Styrker slepeberedskapen

Kystvakten får operativt ansvar for statlig slepeberedskap. Løsningen krever innleie av to ekstra fartøy som vil inngå som en del av Kystvaktens struktur.

KV Harstad er ett av de seks fartøyene som vil inngå i den stående statlige slepebåtberedskapen.
KV Harstad er ett av de seks fartøyene som vil inngå i den stående statlige slepebåtberedskapen. Foto: Petter Brenni Gulbrandsen / Forsvaret
Sist oppdatert

– Vi er svært fornøyde med at vi nå har fått på plass en forutsigbar, sikker og langsiktig løsning for den statlige slepeberedskapen. Løsningen vil styrke slepeberedskapen samtidig som den vil gi økt tilstedeværelse og heve Kystvaktens evne til å utføre sine lovpålagte oppgaver, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen påpeker at løsningen gir god utnyttelse av samfunnets ressurser.

Den nye ordningen vil innfases allerede fra 2019.

Kystverket vil fortsatt være ansvarlig myndighet for ordningen, som fortsatt skal ledes fra Vardø VTS. Det operative ansvaret skal ivaretas av Kystvakten.

Fra fire til seks fartøyer i beredskap

Løsningen krever innleie av to ekstra fartøy som fra 2020 bemannes med kystvaktpersonell og vil inngå som en del av Kystvaktens struktur.

Den stående statlige slepeberedskapen vil bestå av: KV Harstad, de tre fartøyene i Barentshav-klassen og to tilførte KV-fartøy. Dette betyr at slepeberedskapen vil bestå av seks fartøy, istedenfor dagens fire fartøy.

– Kystverket og Kystvakten samarbeider godt allerede i dag og vi er sikre på at de sammen vil løse denne viktige samfunnsoppgaven på en effektiv måte, avslutter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.