Norsk PMI igjen under 50:

Kraftig fall i industrien

Innkjøpssjefsindeksen norsk PMI falt fra 50,2 i april, til 46,6 i mai. Samtlige delindekser pekte nedover i norsk industri - som kan bety færre volumer å frakte.

De største bidragsyterne til fallet i norsk PMI-tallene for mai måned var de to delindeksene ordre og produksjon. Foto: Henning Ivarson
De største bidragsyterne til fallet i norsk PMI-tallene for mai måned var de to delindeksene ordre og produksjon. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert
– Det bildet som nå tegnes av norsk industri får følge av både SSBs konjunkturbarometer og regionalt nettverk fra Norges Bank, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA. Foto: Bente Bjercke
– Det bildet som nå tegnes av norsk industri får følge av både SSBs konjunkturbarometer og regionalt nettverk fra Norges Bank, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA. Foto: Bente Bjercke

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank. På linje med flere andre signaler fra industrien falt også norsk PMI kraftig i mai.

– Alle delindikatorene gikk også i samme, negative retning. Det bildet som nå tegnes av norsk industri får følge av både SSBs konjunkturbarometer og regionalt nettverk fra Norges Bank, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA.

 

Oljepåvirkning

Det var de to delindeksene ordre og produksjon som var de største bidragsyterne til fallet i norsk PMI-tallene for mai måned. Mens ordreindeksen falt fra 50,4 i april til 45,3 i mai, opplevde produksjonsindeksen et fall fra 54,4, til 48,4.

– Ordreinngangen var spesielt svak for innenlandske ordrer, og peker derfor klart i retning av oljeindustriens nedgang blant bedriftenes generelt. Sysselsettingen viste også en bemanningsnedgang blant bedriftene generelt, uttaler Hoberg.

PMI-tallene for mai bekrefter dessuten mistanken om at oppgangen i april i stor grad skyldtes effekten av påskens plassering, og ikke var et varsel om et trendskifte. Ser vi gjennom dette kan det se ut til at trenden i PMI klart er blitt brutt i andre kvartal.

 

Stigende arbeidsledighet

Ifølge arbeidsledighetstall fra NAV er Norge nå inne i en periode med gradvis stigende ledighet. Tilsvarende tall fra SSB viser imidlertid en mer markert stigning. Også PMI-rapporten for mai bekrefter økt ledighet i industrien.

– Sysselsettingsindeksen falt fra 47,9, til 45,0 i mai. Dette indikerer at trenden med stadig lavere industrisysselsetting fortsetter, uttaler Hoberg.

– Innkjøperne opplever for tiden ingen positive tendenser i øyeblikket, noe som generelt kan tyde på en ny, negativ trend i industrien, legger han til.

Denne saken ble første gang publisert 02/06 2015, og sist oppdatert 06/04 2017