Logistikkstudentene ved Høgskolen i Molde

Lærerik studietur til Göteborg

Også i år har Alexander W. Skredlund og andre logistikkstudenter ved Høgskolen i Molde hentet inspirasjon i utlandet. Her følger han reisebrev fra Göteborg der de 20 studentene fikk orientering om blant annet driften av Skandinavias største havn, forskingsmiljøene på Chalmers og SKF.

Fornøyde turdeltakere samlet foran hovedkontoret til SKF. Fremre rekke fra venstre: Magnar Haugen, Mia Petersson, Ida Aagaard-Nilsen, Sebastian Gustafsson, Pia Botterli, Hedda Christine Nødttvedt, Petter Nygren, Tora Kittelsen og Frida Nilsen Haugland. Bakre rekke fra venstre: Shashank Gupta, Patrick Wreczycki, Simen Fjælberg, Petter Sannes, Sigurd Sæther, Alexander W. Skredlund, Lars Andre Trå, Harald Hjelle, Mads Bratland Claussen. Foto: Andreas Hustad
Fornøyde turdeltakere samlet foran hovedkontoret til SKF. Fremre rekke fra venstre: Magnar Haugen, Mia Petersson, Ida Aagaard-Nilsen, Sebastian Gustafsson, Pia Botterli, Hedda Christine Nødttvedt, Petter Nygren, Tora Kittelsen og Frida Nilsen Haugland. Bakre rekke fra venstre: Shashank Gupta, Patrick Wreczycki, Simen Fjælberg, Petter Sannes, Sigurd Sæther, Alexander W. Skredlund, Lars Andre Trå, Harald Hjelle, Mads Bratland Claussen. Foto: Andreas Hustad

Logistikkforum er et studentvalg på Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i Logistikk, som jobber for å knytte studenter nærmere lokalt og nasjonalt næringsliv. Logistikkforum arrangerer studieturer, bedriftsbesøk og foredrag, samt en årlig tur til den store konferansen Transport & Logistikk på Gardermoen i oktober. Logistikkforum har tidligere samarbeidet med blant annet Accenture, Marine Harvest, Lager & Industrisystemer, Consignor, Glamox og Kuehne + Nagel.

I mars i fjor dro Logistikkforum for første gang på studietur til utlandet og havnen i Rotterdam. Hvor skulle turen skulle gå i år? Byer som Gdansk, Hamburg og Praha ble nevnt, men valget falt til slutt på Göteborg. Tanken om den kom for øvrig allerede under konferansen på Gardermoen i oktober, etter en minglelunsj med representanter fra Port Of Scandinavia.

Startet i havnen

Artikkelforfatter Alexander W. Skredlund og de øvrige logistikkstudentene takker Høgskolen i Molde, iStudent og Karriereforum for sponsorstøtte. Foto: Andreas Hustad
Artikkelforfatter Alexander W. Skredlund og de øvrige logistikkstudentene takker Høgskolen i Molde, iStudent og Karriereforum for sponsorstøtte. Foto: Andreas Hustad

14. mars satte vi kursen fra et vindfullt Molde til Oslo. Turen gikk videre med tog til Göteborg. Torsdag 16. mars fikk vi omvisning, samt et foredrag om Port of Gothenburg, Skandinavias største havn, som står for om lag 60 prosent av Sveriges import. Vi ble møtt av to trivelige svenske karer, Stig-Göran Thorén og Hans Gutsch, som fortalte om havnas fortid og fremtid.

Etter lunsj gikk turen til Lindholmen Science Park hvor vi hadde foredrag med «Drive Me» og «Closer», to forskerklynger som forsker på transporteffektivitet og selvkjørende biler, med støtte fra blant annet Volvo. Er selvkjørende biler framtiden? Den som lever får se, Program Director i Lindholmen Science Park var i hvert fall positiv!

Fredag sto besøk til Chalmers Universitet på programmet, hvor vi fikk innblikk i «Route 55» og "ElectriCity", et program for å få mest mulig av kollektivtrafikken i Göteborg til å bli elektrisk. Etter lunsj dro vi til SKF (Svenska Kullagerfabriken) hvor vi fikk en imponerende omvisning i både fabrikk og andre lokaler. Kulelager brukes i alt fra tannlegeutstyr til store borekroner for oljebransjen. SKF tilbyr et imponerende høyt antall produkter, og har snart 50.000 ansatte i over 30 land.

Spennende og innholdsrik

Patrick Wreczycki og Petter Sannes, mastergradsstudenter i Petroleumslogistikk, var to av deltakerne på turen.

– Studieturen til Göteborg var en meget spennende og innholdsrik tur. Logistikkforum organiserte en flott tur med besøk av spennende forskningsmiljøer på Chalmers Universitet og Lindholmen Science Park, samt SKF og Göteborg Havn. Det faglige utbyttet samt det sosiale på turen var meget bra, og jeg tror alle studentene var meget fornøyd, sier Patrick Wreczycki.

Petter Sannes hadde følgende å si om turen:

– Turen var veldig godt organisert av Logistikkforum, og vi fikk dermed anledning til å besøke store og interessante bedrifter. Vil spesielt trekke fram Göteborg Havn og SKF med tanke på logistikk, og utfordringene disse møter i sin daglige drift. Det sosiale på turen må også trekkes frem. Vi var en gjeng på 20 stykker som ble godt kjent i løpet av oppholdet, hvor kveldene ble tilbrakt på restaurant med god mat og drikke. Turen i sin helhet var en suksess, og jeg kan virkelig anbefale å bli med Logistikkforum på tur en annen gang.

Imponert

Vi har latt oss imponere over Sverige og Göteborg. En stor by, hvor trafikken flyter uten store kødannelser, og hvor satsningen på fremtidens teknologi er stor. Har vi i Norge noe å lære av våre svenske venner?

Turen var arrangert av Logistikkforum med god hjelp av professor Harald Hjelle, som også deltok på turen. Vi ønsker å takke Høgskolen i Molde, iStudent og Karriereforum for sponsorstøtte, uten deres økonomiske hjelp ville ikke turen blitt en realitet!

Vi avslutter denne artikkelen med samme spørsmål som i fjor, hvor går turen neste år, mon tro?

Sjekk ut Logistikkforum på www.facebook.com/LogistikkForum/

Patrick Wreczycki og Petter Sannes, mastergradsstudenter i Petroleumslogistikk, var to av deltakerne på turen. Foto: Andreas Hustad
Patrick Wreczycki og Petter Sannes, mastergradsstudenter i Petroleumslogistikk, var to av deltakerne på turen. Foto: Andreas Hustad