Løsning for tømmertransporten over Lierstranda

Lier kommune og Eidos Eiendomsutvikling har besluttet å gi skognæringen tilgang til bruk av Lierstranda for utskiping av virke, melder NORSKOG.

Nå starter arbeidet med å få på plass en flytende kaifront ved Lierstranda. Foto: NORSKOG
Nå starter arbeidet med å få på plass en flytende kaifront ved Lierstranda. Foto: NORSKOG
Publisert Oppdatert

NORSKOG er en medlemsorganisasjon for skogeiere og har engasjert seg kraftig i saken.

– Dette er en gledens dag for hele verdikjeden i en stor og viktig skogregion, sier Gaute Nøkleholm, assisterende direktør i NORSKOG.

 

Viktig område

Drammensområdet er det sjeldne knutepunktet mellom vei, bane og sjø som ønskes av volumintensive næringer. Lierstranda er særdeles viktig for utskiping av masse- og pallevirke som utgjør 30 prosent av volumet som avvirkes i en region som strekker seg fra Drammensregionen vest for Oslo og langt nordover i Oppland.

 

Effektiv transport uten omlastinger

Dette volumet må kunne selges med lønnsomhet for at sagbrukene i regionen skal få sin del av stokken. Vi snakker om flere milliarder i verdiskaping og flere tusen arbeidsplasser som nå hviler på muligheten for effektiv transport uten omlastinger, som via havn går til et verdensmarked. Mangel på utskipingsmulighet påfører en av regionens økonomisk viktigste næringer store utfordringer. Derfor er det svært viktig og gledelig at Eidos har innvilget søknaden om bruk. Nå starter arbeidet med å få på plass en flytende kaifront ved Lierstranda, skriver NORSKOG på sine nettsider.