ASKOs nye elektriske lastebil

Miljø-Erna tok styringen

Allerede for 100 år siden kjørte elektriske lastebiler rundt i Kristiania. Landets første i moderne tid ble kjørt av Erna Solberg inne på området til ASKO Norge på Kalbakken i Oslo. – I dag går ASKO foran, som så mange ganger før, sa statsministeren.

Den nye elektriske lastebilen til ASKO har en nyttelast på 5,5 tonn og en oppgitt rekkevidde på 200 kilometer. – Jeg var glad for å slippe å rygge, sa statsminister Erna Solberg etter å parkert det største kjøretøyet hun noen gang hadde kjørt. I jobbsammenheng var det også det første på tre år som hun selv fikk lov å kjøre.
Den nye elektriske lastebilen til ASKO har en nyttelast på 5,5 tonn og en oppgitt rekkevidde på 200 kilometer. – Jeg var glad for å slippe å rygge, sa statsminister Erna Solberg etter å parkert det største kjøretøyet hun noen gang hadde kjørt. I jobbsammenheng var det også det første på tre år som hun selv fikk lov å kjøre. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert
Selv om anskaffelsesprisen er høy, forventer ASKO at totalregnskapet etter den forventede levetiden på syv år vil være positiv. påpekte imidlertid. Det forutsetter imidlertid at elbil-incentivet med gratis bompassering videreføres, påpekte distribusjonsdirektør Svein Sollie.
Selv om anskaffelsesprisen er høy, forventer ASKO at totalregnskapet etter den forventede levetiden på syv år vil være positiv. påpekte imidlertid. Det forutsetter imidlertid at elbil-incentivet med gratis bompassering videreføres, påpekte distribusjonsdirektør Svein Sollie. Foto: Henning Ivarson

ASKO er Norges største grossist, og leverer dagligvarer til NorgesGruppens kjeder. Selskapet har 3.500 ansatte, omsatte i fjor for 55 milliarder kroner og har 13 regionlagre i tillegg til et gedigent sentrallager. Selskapet har 30.000 varer i sortimentet som leveres til 16.000 kunder ved hjelp av 600 distribusjonsbiler som har en samlet daglig kjørelengde tilsvarende tre ganger rundt jorden.

Men det er ikke bare rent størrelsesmessig man blir imponert over ASKO. Miljøsatsingen er formidabel og beundringsverdig: innen 2020 – og det er ikke lenge til – er målet at ASKO skal bruke 100 prosent fornybar energi og 100 prosent fornybart drivstoff.

 

Rekkevidde på 200 kilometer

ASKO fremhever at innføring av elektriske lastebiler er et viktig skritt på veien mot å nå deres ambisiøse miljømål. Den nye bydistribusjonsbilen er av merket EMOSS og er bygget i Nederland. Den er utstyrt med et 18-pallers skap fra SKAB og har en nyttelast på 5,5 tonn. Basis er en MAN TGL der den konvensjonelle drivlinjen er blitt erstattet med en elektromotor på 200 kW og med et maks dreiemoment på 3.500 Nm. Batteripakken på 240 kWh er satt sammen av lithiumceller fra den kinesiske produsenten CALB og skal gi bilen en rekkevidde på 200 kilometer. Lithiumbatterier krever nøyaktig lading og konsulent Eric Beers fra Emoss Mobile Systems opplyser til Logistikk & Ledelse at det ivaretas av et avansert Battery Management System. I bilen er det montert to ladere på 22 kW hver. I tillegg er det montert en lader på 44 kW på rampen hos ASKO på Kalbakken. Batteriet er fulladet etter fem tider, men tåler klattlading mellom skiftene.

 

Tre biler i pilotprosjekt

ASKO har en svært moderne bilpark. Snittalderen på de 600 distribusjonsbilene er på bare 3,3 år og over 200 av dem er utstyrt med Euro 6-motor.

Distribusjonsdirektør Svein Sollie sier det er viktig for dem å prøve forskjellige teknologier – ikke bare for å skaffe seg egen erfaring, men også fordi det er mangel på fornybart drivstoff. I 2009 var ASKO det første selskapet i verden som tok i bruk en bioetanoldrevet distribusjonsbil og dag har selskapet 40 slike. I parken finner man også 250 lastebiler som går på (palmeoljefri) biodiesel og fem som går på biogass.

Et annet svært viktig miljømoment er utskiftingen av dieseldrevne kjøleaggregater til fordel for CO2-nøytrale kryogenaggregater som også er tilnærmet lydløse. Så langt har selskapet 500 slike.

Den nye elektriske lastebilen skal distribuere til sentrumsnære butikker seks dager i uken. Selv om anskaffelsesprisen er høy, forventer ASKO at totalregnskapet etter den forventede levetiden på syv år vil være positiv. Det skyldes dels lavere drifts- og vedlikeholdskostnader, men ikke minst årlige dieselbesparelser på rundt 17.500 liter. Det forutsetter imidlertid at elbil-incentivet med gratis bompassering videreføres, hvilket i skrivende stund er høyst usikkert.

For at ASKO skal danne seg et best mulig erfaringsgrunnlag for hvilke muligheter og begrensninger som ligger i elektrisk drift, forteller Svein Sollie at de skal anskaffe ytterligere to AMOSS. De vil bli levert på nyåret og skal benyttes til bydistribusjon i Bergen og i Kristiansand. Han håper for øvrig at flere lastebilprodusenter vil starte ordinær produksjon av elektriske lastebiler som vil bidra til at investeringskostnaden reduseres.

