Langt svakere i Posten

Posten Norge kan vise til et foreløpig årsresultat før skatt på 151 millioner kroner i 2015 mot 720 millioner året før.

Tungt.no var på plass da konsernsjef Dag Mejdell i Posten Bring i morges presenterte 2015-tallene. Og 2016-forventningene.
Tungt.no var på plass da konsernsjef Dag Mejdell i Posten Bring i morges presenterte 2015-tallene. Og 2016-forventningene. Foto: Haakon Førde
Sist oppdatert

Den samlede omsetningen til Posten Norge passerte for første gang 25 milliarder kroner og endte i fjor på 25.074 millioner. Det er 270 millioner (2,7 prosent) høyere enn i 2014.

Konsernets virksomhet utenfor Norge hadde samlede driftsinntekter på 8.845 millioner kroner i 2015 som var 723 millioner kroner (8,9 prosent) høyere enn i 2014. Dette tilsvarer 35,3 prosent av de samlede inntekter mot 33,3 prosent i 2014.

Krevende også i år

Driftsresultat før engangseffekter (EBITE) ble 686 millioner kroner, som er en reduksjon på 247 millioner kroner (26,5 prosent) i forhold til 2014.

Posten Norge opplyser at konsernet har fortsatt sterkt fokus på kostnadsbesparende tiltak, men nedgangen i aktivitetsnivået i oljesektoren og ringvirkningene av dette fikk store resultatmessige konsekvenser for flere forretningsområder.

– Vi opplever en markant nedgang i aktiviteten i det norske markedet og styrken i nedgangskonjunkturen er kraftigere enn vi forutså. Resultatet er dermed svakere enn ventet og 2016 kommer også til å bli et krevende år for konsernet. Vi har iverksatt tiltak for å møte utviklingen, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Samtlige ruter legges om

Fra 5. mars opphører for eksempel postombæring på lørdager. I denne fasen er det 400 årsverks om skal reduseres, herav 110-130 på stab og støtte. I tillegg betyr det at 10.000 ansatte må belage seg på ny turnus, når samtlige distribusjonsruter skal legges om for å passe til femdagers post.

Et spenstig tiltak på litt lenger sikt er for øvrig at man avvikler A- og B-post, og erstatter dette med en nye «presisjonsposttjeneste». I prinsippet at man avvikler over-natten-garanti. Mejdell ser for seg at dette kan skje fra 2017, avhengig av Stortingets velvilje.

Svakere også i logistikksegmentet

Logistikksegmentet omsatte i fjor for 16.777 millioner kroner som er 836 millioner høyere enn i 2014. Veksten kom hovedsakelig fra den nordiske virksomheten.

Økningen i privat netthandel fortsatte gjennom 2015 og bidro til at konsernets samlede e-handelsvolum i 2015 hadde en vekst på 6 prosent. I desember ble det også satt pakkerekord da det ble distribuert over 3,5 millioner pakke.

Lavere aktivitet i oljeindustrien påvirket imidlertid logistikkvirksomheten i Norge betydelig, både direkte innenfor forretningsområdet Offshore & Energy og indirekte på andre områder.

Logistikksegmentets EBITE i 2015 ble 71 millioner kroner, en nedgang på hele 336 millioner kroner fra 2014.

Dette skyldes i hovedsak som følge av svakere markedsforhold i Norge, og glidning mot tjenester med lavere marginer.

Eller som CFO Tone Wille påpekte under presentasjonen:

- Vi blir stadig mer en logistikkaktør. Bring utgjør nå 2/3-deler av konsernets omsetning, og dette er en lavmarginbransjen med sterk konkurranse.

Svakere enn ventet i Sverige

Fjerdekvartaltallene 2015 er for øvrig preget av «regnskapsmessige disposisjoner», blant annet nedskrivninger i svensk logistikksektor. Årsaken oppgis å være lavere volum enn ventet ved oppkjøpene, samt hardere konkurranse.

I tillegg falt pakkelønnsomheten gjennom 2015. Det var i 2015 også utfordrende markedsforhold knyttet til logistikkvirksomheten i Sverige og Danmark, hovedsakelig innenfor godsområdet.

 

 

Logistikksegmentet oppnådde i fjor en langt høyere omsetning enn i 2014, men driftsresultat før engangseffekter (EBITE) endte dramatisk lavere.
Logistikksegmentet oppnådde i fjor en langt høyere omsetning enn i 2014, men driftsresultat før engangseffekter (EBITE) endte dramatisk lavere. Foto: Posten Norge

 

Denne saken ble første gang publisert 19/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017