Skal levere landets største mobile reolanlegg

Lager & Industrisystemer vant kontrakten på innredningen av Borregaards nye ligninlager på Øra i Fredrikstad. Det mobile reolanlegget vil bli landets desidert største og også ordren er den største som LIS noen gang har inngått.

Mer kompakt enn dette er det vanskelig å få et pallelager. 43.000 paller vil få plass i de mobile reolanleggene i det nye ligninlageret til Borregaard på Øra. Illustrasjon: LIS
Mer kompakt enn dette er det vanskelig å få et pallelager. 43.000 paller vil få plass i de mobile reolanleggene i det nye ligninlageret til Borregaard på Øra. Illustrasjon: LIS
Sist oppdatert

Borregaard og Borg Havn har besluttet å bygge et bærekraftig og moderne ligninlager på Øra i Fredrikstad. Lagerbygningen blir på 19.000 kvadratmeter og ha 43.000 pallplasser – alle i mobile reoler, som sammen med banesystemer vil bli levert av Lager & Industrisystemer (LIS).

Markedssjef Steffen Larvoll i LIS opplyser til Logistikk & Ledelse at det mobile anlegget vil bli landets klart største. Ordren er den største som selskapet noen gang har inngått.

Lignin

Ifølge Borregaard har selskapets ligninprodukter gode miljøegenskaper kombinert med høy ytelse.

Lignin er treets bindemiddel og utvinnes ved produksjon av cellulose. Produktene er dermed basert på en naturlig råvare og er ofte gode alternativer til produkter basert på ikke-fornybare råstoffer.

Borregaards ligninprodukter anvendes blant annet som dispergeringsmiddel (gir flyt og stabilisering) i betong, tekstilfargestoff, plantevernmidler, batterier og keramiske produkter eller som bindemiddel i dyrefôr og briketter. I betong forbedrer produktene bruksegenskapene og gir økt styrke i konstruksjonen. Ligninbaserte produkter benyttes også innen oljeboring hvor produktene har kostnadseffektive og miljøvennlige egenskaper. Innen dyrefôrproduksjon leveres produkter og løsninger som øker produksjonskapasiteten samtidig som kvaliteten på fôrproduktene forbedres.

Tilrettelegger for mer sjøtransport

– Dette prosjektet vil redusere CO2-utslippene forbundet med veitransport og avlaste trafikkveksten på veiene i Europa. I tillegg vil den lokale tungtransporttrafikken forbundet med Borregaards eksport fra Borg Havn, reduseres kraftig, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.

Havnedirektør Tore Lundestad i Borg Havn sier at det nye lageret er viktig av flere grunner.

– I tillegg til å samle Borregaards lignin i ett sentralt plassert logistikklager, vil det styrke havnas posisjon. Økte volumer åpner muligheter for flere fraktdestinasjoner innen Europa, noe som også vil komme øvrige brukere av havna til gode. Dermed vil bruk av sjøtransport øke og tungtrafikken på vei reduseres, sier Lundestad.

Bedre logistikk

Det nye lagerbygget vil optimalisere vareflyt og forbedre logistikkløsningene. I dag har Borregaard en rekke ulike ligninlagre, hvorav flere er lokalisert utenfor Borregaards område. Ligninet transporteres i dag via Borregaards egen havn eller via biltransport til Borg Havn for utskipning til kunder. Et nytt lagerbygg som samler alle lagrene i ett, vil på den måten gjøre varelogistikken mer effektiv med færre transportetapper.

Parallelt med byggingen av lageret på Øra, bygges ytterligere en spraytørke ved Borregaards produksjonsanlegg i Sarpsborg. Spraytørkene tørker flytende lignin til pulver, noe som reduserer transportbehovet mellom de to byene betydelig. Dermed reduseres også tungtransporttrafikken mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Havnedirektør Tore Lundestad i Borg Havn (t.v.) og adm. direktør Per A. Sørlie i Borregaard signerer kontrakten om det nye lageret på Øra. Foto: Borregaard
Havnedirektør Tore Lundestad i Borg Havn (t.v.) og adm. direktør Per A. Sørlie i Borregaard signerer kontrakten om det nye lageret på Øra. Foto: Borregaard

Autonome skip og elektriske kjøretøyer

Borregaard er opptatt av effektive transportløsninger med nullutslipp, både for frakt av råvarer inn til anleggene og utgående transport av produkter til kunder. I tillegg til et felles pilotprosjekt for å se på mulighetene for autonome løsninger med skip på Glomma mellom Sarpsborg og Fredrikstad, ser Borregaard også på fremtidige muligheter for transport på vei med elektriske kjøretøyer.

Borregaards anlegg i Sarpsborg har en ligninkapasitet på 160.000 tonn årlig og en økende andel av disse er spesialprodukter. Et sentralisert lagerbygg ved Borg Havn er en del av et prosjekt der Borregaard investerer 500 millioner kroner i oppgradering og spesialisering av produksjonsanleggene for ligninprodukter i Sarpsborg. Prosjektet innebærer ny tørkekapasitet, nye tanker for lagring av flytende materialer, samt forbedrede løsninger for logistikk, infrastruktur og energi.

Lagerbygget vil stå ferdig i midten av 2019. Det skal bygges og eies av Borg Havn Eiendom AS, et datterselskap av Borg Havn IKS.