Fairtransport:

Mer miljøvennlig transport enn dette finnes vel neppe

Godstransport med seilskip hører slett ikke bare fortiden til. Tre entusiaster fra Nederland og Østerrike startet selskapet Fairtransport og driver miljøvennlig varetransport over oseanene.

Seilskuta Tres Hombres trafikkerer mellom Europa og Amerika og frakter fair trade-varer begge veier. Foto: Fairtransport
Seilskuta Tres Hombres trafikkerer mellom Europa og Amerika og frakter fair trade-varer begge veier. Foto: Fairtransport
Sist oppdatert
Andreas Lackner er kaptein på Tres Hombres som blant annet frakter tønner med rom. Foto: Fairtransport
Andreas Lackner er kaptein på Tres Hombres som blant annet frakter tønner med rom. Foto: Fairtransport

I 2007 kom de tre vennene Andreas Lackner, Jorne Langelaan og Arjen van der Veen sammen fordi de hadde den samme lidenskapen for naturen og miljøet og de ønsket å gjøre noe, spesielt med tanke på skipsfarten som forurenser veldig mye.

– De 16 største skipene i verden har så mye utslipp at det tilsvarer forurensningen fra alle biler i verden tilsammen, forteller Lackner.

Skipsfarten slipper ut dobbelt så mye CO2 som luftfarten, i følge de tre miljøforkjemperne. Den gjør heller ikke bare skade på klimaet og miljøet i form av utslipp og global oppvarming, men er også med på å påføre mennesker alvorlige sykdommer, som kreft og hjerte og karsykdommer.

– Vi får 50.000 nye krefttilfeller i året på grunn av skipsfarten, fortsetter Lackner.

Han forteller videre at noen av de største skipene forbruker 500.000 liter tungolje på en dag og minner om hvilken katastrofe det er når et slikt skip havarerer og oljen renner ut i havet og på strendene. Tungolje er i følge ham avfallsproduktet av bensinproduksjonen og er et svært giftig og skadelig produkt for alt liv.

Jorne Langelaan forteller at han selv kommer fra en skipsfartsfamilie og har vokst opp med seiling og skipsfart. Hans onkel hadde et skip på 5.000 tonn og det brukte 10.000 liter tungolje hver eneste dag.

– Det finnes 50 000 slike skip som seiler rundt i verden, forteller han.

 

Fra krigsskip til seilgående handelsskip

De tre idealistene ønsket å vise at det er mulig å frakte gods over verdenshavene på en miljøvennlig måte og at det også er mulig å tjene penger på dette. Dette mente de best kunne realiseres på et skip som drives kun av vinden.

 Dermed kom de over et skute som nærmest var et vrak i havnen til den lille byen Delft sør i Nederland. Det var en kutter på 32 meter som var bygd i 1943 i Tyskland, opprinnelig som et krigsskip. De tre gründerne fikk kjøpt skipet og gikk raskt i gang med å bygge den om til et seilskute. De var ikke alene, men samlet en liten hær av frivillige fra hele verden som hjalp til. Totalt deltok 150 frivillige fra 25 land. Det var mye arbeid, men heller ikke bare slit.

– Vi hadde det så moro på så mange språk, minnes Lackner.

 I løpet av to og et halvt år var skuta totalt forvandlet. Den syv tonn tunge dieselmotoren hadde blitt fjernet og de hadde laget et lasterom på den gamle båten med 35 tonns lastekapasitet. I stedet for motoren, hadde de montert to master og rundt 280 kvadratmeter med seil. Hun fikk navnet Tres Hombres - Tre menn på spansk, et navn som henspiller på de tre gründerne. Resultatet av innsatsen ble dermed det første seilende, motorløse cargoskipet i det 21. århundret.

De tre gründerne (fra venstre) Andreas Lackner. Jorne Langelaan og Arjen van der Veen etablerte selskapet Fairtransport i 2009. Foto: Fairtransport
De tre gründerne (fra venstre) Andreas Lackner. Jorne Langelaan og Arjen van der Veen etablerte selskapet Fairtransport i 2009. Foto: Fairtransport

 

Miljøvennlig handel

Et betydelig bidrag

– Tiltak som kan redusere utslipp fra internasjonal shipping kan være et betydelig bidrag for å redusere global oppvarming, sier hun.

Ifølge IMO stod internasjonal shipping for ca. 800 millioner tonn CO2 i 2012, noe som tilsvarer ca. 2,2 prosent av globale CO2-utslipp. Beregninger utført av det europeiske miljøbyrået (EEA) viser i følge henne at maritim frakt av ett tonn gods én kilometer gir et CO2-utslipp på ca. 14 gram. Avstanden for eksempel mellom Rotterdam og New York er litt over 5.800 kilometer.

– Dersom et lasteskip som frakter 100.000 tonn denne avstanden går over fra et fossilt drivstoff til et ikke-fossilt drivstoff vil dette kunne tilsvare en utslippsreduksjon i størrelsesorden 8.100 tonn CO2, sier hun.

Til sammenligning kan hun fortelle at en norsk personbil i gjennomsnitt slipper ut litt over 2 tonn CO2 i året.

De etablerte selskapet Fairtransport og startet opp med både rettferdig handel og transport på tvers av Atlanterhavet. Visjonen deres er temmelig ambisiøs. De ønsker å sette hele sjøtransporten under seil. Hensikten med prosjektet deres er å vise hvor miljøvennlig varetransporten over havet faktisk kan bli. De ønsket å starte verdens første utslippsfrie skipsselskap for å vise at det faktisk er mulig å drive varehandel over oseanene kun med bruk av vindkraft.

