Lader mer, trenger færre trucker

Ny løsning for batteriladerom øker utnyttelsesgraden for gaffeltrucker.

Salgssjef Tomi Knuutlia fra Exide Technologies og GNB Industrial Power (til venstre) og Logistikksjef Petri Nietula. Alle foto: GNB.
Salgssjef Tomi Knuutlia fra Exide Technologies og GNB Industrial Power (til venstre) og Logistikksjef Petri Nietula. Alle foto: GNB.
Sist oppdatert
Ved det 23.000 kvadratmeter store lageret i Hyvinkää håndteres importen og logistikken for de to finske kjedene Motonet og AD VaraosaMaailma, som er en del av Broman-konsernet.
Ved det 23.000 kvadratmeter store lageret i Hyvinkää håndteres importen og logistikken for de to finske kjedene Motonet og AD VaraosaMaailma, som er en del av Broman-konsernet.

ENERGI: Et finsk konsern har storinvestert i såkalt «intelligent ladesystem». Ved hjelp av det nye systemet fra Exide Technologies og GNB Industrial Power, kan logistikksenterets gaffeltrucker kjøres uavbrutt i hele arbeidstiden.

Alternativet, dvs. anskaffelse av flere trucker med påfølgende investering i større laderom, ville ha vært langt dyrere.

Det var logistikksenteret til Broman-konsernets datterselskap, BG Varasto Oy i Hyvinkää, som nylig gikk over til toskiftsdrift i begynnelsen av 2015. I den forbindelse gikk virksomheten til anskaffelse av et nytt batteriladesystem.

Ved det 23.000 kvadratmeter store lageret i Hyvinkää håndteres importen og logistikken for de to finske kjedene Motonet og AD VaraosaMaailma, som er en del av Broman-konsernet.

Kjedene består av i alt 55 butikker. Lageret i Hyvinkää har omkring 30 kilometer med reolplass for småartikler og 25 000 palleplasser.


– I høysesongen jobber vi to skift. Lading av batteriene foregår samlet i ett rom, hvor det til enhver tid står 15–20 batterier til lading, forklarer BG Varasto Oys logistikksjef Petri Nietula.

- Tidligere stod gaffeltruckene stille mens batteriene ble ladet. I forbindelse med investeringen i det nye systemet besluttet vi å endre arbeidsgangen vår, og vi tar nå batteriene ut av truckene når de skal lades.

En utvidelse av laderommet til truckene ville ifølge Nietula ha vært en kortsiktig løsning. Nå kan man på enkelt vis utvide antall ladeplasser med inntil 20 nye plasser ved behov. Selv om logistikksenteret vokser, vil det ikke være nødvendig å anskaffe ekstra plass eller nye trucker. Per i dag har BG Varasto i alt omkring 50 trucker fra henholdsvis Rocla og Toyota.

- Exides leveranse bestod av batterier, ladere, batteriskiftesystemer, rådgivning om ventilasjon og el-installasjoner samt montering. Som en del av investeringen i det nye systemet anskaffet vi også mer energieffektive ladere. Flyttingen av batteriene foregår maskinelt, noe som reduserer risikoen for arbeidsulykker. Med batteriskifteutstyret kan vi skifte ut alt fra store batterier på tusen kilo til mindre batterier, sier Petri Nietula.

BG Varasto Oy vurderer potensiell besparelse til å være på ca. 15 prosent med de nye høyfrekvensladerne sammenlignet med en tradisjonell 50 Hz-lader. De nye laderne har en virkningsgrad på 90 prosent. Ladeprofilen ligger på 1,1, sammenlignet med 1,15 – 1,20 for en tradisjonell 50 Hz-lader.
BG Varasto Oy vurderer potensiell besparelse til å være på ca. 15 prosent med de nye høyfrekvensladerne sammenlignet med en tradisjonell 50 Hz-lader. De nye laderne har en virkningsgrad på 90 prosent. Ladeprofilen ligger på 1,1, sammenlignet med 1,15 – 1,20 for en tradisjonell 50 Hz-lader.

Denne saken ble første gang publisert 24/07 2015, og sist oppdatert 06/04 2017