LOGMA:

Kunnskap på rekke og rad

For den som har søkt mer kunnskap innen logistikk har det vært flere spennende hendelser å ta tak i. I samarbeid med BI har LOGMA gjennomført det årlige «Persson-seminaret» med en rekke profesjonelle foredrag dekkende tema E-handel. Samtidig har LOGMA vært så heldige å få besøke sentrallageret ved Brødrene Dahl, en handelsbedrift som vet hvordan å sette opp et kostnadseffektivt distribusjonsnettverk.

Driftsleder Joachim Brobakken viser ivrige møtedeltagere ett eksempel på hvordan ett av mange transportbånd er arrangert for å skape optimal flyt av varer gjennom lageret til Brødrene Dahl. Foto: Øyvind Engen
Driftsleder Joachim Brobakken viser ivrige møtedeltagere ett eksempel på hvordan ett av mange transportbånd er arrangert for å skape optimal flyt av varer gjennom lageret til Brødrene Dahl. Foto: Øyvind Engen
Sist oppdatert

LOGMA

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner.

Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer.

For nærmere opplysninger se www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er Øyvind Engen.

For den som var så uheldig å ha gått glipp av disse store hendelsene er det her et håp om å få noe kunnskap på rekke og rad.

 

«Persson-seminaret»

Dette årlige seminaret bygger på professor Gøran Perssons arv og mantra, det å kunne utvikle logistikkfaget som sådan i et lys av praktisk relevans. Derfor er seminaret innrettet til å være en møteplass mellom akademikere og praktikere over et tidsaktuelt tema. Denne gangen, hvor E-handel var tema, møtte nær 100 deltagere, likelig fordelt mellom LOGMA-medlemmer, tidligere masterstudenter ved BI, nå i ledende logistikkposisjoner, samt fagpersonell og studenter ved BI.

Alle foredragene ligger nå tilgjengelig på LOGMAs hjemmeside www.logma.no . Dette er en unik samling og presentasjon av synspunkter vedrørende E-handel, og er en særdeles effektiv tilgang til «state-of-the-art». Foredragene gir god innsikt i og stor forståelse for hvilke forutsetninger og hvilke krefter som driver E-handel fra luftige forretningsideer til kreative og solide virksomheter. E-handel vokser både i omfang og i varianter av løsninger, der er store muligheter for suksess, men det er også utfordringer og sågar barrierer som må overvinnes. Kort sagt, gå inn på LOGMA-siden og nyt hvert enkelt av de seks presentasjonene gitt av engasjerende representanter fra henholdsvis BI, Komplett, Posten Norge, Vinmonopolet, PostNord Norge og Transportøkonomisk Institutt. Kunnskap stod frem på rekke og rad.

Skjæringspunktet mellom akademiske logistikkonsepter og tung praktisk logistikkdrift kan tenne en gnist som skaper mer effektive logistikkprosesser. Her er BDs Logistikkdirektør Jan G. Vere og amanuensis Bente M. Flygansvær ved Handelshøyskolen BI, (leder for logistikkundervisningen ved BI og prosjektleder for «Persson-seminarene»), i engasjert samtale om hvordan BD og BI gjensidig kan berike og utvikle sine logistikkmiljøer. Foto: Øyvind Engen
Skjæringspunktet mellom akademiske logistikkonsepter og tung praktisk logistikkdrift kan tenne en gnist som skaper mer effektive logistikkprosesser. Her er BDs Logistikkdirektør Jan G. Vere og amanuensis Bente M. Flygansvær ved Handelshøyskolen BI, (leder for logistikkundervisningen ved BI og prosjektleder for «Persson-seminarene»), i engasjert samtale om hvordan BD og BI gjensidig kan berike og utvikle sine logistikkmiljøer. Foto: Øyvind Engen

 

LOGMA-møte ved Brødrene Dahl, (BD)

BD har en forsyningskjede som inneholder det meste av utfordringer og reflekterer en rekke moderne prinsipper for differensiert og optimal styring. Styring av kjeden er i høy grad et balansert samspill mellom markedsbehov, spesifikk kundepreferanser, sortiment, lagrings- og transportstruktur og anskaffelseskilder globalt og lokalt. Selv om strukturen i kjeden er stringent, er det samtidig vektlagt å ha fleksibilitet for å kunne reagere hurtig på skiftende markeder, både nedstrøms og oppstrøms. Et viktig element i kjedestrukturen er det moderne og effektive sentrallageret med høy grad av automatikk for mottak, plassering, plukking opplasting av produkter.

