Mer Enova-støtte til ladeinfrastruktur

Enova støtter Hordaland fylkeskommune med ytterligere 140 millioner kroner for ladeinfrastruktur til null- og lavutslippsferger.

Ampere er verdens første batteridrevne ferge. Den ble bygget av Fjellstrand i 2014 og har vunnet en rekke priser. Ampere tilhører Norled og krysser Sognefjorden mellom Oppedal og Lavik.
Ampere er verdens første batteridrevne ferge. Den ble bygget av Fjellstrand i 2014 og har vunnet en rekke priser. Ampere tilhører Norled og krysser Sognefjorden mellom Oppedal og Lavik. Foto: Enova
Sist oppdatert
Når Skyss nå skal lyse ut fylkets resterende ni fergestrekninger på anbud, investerer Enova 140 millioner kroner også i ladeinfrastruktur til disse rutene.
Når Skyss nå skal lyse ut fylkets resterende ni fergestrekninger på anbud, investerer Enova 140 millioner kroner også i ladeinfrastruktur til disse rutene. Foto: Enova

– Hordaland går nå virkelig i front, ikke bare nasjonalt, men internasjonalt. Vi er glade for å kunne bidra til mer energieffektive fergesamband gjennom vår støtte til landanleggene, og er spente på å se de klimavennlige løsningene som rederiene vil ta i bruk, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

 

Gjennom kollektivselskapet Skyss har Hordaland fylkeskommune samlet alle fylkets fergesamband i fire rutepakker fordelt på to anbudskonkurranser. I forbindelse med den første anbudsrunden fikk fylkeskommunen nylig 133,6 millioner kroner i støtte fra Enova til å etablere landanlegg for lav- og nullutslippsferger. Når Skyss nå skal lyse ut fylkets resterende ni fergestrekninger på anbud, investerer Enova 140 millioner kroner også i disse rutene.

 

– Enova-støtten gjør oss veldig godt rustet til å nå de politiske målene som er satt om å gjøre fergedriften mer miljøvennlig. Vi er svært glade for å få denne muligheten, sier direktør Oddmund Sylta i Skyss.

 

Kraftige tiltak til sjøs

Nils Kristian Nakstad i Enova er spent på å se de klimavennlige løsningene som rederiene vil ta i bruk.
Nils Kristian Nakstad i Enova er spent på å se de klimavennlige løsningene som rederiene vil ta i bruk. Foto: Enova

– På veien mot lavutslippssamfunnet må transportsektoren bli tilnærmet utslippsfri. Da trenger vi kraftige tiltak også til sjøs. Ferger med delvis elektrisk eller helelektrisk drift vil bidra til betydelige utslippsreduksjoner i maritim sektor, understreker Nakstad i Enova.

Støtten fra Enova sikrer at Skyss kan stille strenge krav til energiforbruk og klimagassutslipp i anbudene. Dette vil føre til at det kommer helelektriske ferger eller plug-in-hybrid-ferger på de fleste strekningene.

Alle fergestrekningene i dette anbudet vil ha oppstart i 1. januar 2020.

Denne saken ble første gang publisert 06/04 2016, og sist oppdatert 06/04 2017