Nortura Hærland

Kyllinger i lange baner

Da landets største foredlingsbedrift for fjærfe skulle omstrukturere, skapte behovet for ulike NLP-kasser en real utfordring. Løsningen hos Nortura Hærland overrasket på mer enn effektiviteten.

I forbindelse med byggingen av det nye slakteriet på Hærland besluttet Nortura å bytte ut sine egne Prior plastkasser med NLP-kasser for å kunne få mer volum av varer ut til butikk.
I forbindelse med byggingen av det nye slakteriet på Hærland besluttet Nortura å bytte ut sine egne Prior plastkasser med NLP-kasser for å kunne få mer volum av varer ut til butikk. Foto: Dynatec
Sist oppdatert

Nortura i Hærland har de siste årene gjort betydelig utbygginger og moderniseringer. Etterspørselen etter det populære magre hvite kjøttet fra fjærfe tvang fram en omstrukturering for å få tilstrekkelig med produkter raskt nok frem til forbruker. Valget falt på å bygge nytt slakteri på Hærland for å ta volumet etter det nedlagte slakteriet i Rakkestad. I denne prosessen ble det vedtatt å bytte ut sine egne Prior plastkasser med NLP-kasser for å kunne få mer volum av varer ut til butikk.

 

7.000 kasser per time

Foruten 1.100 meter transportbaner inkluderer Dynapacleveransen til Nortura i Hærland mottak av rene NLP-kasser på pall, depalletering, destacking og transport til 15 pakkelinjer. Alle foto
Foruten 1.100 meter transportbaner inkluderer Dynapacleveransen til Nortura i Hærland mottak av rene NLP-kasser på pall, depalletering, destacking og transport til 15 pakkelinjer. Alle foto Foto: Dynatec

Kapasitetsbehovet på ca. 7.000 kasser i timen, og som dessuten var i to forskjellige størrelser, var en real utfordring rundt flyten til pakkelinjene. Leveransen skulle bestå av mottak av rene NLP-kasser på pall, depalletering, destacking og transport til 15 pakkelinjer. Operatør skulle fritt kunne velge høy eller lav kasse til hver enkelt pakkelinje. Etter at NLP-kasser var fylt, skulle de transporteres til felles palleteringsområde. Før palletering måtte åtte bøylelukkere få vendt bøylene på NLP-kassene til lukket posisjon for palletering.

I konkurranse med både norske og andre europeiske leverandører falt valget på Dynatec AS.

– Løsningen de kom med for bøylelukking av NLP-kassene var optimal, sier prosessingeniør Nils Vikmark i Nortura. – I tillegg til at kapasiteten var ivaretatt og med mulighet for økning, var løsningen også plassbesparende, legger han til.

Salgssjef Kurt Pedersen i Dynatec AS forteller at de stod foran flere utfordringer rundt gjennomføringen av et slikt komplekst transportanlegg.

– Ordren kom sommeren 2014 og del én skulle være ferdig levert og igangkjørt allerede i begynnelsen av desember samme år. Samtidig som montasjeprosessen pågikk hadde Nortura full produksjon i lokalene. På den angitte tiden skulle alt fintegnes og godkjennes før 1.100 meter SpanTech transportbaner, 124 SEW Movigear motorer med desentralisert styring og åtte bøylelukkere produseres, monteres og programmeres for at alt skal kunne spille sammen i perfekt harmoni.

– Hvordan lot det seg gjøre?

– Dynatec og Nortura har under hele prosessen hatt et nært samarbeid og tett dialog som i fellesskap har ført til meget gode løsninger, sier Nils Vikmark i Nortura.

– Ja, enig, nikker Kurt Pedersen i Dynatec og legger til: – Foruten i fellesskap å finne frem til gode ergonomiske og energibesparende løsninger sammen, har også våre dedikerte montører og prosjektleder til jobben vært en avgjørende faktor for å få gjennomført prosjektet til tiden.

– Har transportanlegget stått til forventningene?

– Så absolutt. Vi har ikke noe å utsette på transportanlegget, sier Nils Vikmark. – Hele prosessen med flytting av slakteri til Hærland – det å samle pakkemaskinene, bytte til NLP-kasser og et meget avansert transportanlegg som fletter det hele sammen – har gjort at tiden vi bruker på foredling av fjærfe er blitt kortere slik at kunden nå får ferskere kjøtt med lengre holdbarhet i butikk, avslutter Nils Vikmark i Nortura.

Kurt Pedersen (t.v.), salgssjef i Dynatec AS, forteller at de stod foran flere utfordringer rundt gjennomføringen av et slikt komplekst transportanlegg. – Løsningen de kom med for bøylelukking av NLP-kassene var optimal, sier prosessingeniør Nils Vikmark i Nortura.
Kurt Pedersen (t.v.), salgssjef i Dynatec AS, forteller at de stod foran flere utfordringer rundt gjennomføringen av et slikt komplekst transportanlegg. – Løsningen de kom med for bøylelukking av NLP-kassene var optimal, sier prosessingeniør Nils Vikmark i Nortura. Foto: Dynatec

Denne saken ble første gang publisert 25/01 2016, og sist oppdatert 07/04 2017