Ønsker seg mer praktisk erfaring

På Handelshøyskolen BI arrangeres det spennende bedriftspresentasjoner flere ganger i uken. Logistikkstudentene etterlyser imidlertid flere muligheter til selv å få praktisk erfaring.

Gjengen er snart ferdig med førsteåret av masterutdanningen. For noen går veien videre til utlandet for et utvekslingssemester, mens andre skal ta valgfag på BI. Deretter skal masteroppgaven skrives før man finner jobb. Fra venstre: Erik Knudsen Garcia, Ceyda Pakoglu, Caroline Wang, Tormod Lauritzen og Stian Pettersen. Foto: Sander Fredheim Åndal
Gjengen er snart ferdig med førsteåret av masterutdanningen. For noen går veien videre til utlandet for et utvekslingssemester, mens andre skal ta valgfag på BI. Deretter skal masteroppgaven skrives før man finner jobb. Fra venstre: Erik Knudsen Garcia, Ceyda Pakoglu, Caroline Wang, Tormod Lauritzen og Stian Pettersen. Foto: Sander Fredheim Åndal
Sist oppdatert

I denne artikkelen gir Stian Pettersen et lite innblikk i livet på Handelshøyskolen BI for fem masterstudenter innen logistikk. Stian er studentrepresentant i styret i LOGMA.

Handelshøyskolen BI er rangert som nummer 33 blant de 95 mest prestisjefylte handelshøyskolene i Europa. Midt i smørøyet av Nydalen stråler et glassbygg med et bruttoareal på 78.700 kvm. Blant 6.000 daglig besøkende, studenter og ansatte man kan finne en liten gjeng som har valgt å ta en mastergrad innen Business med fordypning i «Logistics, Operations and Supply Chain management». Jeg har fått med meg fire medstudenter, slik at vi kan gi dere et bilde på hva som er viktig for en student som ønsker å drive med det dere gjør til vanlig.

Den unge gjengen Caroline (23), Ceyda (22) og Erik (22) begynte alle på den fem-årige siviløkonomlinjen til BI. Den "eldre garde"; Stian (24) tok bachelor i eiendomsmegling på BI og Tormod (25) tok bachelor i markedsføring på Høyskolen i Kristiania. Alderen på studentene reflekterer resten av klassen, med en gjennomsnittsalder på 23 år.

Hvorfor velge logistikk?

Verdi, verdi og verdi. Det gjennomgående svaret fra studentene er verdien arbeidet kan gi.

Caroline sier hun har en brennende interesse for humanitært arbeid, og gjennom sin foreleser Marianne Jahre fikk hun lære hvordan logistikk kan hjelpe mennesker i nød.

Etter at Ceyda lærte hvordan Nokia hadde redusert størrelsen på pappeskene og spart millioner av kroner, fikk hun øynene opp for logistikk. Hun syntes strategi og økonomi er spennende, og har en brennende interesse for små endringer som gir høy avkastning.

Tormod har jobbet syv år som deltidsansatt i Apotek 1 sin logistikkavdeling, og har en mer praktisk tilnærming til faget. Han har sett verdien av faget fordi det er så mange bransjer som trenger logistikk-kunnskap. Han ønsker å hjelpe bedrifter gjennom sin masterutdanning.

Erik er en kvantitativ person som ikke bare vil se på analyser, men også være med på å løse spennende problemstillinger. Logistikkretningen var derfor en god løsning for ham. BI har et miljø som tilbyr diverse utfordringer. En annen fordel med logistikkretningen er at det er en mindre klasse, noe som resulterer i et godt faglig- og sosialt miljø innad i klassen.

Hvordan kan bedriftene tiltrekke seg flere studenter?

På BI arrangeres det spennende bedriftspresentasjoner flere ganger i uken. Vi har blant annet karrieredagene, hvor nærmere 100 bedrifter viser seg frem ved stands på BI. Noen av fagene innad i retningen tilbyr gjesteforelesere fra bransjen. Andre bedrifter kommer og legger frem problemstillinger som kan brukes til masteroppgaver.

Likevel, det er noe svært viktig som studentene kan tenke seg. Under konferansen Transport & Logistikk 2017 snakket jeg med DHL, DB Schenker og andre spennende aktører angående en aktuell sommerjobb. Jeg kontaktet Norsk Gjenvinning på epost, sjekket Finn.no og søkte på BI sin arbeidsportal. Jeg fant ut at ingen hadde en sommerjobb å tilby oss studenter.