 

Markedssituasjonen

BD, som nå eies av det franske industrikonsernet Saint-Gobain, har vært teknisk handelsbedrift i Norge 98 år. Det er en landsdekkende organisasjon med 1300 medarbeidere på 72 steder som skaper en omsetning på 7 milliarder, og har nærhet til kundene som første prinsipp. Med utgangspunkt i VVS og rørleggere har bedriften utvidet sortiment og kundegruppe til å dekke det totale behov innen energi og varme for kunder av entreprenører og virksomheter. Komplementerende produkter og dermed mest mulig volum til en og samme kundelokasjon er god service og effektiv logistikk. Ut fra at BD har i liten grad unike produkter, er forretningsutfordringen å være den mest effektive handelsbedrift kundeservice og kostnadspådrag sett under ett.

 

Sentrallageret

Sentrallageret ruver med sine 110.000 kvm. Her lagres ca. 25.000 artikler, alt fra små «dippedutter» til meget voluminøse rør. Alle artiklene defineres med vekt og volumdimensjonene som grunnlag for riktig differensiert behandling og automatiseringsløsninger. Ca. 80 prosent av BDs totale varemengden styres gjennom lageret, mens de aller mest voluminøse varene sendes direkte til regionslager eller direkte til sluttkunde. Ved gradvis å tilpasse til mer automatisert plukk av kundeordre ved sentrallageret er en rekke lokale plukklager eliminert og plukk ved regionlagrene sterkt redusert, og ressursbehovet for all plukking er halvert.

Hver dag leveres ca. 14.000 ordrelinjer fra lageret fordelt på 120 ruter. Ordrestopp er kl. 1600 slik at påfølgende plukking, lasting og transport sikrer at varer er ved Trondheim neste dag kl. 0700, ved Tromsø etter to dager og resten av landet etter tre dager.

 

Konstruktivt bruk av målinger

BD har et omfattende opplegg av målinger. Når målinger kombineres med realisme, forankring, aksept, dyktighet og motivasjon, ja, da er det mulig å maksimere nytten av et «topp-down» prosessoptimering og en forbedring av detaljer i et «bottom-up» perspektiv.

BD måler prestasjon på alle de viktige leverandørene, ca. 100 av totalt ca. 700. Logistikere hos selv de største globale leverandørene er lydhøre for dokumenterte tilbakespill om endringer og forbedringer, og tilløp til egotripp fra enkeltleverandørene kan elimineres på en konfliktfri måte.

For alle 120 rutene fra sentrallageret måles avvik mellom planlagt og virkelig avgang fra eget lager, og avvik mellom lovet og virkelig ankomst kunde. Alle avvik må begrunnes og behandles. I tillegg gjennomfører BD utstrakt benchmarking innen eget konsern og med andre bransjer det er mulig å sammenligne seg med.

 

Styring av lagerbeholdning

Høy servicegrad kombinert med kort liggetid er som kjent utfordringen ved et hvert lager, så også ved BDs sentrallager. Differensiert beholdningsstyring og reduserte leveringstider fra leverandør har vært de viktigste tiltak. Fra en liggetid på 15-20 uker er det nå 10 uker og det realistiske mål er 6 uker! Samarbeid med leverandører og konsistente krav til de samme har gitt og vil fortsatt gi en kontinuerlig reduksjon av leveringstiden. Differensiert beholdningsstyring betyr at artiklene klassifiseres ut fra artikkelverdi og uttakshyppighet. Artikkelens klasse tilsier om artikkelen bør/skal føres på sentrallageret eller skaffes bare ved faktisk etterspørsel, og hvilken servicegrad som settes på artikkelen så lenge den lagerføres. Dette er et effektiv og vel kjent styringsmetode, men dessverre anvendt av så alt for få.

 

Til slutt en takk

LOGMAs styre og medlemmer opplevde et særdeles interessant møte ved BD hvor praktisk kunnskap i sannhet kom frem på rekke og rad. En stor takk til vertskapet ved Logistikkdirektør Jan G. Vere, Direktør Sentrallager Ingar Bystrøm, Supply Chain Manager Anders Falkum og Driftsleder Joachim Brobakken.

Både fleksibilitet og automatiserte løsninger preger det gigantiske sentrallageret til Brødrene Dahl. Det omfatter blant annet automatisert høylager, automatisert plukking av alle dimensjoner av rør, samt forberedelse av helautomatisert plukk av småvarer. Foto: Øyvind Engen
Både fleksibilitet og automatiserte løsninger preger det gigantiske sentrallageret til Brødrene Dahl. Det omfatter blant annet automatisert høylager, automatisert plukking av alle dimensjoner av rør, samt forberedelse av helautomatisert plukk av småvarer. Foto: Øyvind Engen

Denne saken ble første gang publisert 18/05 2015, og sist oppdatert 06/04 2017