Telemark Kildevanns nye fabrikk i Aurskog: Rasjonell drift fra start

Rasjonell drift fra start– Det var viktig for oss å legge opp til en rasjonell drift helt fra starten av. Bakgrunnen for etableringen av denne fabrikken var å øke kapasiteten i produksjonen. Det føler...

Publisert Oppdatert

Rasjonell drift fra start

- Det var viktig for oss å legge opp til en rasjonell drift helt fra starten av. Bakgrunnen for etableringen av denne fabrikken var å øke kapasiteten i produksjonen. Det føler vi har blitt både vellykket og fremtidsrettet, sier fabrikksjef Aage Nordby i Telemark Kildevann AS i Aurskog.

Sentralt i produksjonslinjen står tre Pall-Pack 8000 strekkfilmmaskiner og tilhørende pallmerkemaskiner for merking av både halv og helpaller.

Jørn Wad

I takt med trendene i de fleste europeiske land øker etterspørselen etter vann på flasker og mineralvann også her i landet. Derfor var det naturlig for Telemark Kildevann AS, som har sitt hovedanlegg i Fyresdal, å utvide kapasiteten. Valget skulle komme til å falle på Aurskog, i den tidligere bilfabrikken til Think. Dette er et godt og praktisk industrianlegg samlet på én flate, men tross dette var det et behov for ganske omfattende endringer for å strømlinjeformas til produksjon av forskjellig mineralvann:

- Våre største kunder er NorgesGruppen og Coop. Dette er selskaper som selger store mengder mineralvann, så vi har ganske store krav til produksjonsvolum. Derfor var det viktig for oss å bygge opp en mest mulig moderne og effektiv fabrikk, slik at kundenes behov kunne møtes, forteller Aage Nordby.

- Men dere visste helt klart hvordan dere skulle gjøre det?

- Selskapet har betydelig erfaring fra slik produksjon i mange år allerede, så vi visste meget godt hvilke faktorer vi måtte være oppmerksomme på, og hvordan man ideelt skulle løse dette. Så gjensto det altså å finne leverandører som kunne komme opp med gode og praktiske løsninger, som vi kunne sette sammen til en helhet.

Topp moderne brusfabrikk

Det nye fabrikkanlegget ble satt i drift i juni i fjor, og har for lengst kommet inn i en effektiv og rasjonell daglig drift.

- Hvor mange ansatte er dere ved fabrikken?

- Vi er tretten ansatte her, noe som er ganske lite, nettopp fordi vi har fått på plass moderne produksjonsutstyr som løser de utfordringene vi har ved å produsere så store volumer som det her er snakk om. Faktisk er dette den mest moderne fabrikken i konsernet akkurat nå, sier Nordby stolt.

- Hvordan synes du prosessen i forholdet til valg av leverandører forløp?

- Jeg er veldig fornøyd med hele prosessen. Flere av leverandørene, som ITO Intern Transport AS og Pall-Pack AS, kjente vi jo fra det samarbeidet vi allerede har med dem, så vi visste hva vi kunne forvente oss av god kvalitet på maskin og transportanlegget. Men en ting er hvordan maskiner og utstyr fungerer rent teknisk - noe helt annet er hvordan man greier å samarbeide når man for eksempel skal bygge opp et helt fabrikkanlegg, slik vi skulle her. Og jeg må si at jeg er veldig fornøyd med hvordan vi fikk det til å fungere. Oppfølging fra leverandørene var veldig god, og vi har hatt en fortløpende dialog hele veien. Når det gjelder den delen av produksjonen vår som ITO Intern Transport og Pall-Pack håndterer, vil jeg spesielt fremheve dem for den tette dialogen vi har fått til i hele prosessen. Nå har vi et fullt fungerende system som sammen med de andre og mer produksjonsrettede maskinene har skapt produksjonslinjer som vi kan møte etterspørselen med. Og etterspørselen har jo flere sider: ikke bare skal vi produsere riktige kvaliteter og mengder - vi skal også pakke og emballere disse på en praktisk og letthåndterlig måte for dem som skal ha dem. Samtidig som det skal være sikkert å frakte. Og det er jo nettopp her disse to selskapene kommer inn med sine gode interntransport- og pakkeløsninger, understreker Nordby.

I korte trekk overtar ITO Intern Transport anlegget etter ferdig palletering - det vil si ITO leverer også tompallslinjen og sørger for at det alltid står klare tompaller til å bli lastet opp. Deretter føres pallene videre enten som to halvpaller eller én helpall frem til etikettering. Her etiketteres hver halvpall individuelt i en etikettskriver fra Kamelon Gruppen. Deretter forsvinner pallene inn til vikling i til sammen tre Pall-Pack 8000 strekkfilmmaskiner og ut til akkumuleringsbaner for ferdigvarer. Helt automatisk - uten noen manuelle inngrep.

Sammensatt leveranse

Et fabrikkanlegg som dette representerer naturlig nok en sammensetning av flere maskinleverandører.

- Hos oss er det faktisk seks forskjellige maskinleverandører inne i bildet, og da sier det seg selv at det kreves en del justeringer og tilpasninger for å få ting på plass. Men jeg vil si at dette har gått nær sagt uten komplikasjoner her hos oss, så vi kom i gang til den tiden vi skulle, og har kunnet møte produksjonskravene hele veien. Selv i den hektiske perioden frem mot sist jul fungerte alt meget bra, så nå har vi fått testet utstyret vårt skikkelig. Selv om vi som nevnt kjente noen leverandører godt fra før av, var det det likevel et spenningselement knyttet til å skulle bygge opp et anlegg helt fra bunnen av, slik vi har gjort her i Aurskog. Og da er det ekstra moro at resultatet blir så positivt som vi ser her. Nå kan produksjonsutfordringene bare komme, sier en fornøyd fabrikksjef Aage Nordby.

Oppfølgning i etterkant

En såpass kompleks fabrikk som det Telemark Kildevann har bygget opp i Aurskog krever både ettersyn og support også etter overlevering.

- Vi har behov for både årlige servicegjennomganger og fortløpende leveranser av slitedeler, og har god kontakt med servicesjef Lars Pilgaard i ITO, forteller Nordby. - Vi har nå lagerført en reservedelspakke som inneholder de fleste sliter deler i anlegget samtidig som vi individuelt enes om hyppigheten for servicebesøk. Det at våre leverandører ligger tett på oss ser vi på som en stor fordel samtidig som det hittil virker å være bra tak også i servicegutta de har med seg på laget, avslutter en fornøyd fabrikksjef.

www.logistikk-ledelse.no © 2014