De mottar ingen spesiell støtte fra noen, forutsetningen er at dette skal drive seg selv etter hvert, selv om det kan ta litt tid.

– Investeringsgruppen vår heter "tåper, familie og venner", vi vet at de kan vente en stund, humrer Lackner.

Jomfruturen tok skipet i desember 2009 til København. Siden da har skipet seilt med vekslende mannskap mellom Europa og Amerika og er gjennomsnittlig til sjøs åtte måneder i året. Skipet frakter utelukkende økologiske varer og fair trade, som tørrfisk, olivenolje og vin i den ene retningen. Tilbake frakter det aloe vera, rom, kaffe og sjokolade. Varene selges gjennom noen få delikatesseforretninger.

Båten har vekslende mannskap, totalt fem mann pluss ti lærlinger, som får praktisk opplæring i å seiling. De får lære å klatre i mastene, sette seil, navigere og mye annet som hører med til arbeidet på en klassisk seilbåt.

– Etter seks til åtte måneder på sjøen er de utdannet som profesjonelle seilere, sier Lackner og oppfordrer folk som har lyst til å være med på noen av turene til å melde seg. Han forteller at komforten ikke akkurat er på det høyeste nivå, men så langt har heller ingen klaget.

Gjestene betaler for å få være med, men får også noe tilbake, som vakre solnedganger og hyggelig fellesskap.

Nordlys er en gammelt engelsk seilskute fra 1873, som tidligere har vært i norsk eie. Det har blitt gjort i stand og skal også pendle over Atlanterhavet. Lastekapasiteten er på 25 tonn. Foto: Fairtransport
Nordlys er en gammelt engelsk seilskute fra 1873, som tidligere har vært i norsk eie. Det har blitt gjort i stand og skal også pendle over Atlanterhavet. Lastekapasiteten er på 25 tonn. Foto: Fairtransport

 

Ekspansjon

De tre gründerne har ingen enkel visjon. Et moderne containerskip kan frakte rundt 19.000 containere. I hver container får det plass til omtrent like mye som kan lastes ombord på Tres Hombres. Enda greier de seg med mindre besetning. Dessuten går transporten raskere.

Siden starten har selskapet ekspandert. Snart er også Nordlys klar til å tas i bruk. Hun er en gammelt engelsk seilskute fra 1873, som har blitt restaurert og gjort i stand og skal også pendle over Atlanterhavet. Skipet har tidligere vært i norsk eie under navnet Nordlys 4 og har tilhørt Johan Sande. I 30 år har det pendlet langs norskekysten og er også kjent av norske TV-seere fra programmet Der fartøy flyte kan, som ble sendt for noen år siden. Skipet har kapasitet til 25 tonns last. Nordlys kommer til å være verdens eldste frakteskip i drift. Forberedelsene foregår for en stor del på dugnad og 50 personer fra mange land er i aksjon.

Selskapet har også flere planer. Etter Nordlys, er det meningen at et tredje skip skal tas i bruk. Det er klipperen Noah, et skute med stor seilflate, spiss baug og stort lasterom. Hun skal kunne ta hele 500 tonn med last. Fremtidsplanen er å kunne få i drift en såkalt ecoliner, verdens første hybrid av et seilskip som kan frakte containerlast. Det Amsterdam-baserte arkitekt-selskapet Dykstra har tegnet et 130-meters lasteskip av denne typen. Dette frakteskipet vil være utstyrt både med seil og motorer og befinner seg enda et stykke inn i fremtiden.

 

Et annerledes selskap

Selskapet er på mange måter et annerledes selskap. Elise Kossen fra Fairtransports kontor i Den Helder i Nederland opplyser at de for en stor del bruker mannskap som arbeider for mat, husly og opplæring.

– De får en liten lønn som starter på ti euro om dagen for dekksmannskapet og opp til 50 euro om dagen for kapteiner, forteller hun.

I fjor fraktet selskapet totalt 75 tonn last. Hun forteller at Tres Hombres og Nordlys eies av andelshavere. Det er fortsatt mulig å kjøpe andeler i Nordlys. Fairtransport er overordnet skipsagent og tar seg av forretningsdriften, sørger for mannskap og last for begge skipene.

– Tres Hombres tjener penger som andelshaverne gir tilbake til skipet for å spare opp til kommende vedlikeholdsperioder av skipet, forteller hun.

Hun har likevel ikke nøyaktig kjennskap til omsetning og tall. Nordlys er fortsatt under ombygging og det er fortsatt mulig å kjøpe andeler. Hun presiserer at det er et vakkert skip og oppfordrer også nordmenn til å være med. Det trengs cargo til og fra Norge også.

– Så snart hun er klar for å seile, forventer vi at den skal gjøre det bra, sier hun.

Selskapet planlegger allerede utvidelser. I høst regner de med også å ha seilskipet Nordlys i drift. På dekk ser vi (fra venstre) Arjen van der Veen, Andreas Lackner, Johan Sande (den tidligere norske eieren) og Jorne Langelaan. Foto: Fairtransport
Selskapet planlegger allerede utvidelser. I høst regner de med også å ha seilskipet Nordlys i drift. På dekk ser vi (fra venstre) Arjen van der Veen, Andreas Lackner, Johan Sande (den tidligere norske eieren) og Jorne Langelaan. Foto: Fairtransport

Denne saken ble første gang publisert 25/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017