16. oktober

SCM 2014 – NIMA Norsk Logistikkforum

Torsdag 16. oktober avholdes SCM 2014 – NIMA Norsk Logistikkforum i Oslo. Supply Chain-ledere og personer som jobber med logistikkutvikling møtes en dag for å diskutere hvordan best bygge og utvikle fremtidens verdikjeder.

Over 100 deltakere deltok på fjorårets konferanse som fokuserte på kundedrevne verdikjeder. Foto: NIMA
Over 100 deltakere deltok på fjorårets konferanse som fokuserte på kundedrevne verdikjeder. Foto: NIMA
Publisert Oppdatert

Lena Frøyland Larsson, generalsekretær for NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk - ser at medlemmene deres ønsker mer inspirasjon og håndfaste tips på hvordan logistikken bedre kan forankres i bedriftens langsiktige mål.

- Programmet er på et høyt faglig nivå og skiller seg godt fra andre liknende arrangement denne høsten med fokus på langsiktighet og fremtid, hevder Larsson.

Programmet tilbyr flere aktuelle caser og temaer innen Supply Chain. Hvordan best å benytte mulighetene fra verdikjedenes digitalisering står på agendaen. Det samme gjør hvordan man skaper en verdikjede som er rustet for økt konkurranse og sterkere krav fra kunder og omverden.

Vil styrke logistikk-faget

Målet for NIMA er ifølge generalsekretæren å styrke faget.

- SCM 2014 legger opp for både diskusjon, inspirasjon og utvikling av fremtidens verdikjeder, forteller Larsson.

Sterkere krav fra kundene som forventer levering allerede neste dag er noe Asgeir Lium, Supply Chain direktør i Icopal kjenner godt til. Dette stiller strengere krav til prognostisering og planlegging. På SCM forteller han hvordan de med avansert kontroll over fremtidig vareflyt faktisk skaper presisjon og sikrer et høy servicenivå.

Globale trender innen logistikk og distribusjon og hvordan de påvirker det skandinaviske markedet vil også bli diskutert av Per-Olof Arnäs, Universitetslektor ved Chalmers institutt for Logistikk og Transport.

Fra lean til makroøkonomi

Sjefsøkonom Knut Anton Mork fra Handelsbanken åpner dagen med å diskutere makroøkonomiske trender og den økonomiske fremtiden Norge står ovenfor.

- Som utgivere av innkjøpssjefsindeksen Norsk PMI, i samarbeid med den Danske bank, ser vi det viktig å knytte innkjøps- og Supply Chain-faget til den norske økonomien, sier Larsson.

Lean er også et hett tema når konkurrensen og kravene øker. På SCM presenteres caser fra både Solar og kommune-Norge om hvordan man med enkle midler kan arbeide mer resultatorientert og benytte resurser for fremtiden på bedre måten.

Prestasjonskultur og nettverksbygging

Å skape en prestasjonskultur er også svært viktig når kravene øker og resursene skall holde til mer.

- Det gjelder å benytte bedriftens viktigste ressurs; menneskene på beste måte. Selv om teknikken skaper øket ressursutnyttelse og digitaliseringen nye muligheter er det avgjørende at vi har motiverte medarbeidere. Derfor ser vi frem til å presentere landets mest etterspurte mentaltrener, Tommy Fjeldheim og hans foredrag «Hvordan tenker en kriger», uttaler Larsson.

SCM er også opplagt for nettverksbygging mellom deltakerne med lengre pauser og avsluttende mingling.

- Vi ser stadig økt behov- og interesse for nettverksbygging. På våre kurs og konferanser er det interaksjon mellom deltakerne og gode muligheter til å skape verdifulle kontakter og partnerskap for framtidig utvikling. Nettopp dette gjør SCM til unik nettverksarena for alle som jobber innen logistikkutvikling og Supply Chain Management, avslutter Lena Frøyland Larsson.

Påmelding og nærmere informasjon: www.nima.no/SCM2014

SCM er også opplagt for nettverksbygging mellom deltakerne med lengre pauser og avsluttende mingling. Foto: NIMA
SCM er også opplagt for nettverksbygging mellom deltakerne med lengre pauser og avsluttende mingling. Foto: NIMA