Indeks: Tydelig nedgang i industrien

Innkjøpsindeksen DNB PMI for juni var hele 3,7 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående tolv månedene.

Juni-indeksen ble trukket særlig ned av delindeksene for ordre, produksjon og sysselsetting. Foto: Colourbox
Juni-indeksen ble trukket særlig ned av delindeksene for ordre, produksjon og sysselsetting. Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

DNB PMI for juni endte på 51,9 poeng, en nedgang på 2,2 poeng fra måneden før og hele 3,7 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående tolv månedene.

Den underliggende trenden i DNB PMI viser nå en mer tydelig nedgang, og indeksen var i juni på sitt laveste siden januar 2017 (med unntak for det uvanlig svake nivået i juli 2018), melder NIMA og DNB Markets som utarbeider den norske innkjøpssjefindeksen.

Nedgang i ordre, produksjon og sysselsetting

Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med juni 2019. Verdier over 50 (blå strek) uttrykker økt aktivitet eller vekst. Kilde: NIMA / DNB Markets
Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med juni 2019. Verdier over 50 (blå strek) uttrykker økt aktivitet eller vekst. Kilde: NIMA / DNB Markets

Nivået i juni er likevel over 50 og indikerer dermed fortsatt oppgang i aktiviteten i industrien. Indeksen trekkes særlig ned av delindeksene for ordre, produksjon og sysselsetting.

Produksjonsindeksen falt med 4,4 poeng i juni til 54,8, og mer enn reverserte oppgangen i mai. Nivået er 2,9 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående tolv måneder.

DNB PMI

PMI (Purchasing Managers Index) måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Innkjøpssjefindeksen utarbeides hver måned i mer enn 40 land og foruten Europa kommer den ut i USA og Asia. Norsk PMI kom ut første gang i 2004 og baserer seg på svarene fra ca. 300 norske innkjøpssjefer som månedlig mottar et spørreskjema. Indeksen utarbeides av NIMA (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk) og DNB Markets.

Indeksen for nye ordre falt med 5,4 poeng til 51,3 i juni. Indeksen var hele 5,5 poeng lavere enn gjennomsnittet foregående tolv måneder. Det var særlig eksportordre som falt.

Sysselsettingsindeksen kom godt ned allerede i april og falt i juni med 1,3 poeng til 51,7. Det var 4,0 poeng lavere enn gjennomsnittet de foregående tolv månedene.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,3 poeng til 51,7 i juni. En høyere indeks betyr lengre leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet.

Lagrene av innkjøpsvarer falt med 5,5 poeng til 51,6 i juni. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet. Indeksene for leveringstid og lagre bidro begge isolert sett til å trekke PMI opp, melder NIMA og DNB Markets.

Abonner på dine egen utgave av Logistikk & Ledelse