Kostnadsutvikling biltyper

Kranbil øker mye, langtransportbil minst

Kostnadsbildet fra SSB viser stor forskjell i utvikling i totalkostnad (TCO) mellom biltypene.

Kranbiler har størst kostnadsvekst, viser ferske tall fra SSB.
Kranbiler har størst kostnadsvekst, viser ferske tall fra SSB. Foto: Haakon Førde
Sist oppdatert

ØKONOMI: Av og til finner man små gullkorn av statistikk fra SSB.

Det viser seg å være STOR forskjell i kostnadsutviklingen mellom forskjellige biltyper de siste syv årene (SSBs indeksår er 2009 – link til tabellen her).

Les også: Lastebilkostnadene i svalestup

  • Kostnadsøkningen (for drift av disse bilene) er siden 2009 rundt 19 prosent for treakslet kranbil og toakslet distribusjonsbil i nærtransport.
  • Til sammenlikning har kostnadsøkningen for langtransportbiler med henger i samme periode kun vært 12 prosent.

Gjennomsnittsøkningen for alle biltypene er 16,1 prosent. Anleggsbiler, renovasjonsbiler og tankbiler uten henger ligger litt over. Trekkvogner, tømmerbiler og tankbiler MED henger ligger litt under snittet.

Hva som er årsakene til den store variasjonen er nok et temmelig sammensatt bilde. Ikke minst at kostnadene i utgangspunktet i seg selv kan ha vært skjevt fordelt, og at dette nå er justert.

Et annet fenomen vi kjenner er at norske bileiere har en hang til påkostede biler, som dermed stort sett blir dyrere å drive. Dessuten at man kan koste på seg mest i de sektorene som er minst utsatt for konkurranse (ikke minst fra utlandet).

Her er de 10 bilkategoriene fra SSB rangert fra minst kostnadsøkning til mest økning (indeks 100 er altså år 2009):

112,0  Langtransport 3-aksla bil m/hengar

114,7  Trekkbil for semitrailer, 3-aksla bil m/hengar

114,7  Tankbil, 3-aksla bil m/hengar

115,5  Tømmertransport, 3-aksla bil m/hengar

116,1  Sum av alle kategoriene

116,3  Anleggstransport, 3-aksla bil m/hengar

117,1  Renovasjonsbil, 2-aksla bil

117,5  Anleggstransport, 3-aksla bil u/hengar

117,6  Tankbil, 3-aksla bil u/hengar

118,5  Kranbil, 3-aksla bil

119,0  Nærtransport, 2-aksla bil

Denne saken ble første gang publisert 20/06 2016, og sist oppdatert 06/04 2017