Outsourcing: Boliden Odda reduserer innkjøpskostnadene med 25 prosent

Boliden Odda reduserer innkjøpskostnadene med 25 prosent– Dette er et stort sprang. Nå erstatter vi 70 til 80 leverandører med TESS, sa innkjøper Knut Nistov da samarbeidspartene TESS Vest og Boliden ...

Publisert Oppdatert

Boliden Odda reduserer innkjøpskostnadene med 25 prosent

- Dette er et stort sprang. Nå erstatter vi 70 til 80 leverandører med TESS, sa innkjøper Knut Nistov da samarbeidspartene TESS Vest og Boliden Odda åpnet Partnershop på innsiden av den tradisjonsrike prosessbedriften.

Åpningsseremoni: F.v. Harald Molven og Olav Prestegård fra TESS sammenkobler åpningsslangen med Knut Nistov og Eldor Hansen fra Boliden Odda.

TESS Partnershop Boliden føyer seg pent inn i rekken blant totalt 13 bemannede Partnershops i TESS. Virksomheten vil til daglig bemannes av nytilsatt avdelingsleder Harald Molven og Olav Prestegård fra TESS Odda. Prestegaard var for mer enn ti år siden ansatt i TESS Partnershop på Odda Smelteverk.

Hjørnesteinsbedriften på Eitrheim er regionens største industribedrift. Den har mer enn 290 ansatte og er et imponerende skue med sin langstrakte bygningsmasse fordelt på mange funksjoner. Boliden Odda, tidligere kjent som Norzink, produserer hovedsakelig sinkmetall og sinklegeringer. Malmen kommer med skip fra utlandet og storparten av produksjonen går til eksportmarkeder.

Erkjennelsens time

Bak det store spranget ligger erkjennelsen av at den tidligere innkjøpsordningen var unødvendig kostbar. Drift- og vedlikeholdsprodukter (MRO) ble anskaffet av nesten alle medarbeidere i industribedriften. Flertallet hadde mandat til å gjøre nødvendige innkjøp, og det ble brukt tid på å handle smått og stort i det Nistov betegner "i øst og vest". Dette resulterte i mye tidsbruk på anskaffelser og svært høye transaksjonskostnader sett i forhold til varenes innkjøpsverdi. For to år siden ble det tidligere regimet strammet inn. De som gjorde innkjøp av småvarer måtte forholde seg til en beløpsgrense. Omtrent samtidig uttrykte ledelsen et klart ønske om at anskaffelser av drift- og vedlikeholdsprodukter burde kunne gjøres enklere og følgelig billigere.

- Neste skritt for oss var å gå ut på markedet og be aktørene om å komme med et forslag. Det ble utlyst en anbudskonkurranse som til slutt ble vunnet av TESS. Ingen andre kunne vise til en tilsvarende ordning som Partnershop, forteller Knut Nistov, som gleder seg over at hans egen tid blir frigjort til å sette fokus på andre saker enn småvarer.

Innkjøpssjef Endre Lillestraum har vært en viktig bidragsyter for å lande konseptet og forsyningsmodellen. Boliden har gått svært detaljert ned i rutiner og prosesser i forbindelse med etableringen. Forarbeidet er gjort såpass grundig, at nettopp dette regnes som en viktig suksessfaktor sett fra begge parters ståsted.

Sparer 25 prosent

TESS Odda hadde forut for anbudet en forsyningsavtale med Boliden Odda for arbeidsklær og HMS-produkter. Det endte med en avtale om å fase inn alle varegrupper innenfor begrepet drift- og vedlikeholdsprodukter. Et oppusset lagerlokale på omtrent 200 kvadratmeter ble pekt ut som lokasjon for etableringen. Siden har det vært gjort et møysommelig arbeid for å skreddersy hele løsningen. I første fase har Partnershopen et strengt kundetilpasset sortiment på 842 artikler. Ferdigpressede slanger skal leveres fra TESS Odda, noen få minutters kjøring unna. Etter planen skal sortimentet ekspandere videre gjennom to nye faser i løpet av inneværende år. Hvilke varer som skal inkluderes i Partnershop bestemmer kunden selv.

- Heretter skal vi motta tolv fakturaer per år. Vi skaffer oss god kontroll og full oversikt over hva vi har kjøpt. Hele konseptet vil bety mye for økonomien i bedriften. Avtalen garanterer at Boliden Odda skal spare 25 prosent sammenliknet med dagens innkjøp, forteller Niskov, og håper selvfølgelig at ordningen vil fungere som forutsatt. Hvert vareuttak fra Partnershopen skal skje med håndterminal - der personlig ID-kode på uttakeren også skal scannes inn i IT-systemet.

I henhold til avtalen er innkjøpsvolumet estimert til 10 millioner kroner per år. I tillegg til den garanterte besparelsen kommer gode ikke-estimerte besparelser som følge av ordningens natur. Boliden Odda er garantert innsyn i alle økonomiske forhold. I tillegg er det nedsatt en arbeidsgruppe og en styringsgruppe for å ivareta samarbeidsspørsmål etter jevnlige intervaller.

Boliden Odda AS er en elektrokjemisk prosessbedrift beliggende på Eitrheimsneset utenfor Odda sentrum. Bedriften ble etablert i 1924 under navnet Det Norske Zinkkompani og produserer i dag sinkmetall, sinklegeringer, svovelsyre og aluminiumfluorid. Bedriften omsetter årlig for over 1 milliard kroner og har omlag 290 ansatte.

www.logistikk-ledelse.no © 2013