Studentene syntes at det er gøy å få høre om hva bedriftene driver med og problemer de møter, men syntes det burde vært flere muligheter til å få praktisk erfaring. Vi har hatt gjesteforelesninger fra blant annet Prokura, Backe Gruppen, Drammen Havn, Posten, PostNord, Deloitte og Ernst & Young, men, vi skulle gjerne fått løst litt flere oppgaver gjennom sommerjobb eller case-oppgaver. Bedrifter kan få legge inn gratis jobbannonser inne på Karriereportalen til BI, og med dette gi studentene en fantastisk mulighet til å få prøve seg ut.

SBIO Logistics Society

Heldigvis er det en engasjert gjeng som har startet et skoleutvalg innenfor logistikk, «SBIO Logistics Society». Her får medlemmene både faglig- og sosialt påfyll. Utvalget har nå 45 medlemmer som jobber for å fremme kunnskap om logistikk for studentene på BI. De har hatt bedriftsbesøk hos Orklas produksjon i Ski, case-løsning med Prokua og SAP-kurs med Pearl Consulting. Erik og Tormod forteller at de håper at flere bedrifter tar kontakt med SBIO Logistics Society. Målet er flere bedriftsbesøk som kan gi studentene mer praktisk erfaring.

Drømmejobb etter utdanning?

Caroline skal sammen med en annen jente i klassen skrive masteroppgave for Røde Kors. Drømmen er at hun kan jobbe innenfor logistikk i humanitært arbeid når hun er ferdig. Ceyda, Tormod og Erik syntes konsulentbransjen virker som en spennende start.

Ceyda forklarer at konsulentselskapene er svært flinke på markedsføring. De deltar på arrangementer som "karrieretrappa", de sponser utvalg og aktiviteter, har bedriftspresentasjoner og holder enkle kurs. Dette har gjort at hun har lært hvilke karrieremuligheter hun har, og dermed blitt sikker på at dette er riktig karrierevalg.

Tormod ønsker varierte og lange arbeidsdager hvor han har mulighet til å hjelpe flere bedrifter, og kunne opparbeide seg ulik erfaring. På den andre siden syntes han også at det kunne vært spennende å starte i ett lite selskap hvor det kan skje mye endring.

Erik tror også at konsulentbransjen kan være riktig start, og håper han kan jobbe seg opp en bred kunnskapsbase. Han poengterer at konsulentbransjen har vært best på å markedsføre karrieremuligheter, og at dette har påvirket karrierevalget hans.

– Andre bedrifter markedsfører seg ofte kun til de som skal rekrutteres. De er sjeldent synlig hvis det ikke er snakk om rekruttering, forteller Erik.

Handelshøyskolen BI i Nydalen har 6.000 daglig besøkende, studenter og ansatte. Blant alle disse finner man en liten gjeng som har valgt å ta en mastergrad innen Business med fordypning i «Logistics, Operations and Supply Chain management». Foto: BI / Kai Myhre
Handelshøyskolen BI i Nydalen har 6.000 daglig besøkende, studenter og ansatte. Blant alle disse finner man en liten gjeng som har valgt å ta en mastergrad innen Business med fordypning i «Logistics, Operations and Supply Chain management». Foto: BI / Kai Myhre

Hvordan utvikler logistikkfaget seg?

Tormod har inntrykk av at andre studenter ikke helt har forstått hva logistikk handler om.

– Jeg tror logistikk har fått et dårlig rykte, fordi det ikke blir synliggjort godt nok. Man tror logistikk handler om lager og transport, hvor det er liten vilje for endring.

LOGMA

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikk-kompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning. LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer.

For nærmere opplysninger se www.logma.no

Kontaktperson for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er Bente Flygansvær, [email protected]

Erik sier han deler denne tanken, og poengterer;

– Hvis du spør noen om de vet hva logistikk er, så tenker de ofte transport da disse kjører rundt med logistikkskilt. Lastebilsjåfør-linje, sier han og ler.

Caroline forteller at det kan virke som at logistikk har vært en usynlig del av bedriften. Hun tror at flere studenter vil se den strategiske nytten av faget i tiden fremover. Studentene håper skolen tilbyr litt mer praktisk erfaring med de teknologiske verktøyene og at bedrifter kan hjelpe til med case-løsninger. Videre, syntes vi at det er kult at vi får forske på fremtidige trender og vi er spente på hvordan bedriftene ser på trender som Block Chain, Cloud Logistics, ERP-systemer og globaliseringsendringer.

Gjengen er snart ferdig med førsteåret av masterutdanningen. For noen går veien videre til utlandet for et utvekslingssemester, mens andre skal ta valgfag på BI. Deretter skal masteroppgaven skrives før man finner jobb. Og kanskje, blir det en av dere vi møter.

Denne saken ble første gang publisert 22/05 2018, og sist oppdatert 05/06 2018