Kitting reduserer tidsforbruket og øker fortjenesten

– Ved å outsource tidkrevende sammenstilling og pakking, frigjør man tid til annet og viktigere arbeid. – Store selskaper kan spare millioner av kroner på kitting, sier adm. direktør Morten Arnestad i Interkit AS.

I tillegg til kitting og sourcing, er festemateriell et viktig forretningssegment for Interkit forteller Morten Arnestad.
I tillegg til kitting og sourcing, er festemateriell et viktig forretningssegment for Interkit forteller Morten Arnestad. Foto: Trond Schieldrop
Sist oppdatert

Kitting er langt fra noen hemmelighet for en engere brukerkrets. I følge Arnestad har sammenstilling av produkter eksistert i flere år.

– Vi opplever nå en oppblomstring både nasjonalt internasjonalt. Vårt forretningskonsept gjør det mulig å sammenstille kit på tvers av varegrupper. Vi er ikke låst til enkelte produktgrupper, og vårt konsept skiller seg fra andre ved at vi kan «kitte» på tvers av ulike produktgrupper, sier Arnestad. Han legger til at Interkit hele tiden vurderer kundenes behov for sammenstilling og pakking, det være seg interne produkter eller som rene kundeløsninger. Med kitting kan selskaper forbedre sine forretningsoperasjoner og oppnå større lønnsomhet.

 

Rask og effektiv sammenstilling

Interkit, som ble etablert i 2009, har fem medarbeidere og en årlig omsetning på 15 millioner kroner. I tillegg til kitting og sourcing, er festemateriell et viktig forretningssegment for selskapet.

– I oppstartfasen jobbet vi selvfølgelig aktivt med å predikere vårt budskap i markedet. Vi registrerer at kundehenvendelsene økte i takt med kunnskapen om våre løsninger. En viktig årsak til markedsveksten, skyldes etableringen av vårt datterselskap i Shanghai, Interkit China, sier Arnestad.

Han forteller at de nå arbeider mer kosteffektivt og sammenstiller kittene raskere.

– Vi har redusert interne arbeidsprosesser hos våre kunder, samtidig som de har frigjort interne ressurser til annet og kanskje viktigere arbeid, sier Arnestad. Han kan fortelle at kjøp av produkter i Kina krever kontinuerlig kvalitetskontroll. Selskapet har lokale kvalitetskontrollører som sjekker produktene både før, under og etter sammenstilling slik at de tilfredsstiller kundenes krav og forventninger.

 

Forsknings- og utviklingsprosjekt

– Det første driftsåret fikk vi en IFU-kontrakt med Innovasjon Norge. Det var et rent forsknings- og utviklingsprosjekt med et stort industrikonsern på Vestlandet. Selskapets prosjektgruppe gjorde beregninger på hvor mye de kunne spare på varer levert som kit eller som løse deler. De vurderte ferdig kittede produkter til egen produksjon eller som en after sales løsning der kittet skulle følge produktet til sluttkunde som reparasjonssett. Prosjektgruppen anslo at deres bedrift kunne redusere arbeidstiden til enkelte innkjøpere med 30 prosent.

 

Sourcing og kitting

Sourcing og kitting er Interkits hovedprodukter. Selskapet er også involvert i preproduksjon, prosjektpakking, kvalitetskontroll og logistikk av standardutstyr som festemateriell, verktøy og øvrig forbruksmateriell. – Vi utfører sourcing for en rekke norske industribedrifter fra tegningsdetaljer til produksjon av spesial- og standardprodukter i Østen. Tilsvarende system benyttes til godkjenning og kvalitetskontroll. Primært snakker vi om enkeltprodukter som produseres og leveres. Kitting har mange likhetstrekk med sourcing. Forskjellen er at det produseres og sammenstilles flere produkter i en og samme enhet.

 

Teknisk kompetanse

– Vårt Shanghai-kontor har tilgjengelig flere toppkvalifiserte ingeniører som foretar kontroller hos produsenter og påser at de utfører i henhold til hva som er spesifisert/avtalt. En del har hatt dårlig forhold til «Made in China» fordi kvaliteten på sluttproduktene ikke alltid har svart til forventningene. For oss er det avgjørende med lokal tilstedeværelse for å utføre sluttkontroll og kvalitetssikre produktene før de pakkes og sendes til Norge, understreker Arnestad.