Så langt har Emoss Mobile Systems levert et 30-talls lastebiler, men det er sjelden de utstyrer dem med en så kraftig batteripakkes som ASKO-bilen har. MAN og DAF er prefererte chassisleverandører, men selskapet har nylig også bygget opp to biler på Volvochassis og holder for tiden på med en Mercedes-Benz.
Så langt har Emoss Mobile Systems levert et 30-talls lastebiler, men det er sjelden de utstyrer dem med en så kraftig batteripakkes som ASKO-bilen har. MAN og DAF er prefererte chassisleverandører, men selskapet har nylig også bygget opp to biler på Volvochassis og holder for tiden på med en Mercedes-Benz. Foto: Henning Ivarson

 

Strøm og hydrogen øverst i hierarkiet

– Vi bor i et fantastisk land og det som driver oss er ønsket om å overlevere mest mulig av klimaet til våre barn og barnebarn, sa Torbjørn Johansson, styreleder i ASKO Norge.

Han synes at klimadebatten i Norge er preget av dommedagsprofetier og ønsker i stedet å fokusere på de uendelige mulighetene som fornybare ressurser gir.

Torbjørn Johansson, styreleder i ASKO Norge, er kjent for sitt store miljøengasjement. Han synes at klimadebatten i Norge er preget av dommedagsprofetier og ønsker i stedet å fokusere på de uendelige mulighetene som fornybare ressurser gir.
Torbjørn Johansson, styreleder i ASKO Norge, er kjent for sitt store miljøengasjement. Han synes at klimadebatten i Norge er preget av dommedagsprofetier og ønsker i stedet å fokusere på de uendelige mulighetene som fornybare ressurser gir. Foto: Henning Ivarson
Adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova mener tiltakene til ASKO er forbilledlige.
Adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova mener tiltakene til ASKO er forbilledlige. Foto: Henning Ivarson

– Det vil skape motivasjon og handlekraft, noe dommedagsprofetier ikke innebærer, sa Johansson som utdypet målet om at ASKO skal bli selvforsynt med ren energi og bruke kun fornybart drivstoff.

Til neste år vil fem vindturbiner produsere 75 prosent av selskapets energibehov på landsbasis. Resten av energibehovet på i alt 70 GWh skal dekkes med blant annet solenergi og i løpet av neste år vil ASKO ha montert 90.000 kvm solceller på lagertakene.

Johannson viste også til selskapets drivstoffhierarki som er førende for valgene de tar etter hvert som at teknologien kommer på plass.

Øverst her står elektrisitet, etterfulgt av hydrogen. Johansson forklarer denne rekkefølgen med at det er 30 prosent mer energieffektivt å produsere strøm enn hydrogen. Begge er helt rene drivstoffer, uten utslipp og basert på fornybar energi.

– Det er ingen motsetninger mellom disse. De er snarere komplementære ved at elbiler brukes til nærdistribusjon og hydrogenbiler til langtransport, sa Johansson, som også viste til det store hydrogenprosjektet ASKO Midt-Norge nå gjennomfører. Her skal strøm fra solceller produsere hydrogen til drift av både lastebiler og lagertrucker.

Lengre ned i ASKOs drivstoffhierarki finner man bioetanol, biogass og biodiesel (HVO) som er i kategorien for fornybart drivstoff, uten utslipp av CO2 og basert på bærekraftig råstoff.

Helt nederst står diesel som representerer store utslipp av fossil CO2 og som skal fases ut i løpet av 2020.

 

 

Mye ros fra statsministeren

Erna Solberg roser i store ordelag miljøinnsatsen til ASKO.

– Dette er en stor dag for det grønne skiftet i Norge. Hvis vi skal nå målene vi har satt oss innen 2030, må utslippene fra ikkekvotepliktig sektor kuttes med 40 prosent. Det er i hovedsak innenfor transport og landbruk, sa statsministeren.

Hun er imponert over hvordan ASKO i en årrekke har vært pådriver for nye klimaløsninger.

– Prosjekter som dette er viktig fordi de bidrar til erfaring og kunnskap om nullutslippslastebiler under virkelige forhold. Veldig mange sitter passive og venter på at teknologien skal bli ferdigutviklet, men noen må begynne og det gjør dere, fastslo Solberg.

For å nå miljømålene påpekte statsministeren sterkt betydningen av å ha næringslivet med på laget.

– Det er der det mest innovative skjer. Dere en viktig driver for grønn omstilling og derfor er jeg glad for det signalet dere sender gjennom anskaffelsen av elektriske lastebiler, sa Solberg, som også roste og takket Enova som gjør det enklere for næringslivsaktører å ta de riktige bærekraftige valgene.

Statsministeren vektla at politikerne skal begrense seg til å sette mål. Valget av hvilken teknologi som er best skal foretas av de som er mest innovative og nyskapende.

– Jeg vet at ASKO har som mål å kutte ut fossilt brensel innen 2020. Det er en enorm ambisjon og med den elektriske lastebilen tar dere et nytt og viktig skritt. I dag går ASKO foran, som så mange ganger før, avsluttet statsministeren.

– Jeg er imponert over hvordan ASKO i en årrekke har vært pådriver for nye klimaløsninger, sa Erna Solberg, som mente dette var en stor dag for det grønne skiftet i Norge.
– Jeg er imponert over hvordan ASKO i en årrekke har vært pådriver for nye klimaløsninger, sa Erna Solberg, som mente dette var en stor dag for det grønne skiftet i Norge. Foto: Henning Ivarson

Denne saken ble første gang publisert 14/09 2016, og sist oppdatert 06/04 2017