Slik er gaffeltrucksalget

Mens lastebilsalget ligger godt over fjorårets og salget av anleggsmaskiner setter stadige rekorder, går salget av gaffeltrucker noe ned.

Trucker med forbrenningsmotor fortsetter å tape terreng mot de elektriske. Per 30. september var de totalt blitt solgt 1.275 motvektstrucker. Av disse var 512 (40,1 prosent) utstyrt med diesel- eller gassmotor mens 763 (59,9 prosent) var elektrisk drevne. På samme tid i fjor var fordelingen 42,9 / 57,1 prosent. Foto: Henning Ivarson
Trucker med forbrenningsmotor fortsetter å tape terreng mot de elektriske. Per 30. september var de totalt blitt solgt 1.275 motvektstrucker. Av disse var 512 (40,1 prosent) utstyrt med diesel- eller gassmotor mens 763 (59,9 prosent) var elektrisk drevne. På samme tid i fjor var fordelingen 42,9 / 57,1 prosent. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert

Ifølge statistikken til Maskingrossisternes Forening (MGF) ble det solgt 818 trucker her i landet i tredje kvartal. Sammenlignet med samme periode i fjor er det en nedgang på 42 maskiner, tilsvarende 4,9 prosent. Historisk sett er tredje kvartal det svakeste i året, med et gjennomsnittlig salg på 840 trucker.

Samlet for årets første ni måneder viser MGF-statistikken et salg på 3.215 trucker. Det er en nedgang på 131 trucker, tilsvarende 3,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

MGF-medlemmene taper litt

Arne Husborn, formann i MGFs truckgruppe og til daglig salgssjef i Jungheinrich Norge, tror at totalsalget i år vil ende litt over fjoråret. Foto: Henning Ivarson
Arne Husborn, formann i MGFs truckgruppe og til daglig salgssjef i Jungheinrich Norge, tror at totalsalget i år vil ende litt over fjoråret. Foto: Henning Ivarson
Segmentfordelt salg av trucker fra MGF-medlemmene gjennom årets ni første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: MGF
Segmentfordelt salg av trucker fra MGF-medlemmene gjennom årets ni første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: MGF

MGF-tallene viser imidlertid ikke et helt riktig bilde da de kun baserer seg på de innrapporterte salgsvolumene til medlemmene i foreningens truckgruppe. Ifølge WITS (World Forklift Statistics) hadde leverandører som ikke er medlemmer av MGF per 30. september solgt 363 maskiner som var en økning på 81 maskiner eller 28,7 prosent. Den største fremgangen hadde de på elektriske motvektstrucker med en vekst på 129 prosent.

Arne Husborn, leder av MGFs truckgruppe og til daglig salgssjef i Jungheinrich Norge AS, må dermed konstatere at MGF-medlemmene så langt har tapt noe markedsandel mot de som ikke er medlemmer. Disse hadde i fjor en samlet markedsandel på 7,8 prosent og som i år har økt til 10,2 prosent.

Som tidligere anslått forventer MGF-medlemmene at inneværende år vil ende temmelig likt med fjoråret som endte med et salg på 4.567 trucker og som var det nest beste på mange år. Legger man til salget fra aktørene som ikke er tilsluttet MGF er det forventet at salget i år vil ligge på rundt 5.000 enheter.

Salget av trucker har fulgt en jevn syklus gjennom de siste årene. Som man ser er tredje kvartal (uthevet med blått) historisk sett det svakeste i året. Kilde: MGF.
Salget av trucker har fulgt en jevn syklus gjennom de siste årene. Som man ser er tredje kvartal (uthevet med blått) historisk sett det svakeste i året. Kilde: MGF.

Bestill abonnement på Logistikk & Ledelse