, både i de enkelte produksjonsledd og for transporten. Like fullt betegner han virksomheten i Molde som en mulig flaskehals. Vi lurer på hvorfor.

- Vi representerer siste ledd før kranene, vinsjene og slangestasjonene skal ut til sluttkundene, det vil si oljeselskapenes installasjoner i Nordsjøen og ellers. Derfor er vi også det leddet som lettest blir skviset på tid. Oppe i alt dette må vi sørge for at testing og sluttinspeksjonene gjøres hos oss og med kunden på plass før utstyret transporteres ut. I vår næring er toleransen for forsinkelser minimal og dagsbøtene ved forsinkelser er saftige.

Innkjøp og strategisk tankegang

- Legger dere alle egg i en kurv ved å kjøpe fra en leverandør?

- Nei, vi er svært opptatt av å ha alternative leverandører, ofte tre til fire. Mye kan skje under veis og da kan det bli skjebnesvangert å satse ensidig kun på en leverandør.

- Betyr det at dere er mye rundt og «shopper» i markedet?

- Vi vurderer leverandører fortløpende, på kapasitet, pris og kvalitet. Men normalt tilstreber vi å ha et langsiktig forhold til våre viktigste leverandører.

- Dere har inspektører rundt om hos ulike leverandører. Er det ikke en fare for at disse etter hvert blir vel mye kompis med leverandørene der de holder til?

- Vi er klar over denne faren og derfor sørger vi for å skifte ut inspektører jevnlig slik at de ikke blir for «husvarme».

Nordsjøkvalitet og eksport

«Nordsjø-standard» har blitt et begrep innen olje- og gassindustrien. Ikke minst har kravene innen NORSOK-reglementet bidratt til dette. «Molde-kranene» har med årene fått et godt ry i Nordsjøen, både for god driftssikkerhet og nitidig kundeoppfølging i form av en velfungerende reservedelslogistikk.

Den andre siden av medaljen er at NORSOK-kravene, som stadig revideres, er kostnadsdrivende. Og i store deler av offshore-verdenen forøvrig legger man ikke kvalitetslisten så høyt som i Nordsjøen. Ledetider er også en konkurransefaktor, ikke minst når det gjelder kranproduksjon.

Molde-avdelingen av National Oilwell Varco har «snust på» Brasil. Her kommer ofte brasilianske krav til «lokalt innhold», les lokal produksjon, inn som en kompliserende faktor.

- Såvel mangelfull infrastruktur i Brasil som utfordringene med å møte kvalitetskrav når deler produseres lokalt gjør at «made in Brazil» ikke nødvendigvis blir så konkurransedyktig, forteller Lervik.

- Men vi må heller ikke glemme at National Oilwell Varco (NOV) er et globalt selskap med tilstedeværelse rundt om i hele verden, understreker han.

Og i og med at transportkostnadene er så vesentlige vil det kunne bety at kraner for det stadig økende kinesiske markedet fortrinnsvis vil bli sluttmontert i Korea og Kina i framtiden - og ikke i Molde. Da er det viktig ikke å glemme at National Oilwell Varco-konsernet, er en avansert kompetansebedrift. Rundt 80 prosent av de som jobber i NOV Norge har høyere utdanning. Så selv om mye av «hardwaren» lages andre steder i verden sitter produktutviklerne, materialberegnerne, prosjektlogistikerne og innkjøpskoordinatorene i Norge.

«Stålkontroll»

At det skjer mye produksjons- og prosjektlogistikk på høyt plan i Molde er det ikke tvil om. Men i Molde har «stålkontroll» også flere betydninger.

- Stålprisene er noe vi følger nøye med på ettersom disse så klart påvirker bunnlinjen, forteller Roar Lervik. - Stålvekt eller vekt i sin alminnelighet er i tillegg viktig når kundene bestiller oppdrag. Når vi bestiller «100 tonn kran» er det ikke tull, men et utgangspunkt for våre kalkyler og logistikkplanlegging, avslutter han.

---------------

National Oilwell Varco (NOV) er et multinasjonalt selskap lokalisert i Houston i Texas. Bedriften designer og produserer bore- og håndteringsutstyr for landbaserte og offshore oljeborerigger og også alle vanlige mekaniske komponenter til slike borerigger. Selskapet driver også et antall tjenester for oljeindustrien, som brønn- og rørinspeksjoner. Firmaet er markedsleder på utstyrslevering gjennom et distribusjonsnettverk på 800 steder.

Det norske selskapet National Oilwell Varco Norway AS er stiftet i 1985 og har hovedkontor i Kristiansand, med underavdelinger i Stavanger, Asker, Arendal, Tønsberg, Trondheim og Molde. I tillegg har selskapet egne verksteder i Søgne, Dusavik og Hjelset (National Oilwell Varco Norway Manufacturing). Kilder: Wikipedia og Roar Lervik.

www.logistikk-ledelse.no © 2013