Indeks: Oppgang i norsk industri

Til tross for en nedgang i mars, er den norske innkjøpssjefindeksen fortsatt høy.

Den norske innkjøpssjefindeksen sank fra 57,0 i februar til 55,0 i mars. Det skyldes primært en nedgang i indeksen for ordreinngangen, spesielt fra hjemmemarkedet. Illustrasjonsfoto: Henning Ivarson
Den norske innkjøpssjefindeksen sank fra 57,0 i februar til 55,0 i mars. Det skyldes primært en nedgang i indeksen for ordreinngangen, spesielt fra hjemmemarkedet. Illustrasjonsfoto: Henning Ivarson
Publisert

Den norske innkjøpssjefindeksen sank fra 57,0 i februar til 55,0 i mars. Det skyldes primært en nedgang i indeksen for ordreinngangen, spesielt fra hjemmemarkedet.

Også de andre delindeksene avtok litt i mars, melder NIMA og DNB. Produksjonsindeksen er fortsatt på et høyt nivå og alle indeksene bortsett fra lager indikerer økt aktivitet. Samlet sett er PMI fortsatt høy, og understøtter det generelle bildet av en bred, men moderat, oppgang for industrien. På grunn av en tidlig påske ble tallmateriale hentet inn tidligere enn normalt. Foreløpige PMI-er for eurosonen avtok også noe i mars.

DNB PMI

PMI (Purchasing Managers Index) måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Innkjøpssjefindeksen utarbeides hver måned i mer enn 40 land og Norsk PMI kom ut første gang i 2004. Etter lenge å ha blitt utarbeidet av NIMA og Danske Bank Norge utarbeides den nå av NIMA og DNB Markets og skiftet tidligere i år navn til DNB PMI.

Produksjon

Produksjonsindeksen, justert for sesongvariasjoner, avtok med 1,1 poeng til 56,6 i mars etter en markant nedgang fra et høyt nivå i februar. Produksjonsindeksen i mars er 0,3 poeng høyere enn gjennomsnittet i 2017.

Ordre

Indeksen for nye ordre falt med hele 4,6 poeng til 52,6 i mars. Både eksportordreindeksen og indeksen for hjemmemarkedsordre falt, men sistnevnte avtok mest. Nivået er 4,5 poeng lavere enn gjennomsnittet for 2017, men indikerer fortsatt økt aktivitet.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen falt med 1,7 poeng til 53,9 i mars. Nivået er fortsatt godt over gjennomsnittet for i fjor.

Utviklingen av Norsk PMI fra januar 2014 til og med mars 2018. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Kilde: NIMA / DNB Markets
Utviklingen av Norsk PMI fra januar 2014 til og med mars 2018. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Kilde: NIMA / DNB Markets

Leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 0,6 poeng til 62,1 i mars. En høy indeks betyr kort leveringstid. Lagrene av innkjøpsvarer falt 1,4 poeng til 49,8 i mars, opplyser NIMA og DNB.

Abonner på Logistikk & Ledelse