Norsk Medisinaldepot i Harstad

Kjemper for lokal tilstedeværelse

– For oss er det kanskje sentraliseringsspøkelset som er det verste. Derfor er det viktig at vi kan levere rasjonelt, fleksibelt og trygt.

– Det er mange faktorer som skal stemme i hverdagen for oss. På denne strekkfilmmaskinen bruker vi en 200 prosent forstrukket folie, forteller driftssjef Ola Børno, mens Kristian Hansen kjører truck.
– Det er mange faktorer som skal stemme i hverdagen for oss. På denne strekkfilmmaskinen bruker vi en 200 prosent forstrukket folie, forteller driftssjef Ola Børno, mens Kristian Hansen kjører truck. Foto: Jørn Wad
Sist oppdatert

Norsk Medisinaldepot

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) er en av landets største leverandører av legemidler og helserelaterte produkter. Kundene er i hovedsak apotek, bedrifter med tilvirkertillatelse og andre grossister. Sentrallager og administrasjon ligger i Oslo. Selskapet har også en avdeling i Harstad. Opprinnelig var selskapet statseid, men er i dag en del av det internasjonale konsernet Celecio AG.

Vitusapotek er NMDs heleide apotekkjede, med 228 store og små apotek spredt over hele Norge. NMD har også utviklet kjedekonseptet Ditt Apotek som er et tilbud til private apotek. Samarbeidet inkluderer i dag 73 apotek.

Driftssjef Ola Børno i Norsk Medisinaldepot (NMD) i Harstad er opptatt av at man skal gjøre en så rasjonell og sikker jobb at man sikrer arbeidsplassene lokalt – også for fremtiden.

Men det er langt fra en selvfølge, også for bedriften som de fleste ville tro hadde sikre avtagere av varene. Rasjonell produksjon og pakking kombinert med høy kompetanse er noen av suksessfaktorene.

 

Trygghet

– Det er ingen tvil om at nær sagt alle bedrifter som befinner seg i distrikts-Norge, risikerer å bli utsatt for sentralisering. Det gjelder oss på samme måte som alle andre. Og vårt «våpen» mot dette er å gjøre en så god jobb at det blir minst mulig – helst ingen ting – å hente på en eventuell omlegging av distribusjonen, forteller Børno.

– Hvem leverer dere til?

– I første rekke Vitus-apotekene som NMD eier. I tillegg har vi noen leveranser til Ditt Apotek som det finnes noen av rundt omkring. Kjennetegnet på denne typen leveranser er at de er svært varierende i størrelse, derfor er fleksibilitet et stikkord for oss. Størrelsen på kundene varierer veldig, og dermed er vi avhengig av å kunne jobbe rasjonelt med alle typer leveranser, slår han fast. Han forklarer at de mange ganger i løpet av en dag pakker de forskjelligste forsendelser: Fra en halv pall og til tre, fire paller til de forskjellige kundene. I tillegg kommer det faktum at de har massevis av forskjellige varer, slik at plukkingen også er et viktig element for dem.

 

Gammel kjenning

Børno forteller om NMDs gode forhold til ITO Pall-Pack gjennom en årrekke. Erfaringene fra samarbeidet er godt, selv i de tilfellene der det var noen utfordringer med nye maskiner, husker han.

– Som den gangen vi kjørte i gang en Pall-Pack 2000, og det ble litt krøll til å begynne med. Da fikk vi oppfølging av leverandøren, som lærte oss det vi sikkert burde ha tenkt ut selv: Nemlig at vi må jobbe med strekkfilmmaskinen, og ikke mot den. Da vi fikk til det, gikk det som smurt.

– Hva er utfordringene i selve pakkeprosessen?

– Vel, det er jo som sagt mange forskjellige elementer som utgjør vår pakkeprosess. Pall-Pack 2000B-maskinen strekkfilmer både helpaller og halvpaller. Her setter operatøren selve pallen i maskinen, mens resten foregår helautomatisk. Siden NMD pakker alle medisiner og helsekost i egne plasttrau må en sikre at også lokket sitter på. Her kommer Mosca stroppemaskinen inn, gjennom automatisk å feste to stroppebånd rundt både esken og lokket. På den måten sikres produktet under transport til kunden, forklarer Børno, som presiserer at det er viktig at dette kan skje så rasjonelt som mulig, slik at de har den nødvendige flyten i produksjonen som er nødvendig for å oppnå den effektiviteten han snakket om.

– Det er mange leveringsadresser i det store nedslagsfeltet vårt, og leveransene på hvert sted kan som sagt variere ganske betydelig. Nå har vi kjørt oss inn i et veldig bra opplegg fra varemottak til leveranse ute hos kunden, og de investeringene vi har gjort på maskinsiden, er en sterk medvirkende faktor, i tillegg til at vi har veldig flinke og motiverte medarbeidere. Når alt kommer til alt, er vel kanskje det enda viktigere enn maskinene, sier han med et smil.

– Er det flere investeringer under oppseiling?

– Ikke umiddelbart, men vi vet jo at når vi blir stilt overfor nye utfordringer, er vi nødt til å møte dem. Det gjør vi dels ved å skolere og dyktiggjøre oss selv, og dels ved å velge mer rasjonelle måter å jobbe på, slik vi for eksempel har gjort når det gjelder plasting og pakking. Vi har nå én strekkfilmmaskin og tre pakkemaskiner. Det har løst våre utfordringer foreløpig, men det er vel ingen av oss som helt ut vet hva morgendagen bringer, avslutter Ola Børno.

– Pakkemaskinene er en integrert del av pakkesystemet hos NMD Harstad, forteller driftssjef Ola Børno.
– Pakkemaskinene er en integrert del av pakkesystemet hos NMD Harstad, forteller driftssjef Ola Børno. Foto: Jørn Wad

Denne saken ble første gang publisert 15/12 2015, og sist oppdatert 06/04 2017