Mer gods over Göteborg havn

Stadig flere containere lastes og losses over Göteborg havn. Passasjertrafikken er svakt synkende.

I løpet av årets ni første måneder ble det håndtert 560.000 TEUs i Göteborg havn, en økning på hele 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
I løpet av årets ni første måneder ble det håndtert 560.000 TEUs i Göteborg havn, en økning på hele 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Foto: Göteborgs Hamn
Publisert Oppdatert

I løpet av årets ni første måneder ble det håndtert 560.000 TEU (20-fotsekvivalenter) i Göteborg hamn. Det er en økning i containervolumet på hele 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I sin kvartalsrapport opplyser Göteborgs Hamn at også godstransporten på jernbane har hatt en god økning. I perioden januar til september ble det på dette området håndtert 283.000 TEUs som er en økning på 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Energiprodukter økte med 2 prosent til 17,7 millioner tonn og nye biler med 4 prosent til 209.000.

Antall ro/ro-enheter (løstraller og annet rullende gods) var tilnærmet uforandret med 439.000 enheter, mens antall passasjer gikk ned med 4 prosent til 1.356.000.