Norsk PMI

Kraftig oppgang i industrien

Norsk PMI steg kraftig til 51,4 i desember fra 47,8 i november.

Det var særlig en kraftig økning i ordreindeksen som trakk hovedindeksen opp i desember.
Det var særlig en kraftig økning i ordreindeksen som trakk hovedindeksen opp i desember. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde
Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde Foto: NIMA

Etter å ha vist en positiv vekst i seks måneder på rad, fikk innkjøpsindeksen Norsk PMI et fall i november. Tallene for desember tyder på at aktiviteten i industrien tok seg opp igjen på slutten av fjoråret.

PMI måler vareflyten i bedriftene og verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang. Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

 

Ordreinndeksen trakk opp

Det var særlig en kraftig økning i ordreindeksen som trakk hovedindeksen opp i desember. Selv om aktiviteten økte i desember, indikerer tallene at industri-produksjonen steg mindre i fjerde kvartal enn kvartalet før. Samtidig tyder tallene på at svekkelsen i november var midlertidig, eller tilfeldig støy, melder NIMA.

Produksjonsindeksen steg fra 48,6 i november til 51,0 i desember. Det indikerer en positiv, men moderat vekst i produksjonen i desember etter fallet i november. Tallene kan tyde på at produksjonsveksten avtok i årets siste kvartal, men at den fortsatt er positiv.

Ordreindeksen steg fra 47,2 i november til 53,1 i desember. Det indikerer at ordreinngangen steg igjen i desember etter fallet i november. Bedringen i ordreinngangen skyldtes i størst grad en økning i ordreinngangen fra hjemmemarkedet, etter det kraftige fallet i november.

 

Høy sysselsettingsindeks

Sysselsettingsindeksen steg fra 46,8 i november til 49,9 i desember. Dette er den høyeste indeksverdien siden november 2014. Tallene indikerer at sysselsettingen i industrien var mer eller mindre uendret i desember, opplyser NIMA.

 

Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med desember 2016. Kilde
Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med desember 2016. Kilde Foto: NIMA

Denne saken ble første gang publisert 03/01 2017, og sist oppdatert 06/04 2017