 

Betryggende

For kundene er det viktig å sikre seg mot feilproduksjon.

– Det er lite de kan gjøre dersom de oppdager feil og mangler på produktene når de har ankommet Norge fra Kina. Det er som regel en lang og nesten umulig oppgave å få økonomisk kompensasjon fra kinesiske produsenter. En av våre kunder er en stor produsent av utstyr for bevegelseshemmede. Før de inngikk samarbeid med oss skjedde produksjonen gjennom en lokal agent. Regelmessig oppsto det produksjonsfeil. Med Interkit China er varefeil redusert til et minimum. Våre lokale kontrollører sikrer at varene er i orden før de skipes til Norge, sier Arnestad.

Interkit benytter seg av flere arbeidsmarkedstiltaksbedrifter til sammenstilling. – Når de er kittet sendes de til vårt lager på Skedsmokorset hvor vi kontrollerer innholdet før de sendes til våre kunder, forteller Morten Arnestad.
Interkit benytter seg av flere arbeidsmarkedstiltaksbedrifter til sammenstilling. – Når de er kittet sendes de til vårt lager på Skedsmokorset hvor vi kontrollerer innholdet før de sendes til våre kunder, forteller Morten Arnestad. Foto: Trond Schieldrop

 

 

Bærebjelke

Sourcing er en bærebjelke for Interkit og omfatter alt fra tegningsdetaljer, spesial- og standardprodukter som selskapet utfører for kundene. Det er mye å spare på å produsere arbeidsintensive produkter i Østen.

– Vi forespør lokale produsenter, sender tilbud til kunden og igangsetter produksjon når bestilling er mottatt. Før serieproduksjon produserer vi alltid utfallsprøver som kunden godkjenner, og som blir retningsgivende for leveransen, sier Arnestad. – Nøkkelen til suksessen er vår lokale tilstedeværelse i Kina. Vi følger produsentene med argusøyne og foretar regelmessige kontroller for å unngå feilproduksjon.

 

Reduserer lagerbindingen

Kitting reduserer lagerbindingen samtidig som innkjøps- og produksjonskostnadene går kraftig ned.

– Vi benytter ISO-sertifiserte produsenter og våre logistikk- og kvalitetskontrollører bidrar til riktig produktkvalitet. Målet er å optimalisere verdikjeden slik at kundene kan fokusere på egen kjernevirksomhet, påpeker Arnestad. – De forventer at bestilte varer leveres til avtalt tid. Kittene har ulike ledetider i forhold til sammenstilling og innhold. I hvert prosjekt går vi opp løpet sammen med kunden før produksjonen igangsettes. Her beskriver vi ledetid og bestillingsvolum. Skipningstiden fra Kina er på 6 til 8 uker. Standardproduserte kitt som vi har på eget lager har en leveringstid på 2-3 uker.

 

Begrensete lagerressurser

Interkit har begrensete lagerressurser og benytter seg derfor av flere arbeidsmarkedstiltaksbedrifter som sammenstiller kittene.

– Når de er kittet sendes de til vårt lager på Skedsmokorset hvor vi kontrollerer innholdet før de sendes til våre kunder. Andre kit sources gjennom Interkit China som foretar kontroll av varene før de skipes hjem til Norge, sier Arnestad. Han kan fortelle at selskapet har inngått avtale med lokale og landsdekkende transportører.

– Hver ettermiddag fraktes våre varer til PostNords terminal på Alnabru for videredistribusjon i Norge.

 

Styringssystem

De første driftsårene utviklet og benyttet Interkit et eget webbasert dataverktøy, men for et par år siden forlot dette til fordel for Mamut fordi man så at det ble for kostnads- og ressurskrevende med en egenutviklet løsning.

– Mamut er et kosteffektivt system der vi har etablert interne strukturer for produksjon av kit, sier Arnestad. Han kan fortelle at systemet har så langt fungert tilfredsstillende. – Og der vi mangler funksjonalitet har vi utviklet sideløsninger for å håndtere forretningsprosessene på en betryggende måte, avslutter han.

Lageroperatør Raymond Kværnmo i Interkit henter varer som skal sendes til sluttkunde.
Lageroperatør Raymond Kværnmo i Interkit henter varer som skal sendes til sluttkunde. Foto: Trond Schieldrop

Denne saken ble første gang publisert 07/01 2016, og sist oppdatert 06/04 2017